Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PSYCHOLOGIE KOMUNIKACE

2 INTERAKČNÍ POJETÍ (vzájemné ovlivňování) MLUVČÍ POSLUCHAČ MLUVČÍ

3 SOUDOBÁ SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE – PODSTATA :  KDO to říká – mluví za sebe, nebo za skupinu …  Co říká – obsah sdělení, jeho hodnota…  KDY to říká - co předcházelo, situačně i dějově..  KDE to říká – před kým, za jaké situace…  JAK to říká – srozumitelnost, hlas, jak se chová…  PROČ to říká – z jakých důvodů,čeho chce dosáhnout…  JAKÝ je účinek, co říká – s jakým efektem se setkává to, co bylo řečeno…

4 ČEHO SI PŘI SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI VŠÍMAT : Skupina lidí v interakci Rozhovor, dialog a jeho struktura Posluchač, naslouchající adresát Souvislosti se vším, co se děje kolem… Konotace (svrchní tón řeči), souvislosti slova s kulturou Informační stránka řeči Sociálně patologické jevy ( postoje, vztahy mezi lidmi..)

5 PODSTATA KOMUNIKACE Komunikační model: a)Motivační struktura b)Strategický záměr c)Jak tomu, co říkáme, druhá strana rozumí d)Slovní formulace ( sémantika zvolených slov) e)Akustická a paralingvistická forma sdělení KAŽDÁ OSOBA DISPONUJE URČITÝM SOUBOREM PŘEDPOKLADŮ, S NIMIŽ VSTUPUJE DO KOMUNIKAČNÍCH VZTAHŮ

6 Proces verbální komunikace  Hovořící osoba  Myšlenkový impuls  Převedení myšlenkového impulsu do kódu jazyka pro vysílání, přenos,příjem  Vysílací kanál  Naslouchající osoba

7 ŘEČ je ideálním prostředkem přímého, okamžitého sdělní, má významnou složku citovou PÍSEMNÁ PODOBA verbální komunikace překonává časová a prostorová omezení.

8 POZOR na HALÓ EFEKT ! Zvládnete-li situaci, jakou na lidi působíte, budou se k vám chovat tak, jak od nich očekáváte, a vnímat vás tak, jak si přejete. Typické chyby: - chaotická mimika a gestikulace - strnulost, křečovitost - tiky a nekoordinované pohyby - porušování společenských norem - nekompetentní chování Naučte se "číst" druhé lidi, mezi vzhledem a osobní identitou je úzká spojitost.

9 První dojem:  je mnohdy rozhodující (a nelze jej opakovat)  má dlouhé trvání  polovina našeho názoru na druhého člověka se opírá o jeho vzhled  ženy potřebují jen 8 - 10 vteřin k tomu, aby odhadly svůj protějšek  k obhájení své profesionality, společenského postavení, zásad a inteligence máte při prvém setkání k dispozici nejvíce čtyři minuty.

10 Neverbální komunikace Albert Mehrabian zjistil, že:  verbální složka tvoří pouhých 7% obsahu sdělení,  vokální složka (tón hlasu, modulace, tempo řeči, artikulace a další) tvoří 38% obsahu sdělení  a zbývajících 55 % obsahu je zprostředkováno neverbálními signály. Neverbální komunikace je vývojově starší, přikládáme ji proto automaticky a nevědomě větší důležitost.

11 Nonverbální sociální komunikace Emocionální stránka sdělení Vnitřní vlivy – např. vlastní aktivita posluchače Zpětnovazební okruhy Ohled na to, co by se mělo stát a co se stane po sdělení….

12 Literatura: LEWIS,D.Tajná řeč těla.Praha:EAST PUBLISHING s.r.o.,1989.ISBN 80-7219-004-0 WAGE,J.L. Řeč těla jako účinný nástroj prodeje. Praha:MANAGEMENT PRESS,2000. 4.vyd MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Vydání 1. Praha: GRADA Publishing, 2003. 368 stran. ISBN 80-247-0650- 4


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google