Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití standardů pro průběžné sledování učebního pokroku žáků Jana Straková Institut pro sociální a ekonomické analýzy a Ústav pro informace ve vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití standardů pro průběžné sledování učebního pokroku žáků Jana Straková Institut pro sociální a ekonomické analýzy a Ústav pro informace ve vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Využití standardů pro průběžné sledování učebního pokroku žáků Jana Straková Institut pro sociální a ekonomické analýzy a Ústav pro informace ve vzdělávání

2 Cíl, který sledujeme Zlepšování výsledků vzdělávání všech žáků

3 Alternativní cesty k dosažení stanoveného cíle 1.Prostřednictvím kontroly 2.Prostřednictvím zpětné vazby

4 1. Prostřednictvím kontroly –Kontrola na výstupu –Předpoklad, že hrozba testů přiměje žáky i učitele k lepší práci –Nepočítá se s průběžnou diagnostikou a podporou (rozpoznat nedostatky na výstupu je pozdě) –Nebezpečí nezamýšlených negativních důsledků (podvádění, zbavování se slabých žáků, redukce kurikula podle obsahu testů)

5 2. Prostřednictvím zpětné vazby –Včasná diagnostika problémů učitelem –Podpora při jejich odstraňování –Bez nebezpečí nezamýšlených efektů plynoucích ze snahy vyhnout se „trestu“ –Pracnější a bezpečnější cesta k cíli

6 Ukázka standardů pro čtení a psaní z Mezinárodní školy v Praze

7 Fáze čtení a psaní –prvopočáteční (věk 3 – 5) –objevující se (věk 4 – 6) –rozvíjející (věk 5 – 7) –začínající (věk 6 – 8) –rozšiřující (věk 7 – 9) –překlenovací (věk 8 – 10) –plynulé (věk 9 – 11) –zdatné (věk 10 – 13) –propojující (věk 11 – 14) –nezávislé

8 Ukázka specifikace vývojových fází psaní T-typy textů, O – obsahy, P – procesy, K – konvence, H – přístup a sebehodnocení. Rozvíjející T - napíše 1 – 2 věty o daném tématu T - píše jména a známá slova O – přichází s vlastními náměty pro psaní K – píše shora dolů, zleva doprava a zepředu dozadu K – používá velká a malá písmena K – experimentuje s používáním velkých písmen na začátku věty K – experimentuje s interpunkcí K – začíná dělat mezery mezi slovy K – při psaní slov začíná používat zvukové segmenty (slabiky, rýmy) H – začíná po sobě číst svůj text Nezávislý T – píše uspořádané, přesné, nepovrchní odborné texty, ve kterých na sebe jednotlivé myšlenky dobře navazují, a používá správně citace T – píše působivé a plynulé příběhy a poezii O – tvoří srozumitelné věty a odstavce a efektivně navazuje jedeny na druhé O – začíná používat literární prostředky (metafory, personifikace, předpovědi apod.) O – efektivně zařazuje do textu dialogy O – začíná si vytvářet charakteristický písemný styl a projev P – text samostatně upravuje na základě opakovaných revizí P – získává zpětnou vazbu od ostatních a jejich připomínky zapracovává tak, aby se kvalita textu zlepšila P – publikuje text pro různé čtenáře a účely M – používá správnou gramatiku H – píše samostatně texty k různým tématům, demonstruje patřičnou sebedůvěru a zdatnost H – vytrvá u náročného úkolu H – stanovuje si vlastní cíle na základě analýzy a hodnocení vlastních textů

9 Ukázka specifikace vývojových fází čtení T-typy textů, O – obsahy, P – procesy, K – konvence, H – přístup a sebehodnocení. Začínající T – čte jednoduché knihy pro začínající čtenáře T – čte obtížnější knihy pro začínající čtenáře T – pod vedením učitele přečte jednoduché pokyny a řídí se jimi T – rozlišuje základní žánry (beletrii, věcné texty a poezii) T – při čtení nahlas se řídí interpunkcí. P – čte samostatně 10 – 15 minut P – samostatně si volí materiály k četbě P – čtením se učí a sdílí informace získané četbou s ostatními S – při snaze o porozumění textu se řídí smyslem (kontextem) S – při snaze o porozumění textu využívá stavbu vět (gramatiku) S – rozpozná běžně používaná slova a zkratky S – začíná se opravovat R – s pomocí převypráví začátek, prostředek a konec příběhu R – s pomocí hovoří o postavách příběhu a událostech H – s pomocí rozpoznává své čtenářské návyky

10 Podobné standardy umožňují –Včas a spolehlivě identifikovat žáky, kteří jsou příliš „vepředu“ nebo příliš „vzadu“ a poskytnout jím cílenou podporu –Přizpůsobit výuku všech žáků jejich aktuální úrovni (diferencované úlohy, čtenářské materiály atd.) –Průběžně sledovat učební pokrok všech žáků –Poskytovat konkrétní informaci žákům a jejich rodičům o tom, co žák již zvládá a jaké jsou nejbližší další vzdělávací cíle


Stáhnout ppt "Využití standardů pro průběžné sledování učebního pokroku žáků Jana Straková Institut pro sociální a ekonomické analýzy a Ústav pro informace ve vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google