Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-2-016. Moderní etika Mgr. Marie Mikulcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-2-016. Moderní etika Mgr. Marie Mikulcová."— Transkript prezentace:

1 OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-2-016

2 Moderní etika Mgr. Marie Mikulcová

3 Etické otázky Jak správně jednat? Jak volit mezi dobrem a zlem? Jaké důsledky má moje jednání? Etika = teorie morálky (z řeckého ethos – mrav) - zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle, - hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla.

4 „Co tady děláš?“ řekl opilcovi, který seděl mlčky před řadou prázdných a řadou plných lahví. „Piju,“ odpověděl smutně opilec. „A proč pijeeš?“ zeptal se malý princ. „Abych zapomněl,“ řekl opilec. „Abys zapomněl na co?“ vyzvídal malý princ a užuž ho začínal litovat. „Abych zapomněl, že se stydím,“ přiznal se opilec a sklonil hlavu. „A proč se stydíš?“ vyptával se stále malý princ, protože by mu rád pomohl. „Stydím se, že piju!“ řekl opilec a nadobro se odmlčel. (Antoine de Saint-Exupery, Malý princ)

5 Člověk je bytost schopná svobodného jednání. Svoboda je stav, kdy člověk jedná podle své vůle. Svobodné rozhodování přináší s sebou odpovědnost za naše rozhodnutí. ● Je opilec v předchozí ukázce ve svém pití svobodný? ● Nezaplétáme se my sami do podobných bludných kruhů?

6 Svoboda ● Vnější svoboda (podmínky pro život) ● Vnitřní (ztrácí smysl při nemožnosti realizovat rozhodnutí a přání člověka) ● Kde se podaří ovládnout myšlení člověka, tam se člověk stává nástrojem v rukou svého vládce a děsí se vnější svobody.

7 Morálka = soubor představ sdílených v určité společnosti a době o tém, jaké chování a smýšlení jednotlivce i skupin lidí je dobré, tzn.jaké má být. Dobro = nejvyšší mravní ideál souhrnný pojem pro všechno prospěšné a hodnotné ZLO = protiklad dobra označení pro všechno, co škodí, ruší, kazí

8 Závaznosti morálních norem se dosahuje na základě tradice (upevňováním zvyku daného společností). ● Prakticky se dodržování přijatých morálních norem dosahuje na základě sankce veřejným míněním – neformální autoritou. ● Část morálních norem se stává základem právního řádu a je vynucována formálními autoritami (policie, soudy...)

9 Svědomí = zvláštní fenomén lidského vědomí, jakýsi vnitřní hlas, který jako by hodnotil jednání člověka, nutí nás zamýšlet se, přehodnocovat... = osobní přesvědčení založené na přijetí určitých morálních norem, které se stávají měřítkem pozuzování vlastního chování ● Námět k diskusi: ● Někdy se zdá, že se svědomí z našeho světa vytrácí. Je chápáno jako zbytečnost, která se do dnešní doby nehodí.Co získáme a co ztratíme, když odmítneme naslouchat hlasu svědomí? Jak by asi vypadala společnost lidí bez svědomí?

10 Lidská důstojnost = etická kategorie vypovídající o významu a hodnotě člověka a o uznání jeho práv mezi druhými lidmi. Vyplývá z ní požadavek ctít člověka, respektovat jeho osobnost a práva od začátku do konce života.

11 Etický kodex = dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích. ● Etický kodex lékaře (Hippokratova přísaha) ● Etický kodex právníka ● Etický kodex novináře ● Některé organizace, sdružení nebo firmy mohou pro své zaměstance vytvářet kodexy: ● - závazné (zaměstnanec může dostat při smlouvě kodex k podepsání a při porušení mu hrozí výpověď) ● - nezávazné (dodržování je dobrovolné)

12 Etický kodex lékaře Hippokratova přísaha - její dnešní text se liší od původního v rámci jednotlivých zemí nebo i v rámci jednotlivých lékařských škol. Námět k zamyšlení: Lékař léčí dva vážně nemocné pacienty. Má k dispozici dva léky, jeden je podstatně dražší a kvalitnější než druhý. Morální dilema: podle jakého kritéria se rozhodnout, komu podat kvalitnější lék? a) jeden pacient je podstatně starší než druhý b) jeden pacient je bez naděje na přežití i s lepším lékem c) jeden pacient žije sám a druhý má pět dětí d) jeden pacient je významný umělec, druhý narkoman...

13 Eutanázie = usmrcení na žádost, asistovaná sebevražda Z hlediska českého trestního práva se jedná o nedovolený postup a je posuzován jako vražda. Přístroj k provedení eutanázie

14 Etický kodex novináře 1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace 2. Požadavky na vysokou profesionalitu 3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií v žurnalistice

15 Zdroje: ● http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika ● http://galerie.zive.cz/showphoto.php?photo=9884 http://galerie.zive.cz/showphoto.php?photo=9884 ● http://galerie.zive.cz/showphoto.php?photo=7843 http://galerie.zive.cz/showphoto.php?photo=7843 ● http://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_etika http://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_etika ● http://cs.wikipedia.org/wiki/Eutanazie http://cs.wikipedia.org/wiki/Eutanazie ● http://galerie.zive.cz/showphoto.php?photo=3188 http://galerie.zive.cz/showphoto.php?photo=3188 ● http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Euthanasia_machine_(Australia).JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Euthanasia_machine_(Australia).JPG ● http://zpravy.kurzy.cz/12193-eticky-kodex-novinare/ http://zpravy.kurzy.cz/12193-eticky-kodex-novinare/ ● http://kahi.cz/blog/images/noviny-versus-internet/noviny.gif http://kahi.cz/blog/images/noviny-versus-internet/noviny.gif ● http://blesk-noviny.ic.cz/ http://blesk-noviny.ic.cz/ ● http://galerie.zive.cz/showfull.php?photo=3185 http://galerie.zive.cz/showfull.php?photo=3185 ● http://galerie.zive.cz/showfull.php?photo=89742 http://galerie.zive.cz/showfull.php?photo=89742 ● http://www.photoextract.com/photo/40635_detail.jpg

16 Zdroje: http://i3.cn.cz/1205238713_Foto.jpg http://www.kromeriz.cz/images/clanky/malov5(2)_sz200_195.jpg http://img.fotoalba.centrum.cz/img2/285/17410285_4.jpg


Stáhnout ppt "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-2-016. Moderní etika Mgr. Marie Mikulcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google