Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVVO v Jihomoravském kraji 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVVO v Jihomoravském kraji 2010"— Transkript prezentace:

1 EVVO v Jihomoravském kraji 2010
Aktuální situace v JMK Co se podařilo v roce 2010 Možná inspirace pro ostatní kraje Co se v roce 2010 nedařilo Andrea Dvořáková Arnošt Drbušek

2 Aktuální situace v JMK Koncepce EVVO:
- první dokument schválen ZJMK v listopadu 2002 - aktualizována na období 2006 – 2010 - v současné době systematicky probíhá dopracování nové koncepce na období pro stávající cílové skupiny - koncepce je začleněna mezi důležité koncepční materiály JMK, v XII/2010 bude připravena k projednání v jeho příslušných orgánech - fáze přípravy koncepce 2009/2010: kulaté stoly, pilotní analýza, dotazníková šetření… Akční plán: - probíhá realizace hlavních úkolů Koncepce zahrnutých do jejího AP 2010

3 Co se v JMK daří Konference zástupců KrÚ a samosprávy s NNO
- každoroční pracovní setkání s úředníky a politiky JMK - vzájemná spolupráce při tvorbě nové Koncepce EVVO - koordinace aktivit AP Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji - v roce 2010 Jihomoravský kraj ve spolupráci s NNO pokračuje v realizaci projektu sítě ekoporaden v JMK - JMK v rámci tohoto projektu uspořádal dva vzdělávací semináře zaměřené na odpadové hospodářství a ochranu kvality ovzduší - kofinancování ze strany JMK pro rok ,- Kč

4 Co se dále podařilo v roce 2010
JMK navázal spolupráci se společnostmi Asekol a Elektrowin v oblasti osvěty veřejnosti i úředníků KrÚ při recyklaci elektrospotřebičů Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce (V. ročník) Činnost Lipky: informační servis a ekologické výukové programy pro školy, konference KONEV a KONVIČKA, projekt Ekoškola, tvorba regionálních učebnic, publikační činnost, asistentské praxe… Krajský ekologický portál pro veřejnost DVPP, specializační studium pro koordinátory EVVO, smluvní výuka Lipky pro 3 VŠ - vzdělávání posluchačů VŠ Pravidelné akce: dotační titul pro NNO a podnikatele, Jihomoravský Den Země, Jihomoravské ekolisty, Biojarmark…

5 Vzdělávací centrum Aleše Záveského
Od r další OP Lipky 1. specializované prac. v ČR zaměřené na environmentální vzdělávání dospělých Cílové skupiny: Pedagogičtí pracovníci všech stupňů škol (MŠ, ZŠ, SŠ) Studenti pedagogických oborů VŠ Pracovníci i dobrovolníci v mimoškolní výchově a vzdělávání např. SEV, Brontosaurus, Junák, Pionýr…) Pracovníci veřejná správy a samosprávy Odborná veřejnost

6 Soutěž studentských prací
V roce 2010 již 8. ročník soutěže bakalářských a diplomových prací zaměřených na životní prostředí se vztahem k území JMK Cílem je navázání užší spolupráce s VŠ, setkávání a výměna zkušeností a poznatků studentů různých škol a fakult, které spojuje zájem o EVVO a životní prostředí v JMK Studentská konference - vyhlášení výsledků, předání ocenění hejtmanem JMK, prezentace nejlepších soutěžních prací Výstupem je sborník referátů, elektronická databáze na webu, kontakty, možnost spolupráce s úřadem i mezi sebou navzájem

7 Enersol 2010 6. ročník soutěžní přehlídky projektů Programu EVVO žáků a studentů SŠ a VOŠ „Úspory energií, OZE, snižování emisí v dopravě“ s cílem podpořit potřebu vzdělávání v oblasti OZE, tvůrčí schopnosti a řešení aktuálních odborných úkolů u žáků Role a význam SOŠ a SOU Letovice – RVC JMK, projekt FEED Krajské, národní a mezinárodní konference EVVO, podíl partnerů Národní řídící výbor, růst zapojení krajů Spolupráce škol s podniků, výrobci OZE Sborník nejlepších prací žáků ze všech krajů ČR a Slovenska, elektronická databáze projektů v projektu FEED pro celou ČR.

8 Rezervy EVVO v JMK Finanční zajištění některých aktivit, např. dotačního titulu na podporu EVVO škol Větší zájem k zapojení cílové skupiny podnikatelé Různorodá podpora EVVO na regionální úrovni Nedostatečná opora v koncepčních dokumentech Návrh výše rozpočtu pro rok 2011: - OŽP…2.500 tis. Kč - OŠ … tis. Kč + zabezpečení každoroční komplexní činnosti Lipky…

9 Děkujeme za pozornost. Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno Ing. Andrea Dvořáková Mgr. Arnošt Drbušek


Stáhnout ppt "EVVO v Jihomoravském kraji 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google