Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÁNÍ A TUHNUTÍ. Jestliže má soustava v rovnovážném stavu ve všech částech stejné fyzikální a chemické vlastnosti, (např. hustotu, strukturu, chemické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÁNÍ A TUHNUTÍ. Jestliže má soustava v rovnovážném stavu ve všech částech stejné fyzikální a chemické vlastnosti, (např. hustotu, strukturu, chemické."— Transkript prezentace:

1 TÁNÍ A TUHNUTÍ

2 Jestliže má soustava v rovnovážném stavu ve všech částech stejné fyzikální a chemické vlastnosti, (např. hustotu, strukturu, chemické složení...) nazývá se fáze. Fáze jsou: - skupenství látky (led, voda, vodní pára), - struktury stejné látky (diamant, grafit). Přechod látky z jedné fáze do druhé se nazývá fázová přeměna. Fázové přeměny jsou také změny skupenství.

3 tání desublimace pevná látka kapalná látka plynná látka vypařování tuhnutí kondenzace sublimace Skupenské přeměny

4 Tání Zahříváme-li těleso z krystalické látky, zvyšuje se jeho teplota a po dosažení teploty tání t t se přeměňuje na kapalinu téže teploty.

5 Graf tání Grafická závislost teploty tělesa t na přijatém teple Q Krystalická látka přijímá teplo - zvětšuje se kinetická ener- gie kmitavého pohybu částic. Částice zvětšují rozkmity a vzdálenost mezi sebou - narůstá jejich potenciální energie.

6 Dosáhne-li látka teploty tání, narušuje se vazba mezi částicemi mřížky - mřížka se rozpadá, látka taje. Graf tání Grafická závislost teploty tělesa t na přijatém teple Q

7 Ačkoli při tání látka přijímá teplo, její teplota se nemění. Nemění se střední kinetická energie částic. Zvětšuje se jejich střední potenciální energie, neboli také vnitřní energie tělesa. Graf tání Grafická závislost teploty tělesa t na přijatém teple Q

8 Aby všechna látka roztála, musí při teplotě tání t t přijmout skupenské teplo tání L t. Graf tání Grafická závislost teploty tělesa t na přijatém teple Q

9 Skupenské teplo tání L t je teplo, které přijme těleso z krystalické látky při teplotě tání, aby se přeměnilo na kapalinu téže teploty. Měrné skupenské teplo tání l t je teplo, které přijme těleso z krystalické látky o hmot- nosti 1 kg při teplotě tání, aby se přeměnilo na kapalinu téže teploty.

10 Další příjem tepla znamená zahřívání látky už v kapalném skupenství. Graf tání Grafická závislost teploty tělesa t na přijatém teple Q

11 Když krystalická látka přijímá teplo, zvětšuje se E k kmitavého pohybu částic. Částice zvětšují rozkmity, čímž se zvětšuje střední vzdálenost mezi nimi. Při teplotě tání t t se rozkmity zvětší natolik, že se narušuje vazba mezi částicemi mřížky, mřížka se rozpadá, látka taje. V různých látkách jsou vazebné síly různě velké, proto látka při daném vnějším tlaku taje při určité teplotě.

12 Celkové přijaté teplo Q při tání tělesa Q 1 - teplo potřebné k zahřátí pevného tělesa na teplotu t t L t - skupenské teplo tání Q 2 - teplo potřebné k zahřátí kapalného tělesa na teplotu t 1

13 Křivka tání je grafické znázornění závislosti teploty tání látky na tlaku. Olovo - s rostoucím tlakem se zvyšuje teplota tání. Led - s rostoucím tlakem se snižuje teplota tání. led olovo

14 Regelace ledu (znovuzmrznutí) Pod zatíženým drátem je velký tlak a teplota tání nižší než 0 o C. Nad drátem voda znovu zamrzne.

15 Měrné skupenské teplo tuhnutí je teplo, které odevzdá kapalné těleso o hmotnosti 1 kg při teplotě tuhnutí, aby se přeměnilo na pevnou látku téže teploty. Teplota tuhnutí látky se rovná teplotě tání. Tuhnutí Ochlazujeme-li kapalinu, která vznikla táním krystalické látky, mění se při teplotě tuhnutí na pevné těleso - tuhne. l t - měrné skupenské teplo tuhnutí L t - skupenské teplo tuhnutí

16 V okamžiku ztuhnutí se krystalky navzájem dotýkají a tvoří zrna. Tuhnutí O chlazením kapaliny na teplotu tuhnutí se vlivem vazebných sil tvoří krystalizační jádra.

17 Jak se změní vnitřní energie tělesa z cínu s hmotností 3 kg a teplotou tání, přemění-li se z pevného skupenství na kapalné se stejnou teplotou? zvětší se o  U = 0,18 MJ Řešte úlohu:

18 Led o hmotnosti 1 kg a počáteční teplotě -10 o C se přeměnil na vodu o teplotě 20 o C při normálním tlaku. Vypočítejte celkové přijaté teplo ledem při této přeměně. Q = 439 kJ c ledu = 2,1 kJ.kg -1.K -1 c vody = 4,2 kJ.kg -1.K -1 t t (ledu) = 0 o C l t (ledu) = 334 kJ.kg -1 Řešte úlohu:

19 Měrné skupenské teplo tání je teplo, které: a) přijme těleso z krystalické látky při teplotě tuhnutí, aby se přeměnilo na kapalinu téže teploty, b) přijme těleso z krystalické látky při teplotě tání, aby se přeměnilo na kapalinu téže teploty, c) přijme těleso z amorfní látky při teplotě tání, aby se přeměnilo na kapalinu téže teploty, d) přijme těleso z amorfní látky při teplotě tuhnutí, aby se přeměnilo na kapalinu téže teploty. Test 1

20 Souvislost mezi měrným skupenským teplem tání, skupenským teplem tání a hmotností tělesa je: Test 2

21 Jednotkou veličiny měrné skupenské teplo topení je: Test 3

22 Vyberte správné tvrzení: a) Přijímá-li krystalická látka teplo, zvětšuje se E k kmitavého pohybu částic. Částice zvětšují rozkmity, čímž se zvětšuje střední vzdálenost mezi nimi. b) Teplota tuhnutí látky se rovná teplotě tání. c) Přechod látky z jedné fáze do druhé se nazývá fázová přeměna. d) Regelace vody je znovuzamrznutí vody. Test 4


Stáhnout ppt "TÁNÍ A TUHNUTÍ. Jestliže má soustava v rovnovážném stavu ve všech částech stejné fyzikální a chemické vlastnosti, (např. hustotu, strukturu, chemické."

Podobné prezentace


Reklamy Google