Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční stránka podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční stránka podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční stránka podniku

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-19-11_Finanční stránka podniku_Financování činnosti podniku Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: 10.02.2014 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková.

3 Finanční stránka podniku Financování činnosti podniku ? Klíčová slova Financování podniku, finanční analýza, likvidita, rentabilita, zadluženost, optimální struktura zdrojů financování

4 Finanční analýza Úspěšné podnikání je podmíněno možnostmi a způsoby jeho financování. Financovat podnik z vlastních prostředků je téměř nemožné a ekonomicky zpravidla neefektivní. Cizí kapitál není poskytován zadarmo. Jeho cenou jsou úroky a ostatní výdaje spojené s jeho získáním (bankovní poplatky, provize,..)

5 Finanční analýza Důvody pro použití cizího kapitálu: - Při zakládání podniku nemá podnikatel dostatek vlastního kapitálu - Přechodně chybí kapitál potřebný např. nákup strojů, surovin - Cizí kapitál je všeobecně levnější než vlastní – úroky za poskytnutý cizí kapitál jsou součástí nákladů - Použití cizího kapitálu zvyšuje rentabilitu

6 Finanční analýza Důvody proti použití cizího kapitálu: - Cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu – platební neschopnost, bankrot - Příliš zadluženým podnikům banky nejsou ochotni poskytovat další úvěry - Vysoký podíl cizího kapitálu vede o omezení pravomocí managementu podniku – musí se přizpůsobovat věřitelům

7 Finanční analýza Ukazatelé finanční analýzy Finanční analýza se používá k zhodnocení způsobu financování podniku. Podstatou je rozbor údajů o stavu podniku pomocí poměrových ukazatelů, zjištěných především z účetní dokumentace.

8 Finanční analýza Ukazatelé finanční analýzy a) Ukazatele likvidity – měří schopnost podniku dostát svým závazkům, vypočte se jako poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky b) Solventnost = nejlikvidnější prostředky (peníze v hotovosti a na účtu)/krátkodobé závazky

9 Finanční analýza Ukazatelé finanční analýzy c) Ukazatele rentability (ziskovost) – vyjadřuje účinnost podniku rentabilita = zisk/např. tržby, náklady, výnosy d) Ukazatele zadluženosti – hodnotí podnik z hlediska jeho financování zadluženost = vlastní kapitál/cizí kapitál e) Ukazatele struktury – posuzují schopnost podniku využívat své zdroje = obrat zásob, doba inkasa…

10 Finanční analýza Struktura finančních zdrojů ovlivňuje: - Ekonomickou efektivnost podniku - Finanční stabilitu podniku. Tyto ukazatele se projevují protichůdně. Ekonomická efektivnost při zvyšování cizího kapitálu roste, ale finanční stabilita klesá. Při poklesu cizího kapitálu je to opačné, ekonomická efektivnost klesá, finanční stabilita roste. Změny jsou zapříčiněny skutečnostmi: - Vlastní kapitál je dražší než cizí - Vyšší podíl cizího kapitálu vede k riziku, že podnik nebude schopen splácet úvěry

11 Optimální struktura zdrojů financování Poměr vlastního a cizího kapitálu se v jednotlivých podnicích liší, rozhoduje: - Odvětví - Struktura majetku podniku - Výše úroků - Výnosnost podniku

12 Samostatná práce 1. Jaké jsou důvody pro a proti použití cizího kapitálu k financování podniku 2. Uveďte, co je podstatou finanční analýzy 3. Charakterizujte ukazatele finanční analýzy 4. Jak ovlivňuje ekonomickou efektivnost a finanční stabilitu struktura finančních zdrojů podniku

13 Anotace: Prezentace obsahuje výklad pojmů financování podniku, finanční analýza, likvidita, rentabilita, zadluženost, solventnost, ukazatel struktury, optimální struktura zdrojů financování. Jsou předmětem každodenního zájmu podnikatelů. Určeno k výkladu do hodiny a k praktickému procvičení učiva. Použité zdroje: PREISLEROVÁ, Ing. Dagmar. Ekonomika: Slovník ekonomických pojmů. Brno, Moldavská 11: MC nakladatelství, 1998. ČISTÁ, Ing. Lydia. Ekonomika: pro střední odborná učiliště a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-922-X. MACH, CSC., Ing. Josef. Ekonomika: pro střední odborná učiliště. 3. díl. Praha: Fotruna, 2000. ISBN 80-7168-729-4. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční stránka podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."

Podobné prezentace


Reklamy Google