Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Veřejná podpora - příjemce Hlavní činností je VaV, výuka, TT Zisk je zpětně reinvestován do hl.činnosti Oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Veřejná podpora - příjemce Hlavní činností je VaV, výuka, TT Zisk je zpětně reinvestován do hl.činnosti Oddělení."— Transkript prezentace:

1 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

2 Veřejná podpora - příjemce Hlavní činností je VaV, výuka, TT Zisk je zpětně reinvestován do hl.činnosti Oddělení nehospodářské a hospodářské činnosti Podnikatelé nesmí mít přednostní přístup ke kapacitám, výsledkům apod. Právní forma – VVI, VŠ, a.s, s.r.o

3 Veřejná podpora – „účastníci“- tj.subjekty využívající infrastruktury Třetím osobám je nutné poskytovat plnění za tržní ceny Vždy se zohlední náklady, benefity jednotlivých subjektů, -Tržní cena – pokud není možné stanovit – náklady (vč.odpisů budov a technologií) + přiměřený zisk

4 Principy způsobilosti Čas vzniklé a zaplacené výdaje po 1. 1. 2008 do cca června 2015 Umístění realizace projektu na území ČR s výjimkou hlavního města Prahy Účel výdaj je prokazatelně nezbytný pro realizaci a s přímým vztahem k projektu Hospodárnost zajištění cílů projektu s co nejnižším vynaložením prostředků v odpovídající kvalitě Účelnost zajištění optimální míry dosažených cílů se splněním indikátorů

5 Dokladování a uchovávání Pro daný projekt příslušným účetním dokladem (případně podpůrnou dokumentací) Žadatel uchovává originály dokladů vztahujících ke stavebnímu zákonu, veřejné soutěži a úhrad spojených s projektem aj.

6 Příklady způsobilých a nezpůsobilých výdajů Příklady způsobilých výdajů viz podklady Nezpůsobilé výdaje jsou DPH ( pokud lze uplatnit nárok na odpočet), Úroky z úvěrů, splátky úvěrů,výdaje na soudní spory, penále, pokuty

7 Informace Způsobilost výdajů je zajištěna včetně zpětného proplácení, předpokládáme výdaje před vydáním rozhodnutí o dotaci na přípravné práce projektu (zejména projektová dokumentace, na přípravu projektu.., nákup externích služeb, poplatky) Zálohová platba bude poskytnuta na základě rozhodnutí o dotaci a bude vyúčtovávána v časových intervalech

8 Start-up granty Podporované aktivity Budování týmů (osobní výdaje) Výzkumná činnost (provozní výdaje) Rozvíjení spolupráce – s vedoucími VaV institucemi (v ČR i v zahraničí) – s aplikační sférou

9 Doporučení při přípravě projektů V průběhu přípravy územního a stavebního řízení zajistit informace orgánu životního prostředí k posuzování vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona 100/2001 Sb., Harmonogram činností Příprava podrobného rozpočtu Doklady k prokázání způsobilosti žadatele při podání návrhu projektu podle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění

10 Doporučení při přípravě projektů Podklady pro zhodnocení rizik a oprávněnosti požadavku nové výstavby bez rekonstrukce stávajícího objektu, včetně kopií případných předběžných vyjádření účastníků stavebního řízení a dalších zainteresovaných subjektů. Studie proveditelnosti - Analýza přínosů a nákladů - CBA

11 Vystěhování/uvolňování kapacit v případě výstavby na zelené louce povinnost zdůvodnit výhodnost oproti přestavbě či rekonstrukci stávajících prostor – včetně prokázat úspory Potencionální výnos z uvolněných prostor sníží dotaci ! Při delokalizaci- konci projektu minimálně 50 % nových pracovníků. – jde o nový tým a novou kvalitu - ne přestěhovanou

12 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Veřejná podpora - příjemce Hlavní činností je VaV, výuka, TT Zisk je zpětně reinvestován do hl.činnosti Oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google