Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.c z Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Petra Pilková Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.c z Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Petra Pilková Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.c z Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Petra Pilková Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Finanční analýza - metody, výkazy pro zpracování, poměrové ukazatele Stupeň a typ vzděláváníStřední vzdělání ukončené maturitní zkouškou Vzdělávací oblastEkonomika PředmětEkonomická cvičení Tematický okruhFinanční analýza Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 3. ročník Anotace Žáci si zopakují metody a výkazy FA a procvičí poměrové ukazatele likvidity podniku. Vybavení, pomůcky- Klíčová slovaPoměrové ukazatele, výkazy – rozvaha a výsledovka, běžná likvidita, okamžitá a pohotová likvidita Datum10.10.2013 NázevFINANČNÍ ANALÝZA

2 FINANČNÍ ANALÝZA Co představuje finanční analýza Představuje základní zdroj informací. Díky ní posuzujeme stav finančního zdraví podniku a nadále pak rozhodujeme o finanční stránce podniku v budoucnosti. Finanční analýza se svou poměrně rychlou vypovídací schopností slouží jako základ pro vyhodnocení ekonomické situace jednotlivých podniků.

3 FINANČNÍ ANALÝZA Využití výsledků FA Výsledky FA poskytují informace subjektům: samotnému podnikateli, ale tzv. třetím subjektům, jimiž mohou být například obchodní partneři – odběratelé, dodavatelé, investoři, banky, státní orgány, zaměstnanci a další. Ukazatelé FA jsou základem pro žádosti: žádost o podnikatelský úvěr u banky, žádost o dotace z fondů EU…

4 FINANČNÍ ANALÝZA Postup při FA FA se stává z logických kroků, které na sebe navazují: 1) vybrat vhodné ukazatele, analýza pracuje především s účetními výkazy 2) porovnání získaných dat s konkurencí, historickými daty v podniku, s plánem,… 3) odhalení příčin špatného stavu podniku, vyhodnocení 4) opatření v rámci finančního řízení firmy

5 FINANČNÍ ANALÝZA Metody FA Elementární (základní) metody: 1) analýza stavových ukazatelů 2) analýza tokových a rozdílových ukazatelů 3) analýza poměrových ukazatelů 4) analýza soustav ukazatelů Vyšší metody: 1) matematicko-statistické metody 2) nestatistické metody

6 FINANČNÍ ANALÝZA Poměrové ukazatele – výpočet a skupiny, výchozí údaje Výpočet probíhá běžně vydělením jedné položky jinou položkou, mezi kterými existuje souvztažnost. V praxi se nejčastěji používá 5 skupin: Ukazatele rentability (výnosnosti) Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity (řízení aktiv) Ukazatele zadluženosti (struktury zdrojů). Poměrová analýza vychází z dvou účetních výkazů: Rozvahy a výkazu zisků a ztrát

7 FINANČNÍ ANALÝZA

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Zdroje a prameny KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro střední školy: cvičebnice. 5., upr. vyd.Praha: Eduko, 2013, 35s. Řada cvičebnic ekonomiky pro střední školy. ISBN 978-80-87204-79-5. MLČOCH, Jan. Příklady z podnikové ekonomiky a jejich řešení: pro střední školy a pro veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1998. ISBN 80-716-8589-5. ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 3.díl. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 152 s. ISBN 978-80-87237-60-1. DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 191 s. ISBN 80-861-1958-0. RUČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80- 247-1. TOMÁŠEK, Miroslav. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU: Pomocný učební text pro bakalářské studium [online]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2005 [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2006/BK FAP/um/Fananční analyza podniku 2005.pdf http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2006/BK FAP/um/Fananční analyza podniku 2005.pdf


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.c z Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Petra Pilková Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google