Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atomy a molekuly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atomy a molekuly."— Transkript prezentace:

1 Atomy a molekuly

2 Atom je základní stavební jednotka hmoty
Skládá se z jádra a obalu Jádro atomu tvoří protony (p+), částice s nejmenším kladným nábojem neutrony (n0), částice bez náboje Obal atomu tvoří elektrony (e-), částice s nejmenším záporným nábojem

3 Elektrony jsou v atomech uspořádány ve vrstvách(slupkách)
atomy mohou obsahovat 1-7 slupek (K-Q) počet elektronů ve slupce je omezený 1. slupka může obsahovat pouze 2 elektrony, 2. slupka 8 a 3. slupka 18 elektronů atd. poslední vrstva se nazývá valenční vrstva elektrony v ní obsažené se nazývají valenční elektrony (ty jsou nejdůležitější při chemických reakcích) valenční vrstva může obsahovat 1-8 elektronů

4 Atom je částice bez náboje- je elektroneutrální
Počet protonů je stejný jako elektronů, jejich počet vyjadřuje protonové číslo Z Počet neutronů v jádře atomu je různý 11Na atom sodíku M L K (11 p+, 11no, 11e-) slupka K-2e- slupka L-8e- valenční vrstva-1e-

5 Molekuly O2(ó dvě)dvouatomová molekula kyslíku voda H2O(há dvě ó), je
jsou částice složené ze dvou nebo více sloučených atomů Molekuly mohou být vytvořeny a, z atomů stejného prvku O2(ó dvě)dvouatomová molekula kyslíku b, z atomů různých prvků voda H2O(há dvě ó), je tvořena dvěma atomy vodíku a 1 atomem kyslíku O H H

6 Molekuly vznikají slučováním atomů
nespárované elektrony ve valenční vrstvě atomů tvoří vazebné elektronové páry utvořením vazebného elektronového páru mezi dvěma atomy vzniká chemická vazba O H2O elektronový pár H H

7 Atom může vytvářet jednu chemickou vazbu
nebo více chemických vazeb současně, tato vlastnost se nazývá vaznost atomu (např. atom je douvazný, čtyřvazný) elektronové páry atom uhlíku je čtyřvazný

8 Vznik molekuly vodíku → H + H → H2
atom vodíku+atom vodíku→ molekula vodíku + H H → H2 vazebný elektronový pár chemická vazba mezi atomy

9 Vznik NaCl-chloridu sodného
nepárové elektrony vytvoří elektronový pár

10 Chemické sloučeniny Chemické látky tvořené atomy se stejným
protonovým číslem nazýváme chemické prvky. Zapisujeme je chemickou značkou. chlor Cl fosfor P zinek Zn Chemické látky složené z atomů dvou a více prvků nazýváme chemické sloučeniny. Zapisujeme je pomocí chemických vzorců. oxid uhličitý CO kyselina sírová H2SO4

11 Chemický vzorec určuje - z kterých prvků je molekula složená
- počet atomů jednotlivých prvků v molekule NaNO3 dusičnan sodný 1 atom sodíku 1 atom dusíku 3 atomy kyslíku tříprvková sloučenina

12 Zdroje ( )) 1016&bih=529&sei=vTBKT4LyLoHoOYyRyPEN&tbm=isch =529&sei=cDVKT8aZM8SWOvrr7e8N&tbm=isch ( ) =564&sei=swlST6mXD4P3sgbGhI2ZDA&tbm=isch Chemie 8 : Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, s. Dostupné z WWW: <fraus.cz>. ISBN


Stáhnout ppt "Atomy a molekuly."

Podobné prezentace


Reklamy Google