Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atomy, molekuly Částice. Látky LÁTKYLÁTKY CHEMICKÉ LÁTKYCHEMICKÉ LÁTKY CHEMICKÉ SLOUČENINYCHEMICKÉ SLOUČENINY MOLEKULY,VZORCEMOLEKULY,VZORCE CHEMICKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atomy, molekuly Částice. Látky LÁTKYLÁTKY CHEMICKÉ LÁTKYCHEMICKÉ LÁTKY CHEMICKÉ SLOUČENINYCHEMICKÉ SLOUČENINY MOLEKULY,VZORCEMOLEKULY,VZORCE CHEMICKÉ."— Transkript prezentace:

1 Atomy, molekuly Částice

2 Látky LÁTKYLÁTKY CHEMICKÉ LÁTKYCHEMICKÉ LÁTKY CHEMICKÉ SLOUČENINYCHEMICKÉ SLOUČENINY MOLEKULY,VZORCEMOLEKULY,VZORCE CHEMICKÉ PRVKYCHEMICKÉ PRVKY ATOMY, ZNAČKYATOMY, ZNAČKY SMĚSISMĚSI STEJNORODÉSTEJNORODÉ HOMOGENNÍROZTOKYHOMOGENNÍROZTOKY KOLOIDNÍKOLOIDNÍ RŮZNORODÉRŮZNORODÉ HETEROGENNÍHETEROGENNÍ

3 Prvky Sloučeniny  Chemický prvek  chemická látka složená z atomů se stejným protonovým číslem  Chemická sloučenina  chemická látka složená ze dvou nebo více sloučených atomů  složená ze stejných molekul

4 Atom  atom je základní stavební jednotka hmoty  části atomu:  jádro  obal  částice atomu:  v jádře jsou částice:  protony p + kladný náboj  neutrony n 0 neutrální náboj  v obale:  elektrony e - záporný náboj

5 Elektronový obal  v obalu atomu se nachází částice – elektrony  e - mají nepatrnou hmotnost  e - jsou v atomech uspořádány ve vrstvách, slupkách – 1 až 7 slupek  valenční vrstva – poslední, obsahuje valenční elektrony

6 Atom = prvek  atom je elektroneutrální  obsahuje stejný počet protonů a elektronů  počet protonů v jádře atomu vyjadřuje protonové číslo Z  Celkový počet částic v jádře atomu vyjadřuje nukleonové číslo A http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/izotopy.gif

7 Prvek = atom  každý chemický prvek je určen:  protonovým číslem Z  českým názvem  latinským názvem  chemickou značkou

8 Názvy prvků vznikly: 1. podle vlastností prvku  chlor od řeckého chloros – žlutozelený  brom od řeckého bromos - zapáchající 2. podle toho, odkud byl prvek získán  vápník získán z vápence  vodík z vody 3. podle země objevu, kde žili objevitelé  germanium – podle Německa  polonium – podle Polska 4. podle významného chemika  Nobelium – Alfred Bernhard NOBEL  Einsteinium – Albert EINSTEIN

9 Atomy se slučují do molekul  chemické látky jsou složeny z atomů  málo látek obsahuje jen jednotlivé, nesloučené atomy  helium, argon ve vzduchu He, Ar  většina látek je složena ze spojených atomů – molekul  vlastnost atomů – slučivost  atomy prvků jsou k sobě v molekule poutány chemickými vazbami  slučování atomů stejných prvků (plyny, halogeny) H 2 N 2 O 2 O 3 Cl 2 F 2,  slučování atomů různých prvků H 2 O, CO 2, NH 3, H 2 SO 4 …

10 Valenční elektrony  jsou v poslední vrstvě atomového obalu  mají největší energii  účastní se chemických reakcí  tvoří vazby mezi atomy - chemické vazby  chemická vazba je tvořena elektronovým párem

11 Vazebný elektronový pár  atom vodíku má ve valenční vrstvě 1 elektron – nespárovaný  dobře se slučuje s ostatními atomy, které mají také 1 nespárovaný val e  takovým atomem může být další atom vodíku  vzniká dvouatomová molekula H 2 H + H → H 2 + → obr. 3 obr. 1 obr. 2 obr. 4

12 Vznik molekul - chemické prvky  Molekula je částice složená ze dvou nebo více sloučených atomů  1) sloučením atomů stejného prvku vodík H 2 chlór Cl 2 kyslík O 2 síra S 8 ozon O 3 Obr. 5 obr. 6 obr. 7 obr. 8 obr.9

13 Vznik molekul- chemické sloučeniny  Molekula je částice složená ze dvou nebo více sloučených atomů  2) sloučením atomů dvou nebo více různých prvků vodakyselina sírováoxid uhelnatý DNA H 2 O H 2 SO 4 CO obr. 10obr. 11obr. 12 obr. 13

14 Chemická sloučenina  Chemické sloučeniny: chemické látky sloučené z atomů různých prvků H + Cl →HCl kyselina chlorovodíková

15 Popiš kolik prvků a kolik atomů molekula obsahuje prvkyatomy

16 Zdroje:  Obr. 1 http://data.scienceworld.cz/img/article_title/title_l/1c/7111860ee94c82c89ba57930e07d85.jpghttp://data.scienceworld.cz/img/article_title/title_l/1c/7111860ee94c82c89ba57930e07d85.jpg  Obr. 2 http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atomh.gifhttp://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atomh.gif  Obr. 3 http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekulah2.gifhttp://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekulah2.gif  Obr. 4 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTahq0p0BgpKWC5RQSrg-6hJvtFCs9nY7_udgr9Q5Dr7Bmyi64tGAhttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTahq0p0BgpKWC5RQSrg-6hJvtFCs9nY7_udgr9Q5Dr7Bmyi64tGA  Obr. 5 http://mail.zsebenese.opava.cz/tabulka/h_0.jpg vodíkhttp://mail.zsebenese.opava.cz/tabulka/h_0.jpg  Obr. 6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Chlorine-3D-vdW.png chlórhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Chlorine-3D-vdW.png  Obr. 7 http://www.nyu.edu/pages/mathmol/textbook/oxygen.gif kyslíkhttp://www.nyu.edu/pages/mathmol/textbook/oxygen.gif  Obr. 8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Ozone-3D-space-filling.png/200px-Ozone-3D-space-filling.png ozón http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Ozone-3D-space-filling.png/200px-Ozone-3D-space-filling.png  Obr. 9 http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/s8.gif sírahttp://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/s8.gif  Obr.10 http://chemiesychrov.sweb.cz/molekulaH2O.pnghttp://chemiesychrov.sweb.cz/molekulaH2O.png  Obr. 11 http://oko.yin.cz/1/kyselina-sirova/kyselina-sirova.jpghttp://oko.yin.cz/1/kyselina-sirova/kyselina-sirova.jpg  Obr.12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Carbon-monoxide-3D-vdW.png/135px-Carbon-monoxide-3D-vdW.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Carbon-monoxide-3D-vdW.png/135px-Carbon-monoxide-3D-vdW.png  Obr. 13 http://www.biology.arizona.edu/home/DNA.gifhttp://www.biology.arizona.edu/home/DNA.gif  Obr.14 http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/foto/polvaz.gifhttp://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/foto/polvaz.gif


Stáhnout ppt "Atomy, molekuly Částice. Látky LÁTKYLÁTKY CHEMICKÉ LÁTKYCHEMICKÉ LÁTKY CHEMICKÉ SLOUČENINYCHEMICKÉ SLOUČENINY MOLEKULY,VZORCEMOLEKULY,VZORCE CHEMICKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google