Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Riskuj – změny skupenství Autor: VY_32_INOVACE_7_2_8 Mgr. Jan Zach

2 Zm ě ny skupenství RISKUJ VY_32_INOVACE_7_2_8Autor: Mgr. Jan Zach Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zach.

3 Vlastnosti látek Vlastnosti látek Změny skupenství Změny skupenství Tání a tuhnutí Tání a tuhnutí Vypařování a kapalnění Vypařování a kapalnění 1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 5000

4 Pozor !!! Neklikejte mino pole ani nerolujte kole č kem. Pozor !!! Neklikejte mino pole ani nerolujte kole č kem.

5 Co je to DIFÚZE? Závisí její rychlost na teplotě látky? Co je to DIFÚZE? Závisí její rychlost na teplotě látky? Správná odpověď: Samovolné pronikání č ástic jedné látky mezi č ástice látky druhé. ANO – s rostoucí teplotou se rychlost zvyšuje. Samovolné pronikání č ástic jedné látky mezi č ástice látky druhé. ANO – s rostoucí teplotou se rychlost zvyšuje. 1000

6 Je reálný plyn ideálně stlačitelný? tzn.: lze stlačit na nulový objem Je reálný plyn ideálně stlačitelný? tzn.: lze stlačit na nulový objem Správná odpověď: NE! Lze stlačit na jistý konečný nenulový objem, protože nemá bezrozměrné molekuly. NE! Lze stlačit na jistý konečný nenulový objem, protože nemá bezrozměrné molekuly. 2000

7 3000 PRÉMIE Body zdarma! PRÉMIE Body zdarma!

8 Všechny pevné látky svůj objem s rostoucí teplotou zvětšují. Je toto tvrzení správné? Všechny pevné látky svůj objem s rostoucí teplotou zvětšují. Je toto tvrzení správné? Správná odpověď: NE! Např. led se v určitém teplotním intervalu chová jinak – anomálie vody. viz. LP tání a tuhnutí NE! Např. led se v určitém teplotním intervalu chová jinak – anomálie vody. viz. LP tání a tuhnutí 4000

9 Kapalina v nádobě vytváří vždy vodorovný povrch. Je toto tvrzení správné? Správná odpověď: NE! Kapalina vytváří v nádobě vodorovný povrch jen v tíhovém poli. NE! Kapalina vytváří v nádobě vodorovný povrch jen v tíhovém poli. 5000

10 V jakém stavu se může látka v přírodě nacházet? Správná odpověď: - pevném - kapalném - plynném - pevném - kapalném - plynném 1000

11 Co je to DESUBLIMACE? Uveďte příklad. Co je to DESUBLIMACE? Uveďte příklad. Správná odpověď: Děj, při kterém se látka plynná mění přímo na látku pevnou. JINOVATKA – vodní páry ve vzduchu se při styku s chladným tělesem změní v krystalky ledu. Děj, při kterém se látka plynná mění přímo na látku pevnou. JINOVATKA – vodní páry ve vzduchu se při styku s chladným tělesem změní v krystalky ledu. 2000

12 Správná odpověď: Teplota tání a teplota tuhnutí je u pevných látek stejná. Je to pravda? Teplota tání a teplota tuhnutí je u pevných látek stejná. Je to pravda? 3000 ANO, ale jen u látek krystalických. Látky amorfní tají (tuhnou) v určitém teplotním intervalu.

13 Správná odpověď: Teplotu mají obě látky stejnou : 0°C. Teplo má ale větší 0°C studená voda, protože přijala skupenské teplo tání (330 kJ.kg -1 ), aby změnila skupenství. Teplotu mají obě látky stejnou : 0°C. Teplo má ale větší 0°C studená voda, protože přijala skupenské teplo tání (330 kJ.kg -1 ), aby změnila skupenství. 4000 Máte 0°C teplý led a 0°C studenou vodu. Která z látek má větší teplotu a teplo?

14 Správná odpověď: NE Při tání látka přijímá teplo z okolí, při kapalnění látka teplo do okolí odevzdává. NE Při tání látka přijímá teplo z okolí, při kapalnění látka teplo do okolí odevzdává. 5000 Při změně skupenství z pevné látky na kapalnou a z plynné na kapalnou se teplo z látky uvolňuje do okolí.

15 Správná odpověď: ANO Část vody se vypaří dříve než se zbylá voda přemění v led. Ten pak SUBLIMUJE. ANO Část vody se vypaří dříve než se zbylá voda přemění v led. Ten pak SUBLIMUJE. Může mokré prádlo pověšené venku v mrazu uschnout? 5000

16 Správná odpověď: NE. Při změně skupenství je teplota soustavy stálá, tedy 0 °C NE. Při změně skupenství je teplota soustavy stálá, tedy 0 °C Při tání ledu se jeho teplota plynule zvyšuje ze záporných do kladných hodnot. 1000

17 Správná odpověď: Při tuhnutí látky látka tuhne plynule v celém objemu najednou. Je to pravda, vysvětli. Při tuhnutí látky látka tuhne plynule v celém objemu najednou. Je to pravda, vysvětli. 2000 NE. Nejprve se vytváří krystalizační jádra, která postupně narůstají a spojují se. NE. Nejprve se vytváří krystalizační jádra, která postupně narůstají a spojují se.

18 Správná odpověď: Závisí teplota tání ledu na okolním tlaku? Jak? 3000 ANO Při zvýšení okolního tlaku se teplota tání ledu snižuje. ANO Při zvýšení okolního tlaku se teplota tání ledu snižuje.

19 Správná odpověď: Rtuťovým teploměrem jsme změřili teplotu -50,6 °C? Je to možné a proč? Rtuťovým teploměrem jsme změřili teplotu -50,6 °C? Je to možné a proč? 4000 NE Rtuť při teplotě cca -39 °C tuhne. NE Rtuť při teplotě cca -39 °C tuhne.

20 POZOR!!! Odpovídají všichni. POZOR!!! Odpovídají všichni. Svou odpověď zapište na papír. Svou odpověď zapište na papír. 5000

21 Správná odpověď: Proč na horách při velké sněhové pokrývce hrozí pád lavin? 5000 U spodní vrstvy sněhové masy dochází její tíhou ke zvýšení tlaku a tím ke snížení teploty tání. Sníh roztaje na vodu a po této vrstvě lavina sklouzne.

22 Správná odpověď: NE Kapalina se vypařuje za každé teploty. NE Kapalina se vypařuje za každé teploty. Kapalina se začíná vypařovat při teplotě varu t V. Je to pravda a proč? 1000

23 Správná odpověď: Jak se dá vypařování urychlit? Uveďte všechny možnosti. Jak se dá vypařování urychlit? Uveďte všechny možnosti. 2000 -zvýšením teploty kapaliny - zvětšením volného povrchu kapaliny - odstraněním vzniklých par (odvětrávání) - snížením okolního tlaku -zvýšením teploty kapaliny - zvětšením volného povrchu kapaliny - odstraněním vzniklých par (odvětrávání) - snížením okolního tlaku

24 Správná odpověď: Voda na našem těle se vypařuje a u toho přijímá teplo od okolí. Tedy i z našeho těla a tím nás ochlazuje. Když vylezeme v létě z bazénu (23 °C) na vzduch (30 °C), je nám zima přestože jsme v teplejším prostředí. Proč? 3000

25 Správná odpověď: ANO Při snížení okolního tlaku se snižuje i teplota varu. ANO Při snížení okolního tlaku se snižuje i teplota varu. Závisí teplota varu vody na okolním tlak? Jak? 4000

26 PRÉMIE Body zdarma! PRÉMIE Body zdarma! 5000

27 Téma sady: Termika a Mechanika II. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Změny skupenství látek Anotace: Jedná se o prezentaci, která formou soutěže „RISKUJ“ zopakuje, nebo prověří znalosti žáků na téma vlastnosti látek a změny skupenství. Hlavním zdrojem informací je učebnice: FYZIKA pro gymnázia – FYZIKA pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika, RNDr. Karel Bartuška, prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Autor:Mgr. Jan Zach Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Riskuj – změny skupenství Jazyk:čeština Očekávaný výstup: Žák dokáže ve stanoveném čase zformulovat odpověď na otázky, učí se komunikovat a spolupracovat se spolužáky. Speciální vzděl. potřeby: je možné využít počítačovou učebnu Klíčová slova: tání, tuhnutí sublimace, desublimace, vypařování, kapalnění, difúze Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání Typická věková skupina:16 -19 let Pokyny pro práci s materiálem: Prezentaci je možné využít pro zopakování učiva na téma změny skupenství látek zábavnou formou. Dvě skupiny mezi sebou soupeří o lepší výsledek. Po kliknutí na danou otázku se tato otázka zobrazí. Na Každou odpověď mají žáci časový limit 30 s, pak se sama zobrazí. Pro lepší přehled o zbývajícím čase se 5s před ukončením limitu zobrazí pole s textem „Správná odpověď“. Časový limit lze ukončit kliknutím levého tlačítka myši. K návratu do seznamu otázek použijte tlačítko zpět. Nepoužívejte rolovací kolečko a klikejte pouze na tlačítka, jinak se může zobrazit následující otázka! Body je třeba zaznamenávat a počítat zvlášť.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google