Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atomy a molekuly. Atom je základní stavební jednotka hmoty Skládá se z jádra a obalu Jádro atomu tvoří protony (p + ), částice s nejmenším kladným nábojem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atomy a molekuly. Atom je základní stavební jednotka hmoty Skládá se z jádra a obalu Jádro atomu tvoří protony (p + ), částice s nejmenším kladným nábojem."— Transkript prezentace:

1 Atomy a molekuly

2 Atom je základní stavební jednotka hmoty Skládá se z jádra a obalu Jádro atomu tvoří protony (p + ), částice s nejmenším kladným nábojem neutrony (n 0 ), částice bez náboje Obal atomu tvoří elektrony (e - ), částice s nejmenším záporným nábojem

3 Elektrony jsou v atomech uspořádány ve vrstvách(slupkách) atomy mohou obsahovat 1-7 slupek (K-Q) počet elektronů ve slupce je omezený 1. slupka může obsahovat pouze 2 elektrony, 2. slupka 8 a 3. slupka 18 elektronů atd. poslední vrstva se nazývá valenční vrstva elektrony v ní obsažené se nazývají valenční elektrony (ty jsou nejdůležitější při chemických reakcích) valenční vrstva může obsahovat 1-8 elektronů

4 Atom je částice bez náboje- je elektroneutrální Počet protonů je stejný jako elektronů, jejich počet vyjadřuje protonové číslo Z Počet neutronů v jádře atomu je různý atom sodíku 11 Na (11 p +, 11n o, 11e - ) K L M slupka K-2e - slupka L-8e - valenční vrstva-1e -

5 Molekuly jsou částice složené ze dvou nebo více sloučených atomů Molekuly mohou být vytvořeny a, z atomů stejného prvku O 2 (ó dvě)dvouatomová molekula kyslíku b, z atomů různých prvků voda H 2 O(há dvě ó), je tvořena dvěma atomy vodíku a 1 atomem kyslíku H H O

6 Molekuly vznikají slučováním atomů nespárované elektrony ve valenční vrstvě atomů tvoří vazebné elektronové páry utvořením vazebného elektronového páru mezi dvěma atomy vzniká chemická vazba O H H elektronový pár H2OH2O

7 Atom může vytvářet jednu chemickou vazbu nebo více chemických vazeb současně, tato vlastnost se nazývá vaznost atomu (např. atom je douvazný, čtyřvazný) atom uhlíku je čtyřvazný elektronové páry

8 atom vodíku+atom vodíku → molekula vodíku Vznik molekuly vodíku + → H + H → H 2 vazebný elektronový pár chemická vazba mezi atomy

9 Vznik NaCl-chloridu sodného nepárové elektrony vytvoří elektronový pár

10 Chemické látky tvořené atomy se stejným protonovým číslem nazýváme chemické prvky. Zapisujeme je chemickou značkou. Chemické sloučeniny Chemické látky složené z atomů dvou a více prvků nazýváme chemické sloučeniny. Zapisujeme je pomocí chemických vzorců. chlor Cl 2 fosfor P 4 zinek Zn oxid uhličitý CO 2 kyselina sírová H 2 SO 4

11 Chemický vzorec určuje - z kterých prvků je molekula složená - počet atomů jednotlivých prvků v molekule NaNO 3 dusičnan sodný 1 atom sodíku 1 atom dusíku 3 atomy kyslíku tříprvková sloučenina

12 Zdroje (2012-01-27)) http://images.google.com/search?as_q=molekula&orq=&tbs=sur:fmc&biw= 1016&bih=529&sei=vTBKT4LyLoHoOYyRyPEN&tbm=isch (2012-01-27)) http://images.google.com/search?as_q=elektron&orq=&tbs=sur:fmc&biw=1016&bih =529&sei=cDVKT8aZM8SWOvrr7e8N&tbm=isch (2012-01-27) http://images.google.com/search?as_q=elektron&orq=&tbs=sur:fmc&biw=1016&bih =564&sei=swlST6mXD4P3sgbGhI2ZDA&tbm=isch Chemie 8 : Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2006. 136 s. Dostupné z WWW:. ISBN 80-7238-442-2


Stáhnout ppt "Atomy a molekuly. Atom je základní stavební jednotka hmoty Skládá se z jádra a obalu Jádro atomu tvoří protony (p + ), částice s nejmenším kladným nábojem."

Podobné prezentace


Reklamy Google