Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aneta Brabencová Kristýna Nachtigalová Zuzana Aimová Jiří Dušek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aneta Brabencová Kristýna Nachtigalová Zuzana Aimová Jiří Dušek"— Transkript prezentace:

1 Aneta Brabencová Kristýna Nachtigalová Zuzana Aimová Jiří Dušek
Změny skupenství Aneta Brabencová Kristýna Nachtigalová Zuzana Aimová Jiří Dušek

2 Změny skupenství Změny skupenství máme 6 procesů: 1.tání 2.tuhnutí
3.vypařování,var 4.kapalnění 5.sublimace 6.desublimace

3 Tání Tání je přeměna látky pevné na látku kapalinou. K tomu, aby pevná látka začala tát, je třeba ji zahřát na teplotu tání. Různé látky mají různou teplotu tání. K tomu, aby látka zahřátá na teplotu tání roztála, je třeba ji dodat skupenské teplo tání.Teplota tání a tuhnutí je 0oC.

4 Tání Tání má jiný průběh pro krystalické látky a amorfní látky. Krystalické látky tají při jedné určité hodnotě teploty tání. Amorfní látka přechází do kapalného skupenství spojitě v určitém intervalu teplot. Objem se obvykle při tání zvětšuje, teplota tání tedy s růstem tlaku stoupá.

5 Tuhnutí Tuhnutí je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na pevnou látku. K tuhnutí dochází při ochlazení kapaliny na teplotu tuhnutí. Teplota tuhnutí je různá pro různé látky. Velikost teploty tuhnutí je pro krystalické látky stejná jako teplota tání.

6 Vypařování Vypařování je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na plyn pouze z povrchu (ne z celého objemu jako při varu). Kapalina při vypařování odebírá teplo z okolí. Podle kinetické teorie se z kapaliny vypařují molekuly. Kapaliny se vypařují při každé teplotě.

7                                                              Vypařování

8 Var Var je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na plyn v celém svém objemu. K varu dochází při zahřátí kapaliny na teplotu varu. Teplota varu je různá pro různé kapaliny. Její velikost závisí také na tlaku nad kapalinou (s rostoucím tlakem teplota varu stoupá). Teplo potřebné ke změně skupenství při varu se nazývá skupenské teplo varu.

9 Var

10 Kapalnění Kapalnění neboli kondenzace je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu. Kondenzace (kapalnění) je děj, který je opakem vypařování. Ke zkapalňování nasycené páry dochází snížením její teploty nebo zvýšením tlaku. Zkapalněné plyny, zvláště pak dusík a hélium, se používají jako chladicí médium např. v lékařství.

11 Kapalnění-tepelné čerpadlo
Základem je uzavřený okruh s výparníkem, kompresorem, kondenzátorem a expanzním ventilem. Ve výparníku se kapalné chladivo vypařuje a přitom odebírá teplo z okolí výparníku.Kompresorem jsou páry chladiva stlačeny, zahřívají se a z žebrovaného kondenzátoru se uvolněné teplo předává do prostoru. Tím páry opět zkapalní, vrací se do výparníku a celý cyklus se opakuje. Aby k tomu došlo, musíme dodávat elektrickou energii potřebnou k pohonu kompresoru.

12 Kapalnění-tepelné čerpadlo

13 Sublimace Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky (tedy bez průchodu kapalnou fází). Při sublimaci je napětí nasycených par nad pevnou fází vždy nižší než jejich napětí nad kapalnou fází. Sublimace se využívá při čištění chemických látek.

14 Sublimace Sublimace za sníženého tlaku je šetrnější k sublimované látce, protože probíhá rychleji a při podstatně nižší teplotě.

15 Desublimace Při desublimaci se plyn mění přímo na pevnou látku bez předchozí kondenzace. Příkladem je vznik drobných krystalků jódu z jódových par nebo vytváření jinovatky z vodní páry za teplot pod 0 oC.

16 Desublimace


Stáhnout ppt "Aneta Brabencová Kristýna Nachtigalová Zuzana Aimová Jiří Dušek"

Podobné prezentace


Reklamy Google