Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav technologie vody a prostředí Jan Bartáček D ECENTRALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav technologie vody a prostředí Jan Bartáček D ECENTRALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Ústav technologie vody a prostředí Jan Bartáček jan.bartacek@vscht.cz www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/dzov D ECENTRALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Charakteristika (splaškových) odpadních vod

2 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí P RODUKCE ODPADNÍCH VOD V ČR 3-2

3 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí T YPY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Chemické Biologické (patogeny) Radioaktivita Teplota Zápach Specifické chemické Léčiva a kosmetické přípravky - PPCP ( P harmaceuticals and P ersonal C are P roducts) Látky se specifickými fyziologickými účinky (hormonálně aktivní látky, pseudoestrogeny) Těžké kovy Tenzidy 3-3

4 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí S LOŽKY ODPADNÍCH VOD ( PODLE ROZPUSTNOSTI ) 3-4 Znečišťující látky v OV RozpuštěnéNerozpuštěné Usaditelné Plovoucí Neusaditelné Koloidní

5 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí S LOŽKY ODPADNÍCH VOD ( PODLE CHARAKTERU ) 3-5 Znečišťující látky v OV AnorganickéOrganické Biologicky rozložitelné Biologicky nerozložitelné

6 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí S LOŽKY ODPADNÍCH VOD Anorga- nické Organické Rozloži- telné Nerozloži- telné Rozpuštěné Neroz- puštěné Usaditelné Neusa- ditelné Koloidní Plovoucí

7 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí S TANOVENÍ KONCENTRACE ORGANICKÝCH LÁTEK Skupinová stanovení Biochemická spotřeba kyslíku – BSK 5 Chemická spotřeba kyslíku – CHSK Cr, CHSK Mn Celkový organický uhlík – TOC Teoretický parametr TSK C x H y O z + n O 2 → x CO 2 + y/2 H 2 0 kde n = x + y/4 –z/2 TSK = n/M CxHyOz TSK ≥ ChSK > BSK 5 3-7

8 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí S PECIFICKÁ PRODUKCE ZNEČIŠTĚNÍ ( POPULAČNÍ EKVIVALENT ) LátkyAnorg.Org.Veškeré nerozpuštěné154055 usaditelné103040 neusaditelné51015 rozpuštěné7550125 Celkem90 180 3-8 Vše v: g·ob -1 ·d -1 Metodický pokyn k NV č. 416/2010 Sb.: 130 l·ob -1 ·d -1

9 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí S PECIFICKÁ PRODUKCE ZNEČIŠTĚNÍ ( POPULAČNÍ EKVIVALENT ) 3-9

10 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí S PECIFICKÁ PRODUKCE ZNEČIŠTĚNÍ ( POPULAČNÍ EKVIVALENT ) LátkyBSK 5 CHSK Cr NP nerozpuštěné306010,3 usaditelné204010,3 neusaditelné1020-- rozpuštěné3060102,7 Celkem60120113 3-10 Vše v: g·ob -1 ·d -1 Metodický pokyn k NV č. 416/2010 Sb

11 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí 3-11

12 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí 3-12 ParametrPodíl CHSK Cr 33 % BSK 5 33 % P8 % N9 % ParametrPodíl CHSK Cr 67 % BSK 5 67 % P92 % N91 %

13 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí P RODUKCE ODPADNÍCH VOD 3-13

14 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí T YPICKÉ KONCENTRACE SPLAŠKOVÝCH VOD Odpadní vodaBSK 5 [mg·l -1 ] N [mg·l -1 ] P [mg·l -1 ] koncentrovaná3508023 střední2505016 zředěná1503010 velmi zředěná100206 3-14

15 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí P RŮTOK ODPADNÍCH VOD Průtok i časové změny se liší podle velikosti zdroje: Čím menší zdroj, tím větší variace 3-15 Q 24 = Q p.k d Q h = Tab. 2 Koeficienty denní nerovnoměrnosti (k d ) do 500 1,5 500 – 2 000 1,35 2 000 – 20 000 1,30 20 000 – 1 000 000 1,25 nad 1 000 000 1,20 Zdroj: http://voda.tzb-info.czhttp://voda.tzb-info.cz připojení obyvatelé 30405075100300400500 k h 7,26,96,76,35,94,43,52,6

16 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí P RŮTOK ODPADNÍCH VOD 3-16 Zdroj: http://voda.tzb-info.cz Cca 109 EO – významné množství rekreačních objektů

17 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí P RŮTOK ODPADNÍCH VOD Směrná čísla roční potřeby vody Byt (s teplou vodou na kohoutku)35 m 3 /ob/r (96 l/d) Rodinné domy36 m 3 /ob/r Zahrady Trávníky, záhony16 m 3 /100 m 2 /r Sady3 m 3 /100 m 2 /r Mytí aut (10x rok)1 m 3 /auto/r Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 3-17

18 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí P RŮTOK ODPADNÍCH VOD Typická spotřeba vod v domácnosti Vše v l/ob/d (USA) Koupání5 Sprchování50 Myčky nádobí4 Praní64 Umyvadla43 Toalety73 Ztráty36 Ostatní6 3-18

19 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí S POTŘEBA VODY PODLE ASIO. CZ 3-19

20 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí P RŮTOK ODPADNÍCH VOD 3-20

21 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí S PLAŠKOVÁ ODPADNÍ VODA 3-21

22 Jan Bartáček – Decentralizované zpracování odpadních vod Ústav technologie vody a prostředí K ZAPAMATOVÁNÍ Většina anorganických látek nelze odseparovat z OV sedimentací Pouze 1/3 organických látek lze odseparovat z OV sedimentací ½ s použitím koagulace Sedimentace je neúčinná na N a P Hlavní technologická výzva v současnosti: mikropolutanty 3-22


Stáhnout ppt "Ústav technologie vody a prostředí Jan Bartáček D ECENTRALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google