Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zuby Autor: Mgr. Iva Hirschová VY_32_INOVACE_10_Chrup Vytvo ř eno v rámci projektu „EU peníze školám“. OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zuby Autor: Mgr. Iva Hirschová VY_32_INOVACE_10_Chrup Vytvo ř eno v rámci projektu „EU peníze školám“. OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek."— Transkript prezentace:

1 Zuby Autor: Mgr. Iva Hirschová VY_32_INOVACE_10_Chrup Vytvo ř eno v rámci projektu „EU peníze školám“. OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzd ě lávání na základních školách.

2 Chrup o Č lov ě k je obda ř en za sv ů j ž ivot jednou vým ě nou chrupu - mlé č ného za trvalý o JINAK U Ž NIC!  o Mlé č ný chrup se tvo ř í cca od 6. m ě síce ž ivota dít ě te o Trvalý se za č íná hlásit o slovo okolo 6 let o Ř ezáky, špi č áky, t ř enové zuby, stoli č ky

3 Chrup o Mlé č ný: o Tvo ř í 20 zub ů o Chybí t ř enové zuby o Ko ř eny m ě lké o Trvalý: o Tvo ř í 32 zub ů o Zastoupeny všechny druhy zub ů o Ko ř eny hlubší

4 Vn ě jší stavba zubu oKoKo ř en - upev ň uje zub v dásni oKoKr č ek - p ř echod mezi vn ě jším a vnit ř ním prost ř edím oKoKorunka - slou ž í ke zpracování potravy

5 Vnit ř ní stavba zubu o D ř e ň - tvo ř í vnit ř ek zubu- cévy, nervy o Zubovina - nejpevn ě jší hmota v t ě le o Sklovina - chrání zub

6 o Zubní kaz - zdroj infekce o - porušení skloviny o Plomba - náhrada ztracené č ásti zubu - pou ž ítí r ů zných materiál ů o Nej č ast ě ji – amalgam - Hg Ag rtu ť a st ř íbro o Dále u ž jen um ě lé zuby - protézy

7 Prevence o Č išt ě ní zub ů o Minimáln ě dvakrát denn ě ! o Nejlépe po ka ž dém jídle! o Bakterie v ústech m ě ní cukry na kyseliny - leptají sklovinu - kaz o M ě kké kartá č ky a č istit i mezizubní prostory, sm ě rem od dásní o Návšt ě va léka ř e

8 o Vytvo ř eno jako DUM do p ř edm ě tu p ř írodopis na ZŠ a MŠ 17.listopadu 1325, Mladá Boleslav pro 8.ro č ník základní školy. o Materiál slou ž í k dopln ě ní u č iva o lidském t ě le. o Materiál je vhodné prezentovat pomocí interaktivní tabule. o Materiál byl vytvo ř en a pilotován v II. pololetí školního roku 2011/2012

9 Citace o Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Zuby Autor: Mgr. Iva Hirschová VY_32_INOVACE_10_Chrup Vytvo ř eno v rámci projektu „EU peníze školám“. OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek."

Podobné prezentace


Reklamy Google