Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21. října 2009 expozice 21. budovy Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21. října 2009 expozice 21. budovy Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 21. října 2009 expozice 21. budovy Zlínského kraje

2 Body programu Historie a současnost EVVO ve ZK – krajský systém EVVO, krajské dokumenty EVVO, jejich zpracování, naplňování a vyhodnocování, nositelé (aktéři) EVVO ve Zlínském kraji, klíčové krajské akce, úspěchy. Role neziskových organizací v krajském systému EVVO, zapojování do realizace a aktualizace krajské koncepce a Akčních plánů EVVO. EVVO na celostátní úrovni a úrovni krajů ČR. Identifikace aktuálních problémů krajského systému EVVO a krajské koncepce EVVO ve ZK. Nástin možných řešení: sumarizace námětů a doporučení, diskuse proč a jak podpořit EVVO ve ZK.

3 Účastníci Celkem 35 účastníků Z toho - volení zástupci kraje: 2 - Zaměstnanci Krajského úřadu: 5 - Zástupci veřejné a státní správy: 5 - Ostatní účastníci (pracovníci SEV, EP, členové NO, ředitelé a učitelé škol): 23

4 Popis situace ve ZK Ve Zlínském kraji byly přijaty krajské dokumenty – Koncepce EVVO a Akční plán EVVO ve Zlínském kraji. Pracuje se s nimi, jsou vyhodnocovány a aktualizovány. Jsou východiskem pro vyhlašování podprogramu pro EVVO i pro zpracování projektů většího rozsahu, např. ESF, SFŽP. Ve Zlínském kraji je velmi silná síť na vysoké úrovni. Umíme dobře pracovat s viditelnými výsledky: Dlouhá tradice kvalitních krajských akcí i akcí místního významu. Environmentální komunikační a informační systém, databáze, Krajský kalendář akcí EVVO, elektronická rozesílka, webové stránky. Profesionální zázemí pro EVVO zajišťuje Líska prostřednictvím Kanceláře. Stabilní lidské kontakty mezi veřejnou správou, NNO a školami. Krajský systém EVVO byl posílen 2 významnými projekty – Zelená pro Zlínský kraj – env. vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji (OPRLZ) a Rozvoj sítě poradenských, vzdělávacích a informačních center ve ZK (SFZP).

5 Identifikace problémů I. Finance: - zdroje obecně - nevyužíváme či neumíme firemní a místní dárcovství - způsob rozdělování (oblasti podpory pro EVVO) - projektové financování (předfinancování, kofinancování, nestabilita) - není společenská objednávka – ocenění programů a služeb, indikátory - zdroje na EVVO ve střediscích volného času (EVVO jen jako doplňková činnost, přičemž poptávka škol roste a SVČ mohou garantovat kvalitu a stabilitu)

6 Identifikace problémů II. Lidé - nepřipravenost na aktuální situaci - celospolečenské environmentální problémy, ekonomická krize - odchod lidí z NO, např. do školství, veřejné správy - klesá odbornost lektorů, nejsou dobře zaplaceni, nemají prostor na přípravu a vzdělávání - nepracujeme se svými lidmi (motivace, hodnocení) - není čas na dobrovolníky - vyčerpání, stres – moc práce, nejistota, překrývání činností, vyhoření…

7 Identifikace problémů III. Vnější prostředí/podmínky pro práci - spolupráce NNO – veřejná správa - (ne)zájem politiků - negativní mediální obraz - nepochopení veřejnosti - hledáme podporu, silnou osobnost, která nás podpoří - potřebujeme soubor argumentů proč je EVVO důležitá pro jednotlivé cílové skupiny - Stanovení kritérií kvality ( např. certifikát SEV)

8 Závěry, doporučení Líska zpracovala oficiální zápis, vč. přepisu flipů. Zajistí zkrácenou verzi zápisu pro veřejnost – pro lepší srozumitelnost. S výstupy začal pracovat ŘV Lísky i partneři projektu SFŽP. Výsledky kulatého stolu jsou prezentovány na webu Lísky a zástupcům veřejné správy. Klíčová témata budou předmětem dalších setkávání a budeme hledat možnosti řešení dle osvědčených postupů pro strategické plánování. Je připraveno vzdělávání pro pracovníky SEV a EP, moduly kopírují klíčová témata. Je čas se zastavit, dobře popsat a sepsat argumenty, co a proč děláme, čeho chceme dosáhnout a jaké jsou benefity naší činnosti pro různé cílové skupiny (děti, rodiče, veřejnost, veřejná správa). Bylo by zajímavé porovnat výstupy z kulatých stolů jiných krajů.


Stáhnout ppt "21. října 2009 expozice 21. budovy Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google