Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaZávazkové právo Ročník3. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová Anotace Prezentace má za úkol seznámit studenty s problematikou závazkového práva a jednotlivými druhy smluv Datum tvorby25. 1. 2014

2 ZÁVAZKOVÉ PRÁVO (=ZP)  Závazek = obligace= vztah mezi dvěma osobami (věřitelem a dlužníkem), jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto osob. DLUHPOHLEDÁVKA dlužníkvěřitel Povinnost uspokojit pohledávkuPrávo v rámci tohoto vztahu

3 ZP - DĚLENÍ DLE VZNIKU SMLUVNÍ Důvodem vzniku je smlouva (př. kupní) nebo kvazikontrakt = jednostranný úkon, ze kterého vzniká závazek (př. veřejný příslib) DELIKTNÍ Nepříznivý následek, který vznikl porušením původní povinnosti 1) Vznik nové právní povinnosti (náhrada škody) 2) K původní povinnosti přistoupily nové (prodlení) 3) Původní se v důsledku porušení přeměnila na novou povinnost (vadné plnění)

4 SMLOUVA dvou/vícestranné právní jednání, nejčastější důvod vzniku závazkového vztahu Funkce: zajištění realizace osobních, hospodářských a jiných potřeb smluvních stran VZNIK Dohoda stran o obsahu smlouvy 1) Nabídka (oferta) 2) Přijetí nabídky (akceptace) 3) Uzavření smlouvy Účinnost smlouvy = právní účinky smlouvy a možnost domáhat se plnění Platnost smlouvy Strany dodržely všechny náležitosti

5 DRUHY SMLUV 1) Dvoustranné x vícestranné 2) Formální (vyžaduje př. písemnou formu) x neformální (obecně platí zásada bezformálnosti) 3) Synallagmatické (plnění na obou stranách-kupní smlouva) x asynallagmatické (plnění jen na jedné straně – darovací smlouva) 4) Zakládající závazkové vztahy zajišťující závazkové vztahy působící změnu z. vztahu (převzetí dluhu) mající za následek zánik vztahu 5)spotřebitelské: nejsou zvláštním smluvním typem, ale jsou to smlouvy uzavírané mezi specifickými stranami

6 JEDNOTLIVÉ TYPY SMLUV 1) Koupě: movité a nemovité věci, směna 2) Výprosa: bezplatné přenechání věci k užívání 3) Výpůjčka: bezplatné dočasné užívání nezuživatelné věci 4) Nájem: věc, dům, byt, prostory k podnikání, dopravní prostředek 5) Pacht: přenechání věci k užívání a požívání. Pachtýř se zavazuje platit pachtovné nebo poskytne část výnosu. 6) Licence: oprávnění k výkonu práva duš. vlastnictví 7) Zápůjčka: přenechání zastupitelné věci 8)Úvěr: poskytnutí peněžních prostředků a jejich navrácení i s úroky 9) Úschova:převzetí věci a její opatrování 10) skladování, příkaz, zprostředkování, komise, zasilatelství, obchodní zastoupení, zájezd, přeprava, dílo, účet, vklad, akreditiv, inkaso, důchod, výměnek, společnost, pojištění, sázka, hra, los

7 ZMĚNY ZÁVAZKŮ V osobě věřitele V osobě dlužníka V obsahu závazku Ke změně závazkového právního vztahu dochází: a) Na základě právního jednání b) Rozhodnutím soudů či jiných státních orgánů c) Ze zákona

8 ZMĚNY ZÁVAZKŮ V SUBJEKTECHV OBSAHU 1) OSOBA VĚŘITELE a) Postoupení pohledávky (cesse) 2) OSOBA DLUŽNÍKA a) Převzetí dluhu b) Přistoupení k dluhu c) Převzetí majetku d) Postoupení smlouvy a) Dohoda: dosavadní závazek obstojí vedle nového (kumulativní novace) b) Narovnání: upravuje sporný právní poměr c) Prodlení dlužníka d) Prodlení věřitele

9 ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZajištěníUtvrzení Je schopno splnění dluhu nahradit nemůže věřiteli hospodářsky nahradit splnění dluhu 1) Zástavní právo 2) Zadržovací právo 3) ručení 4) Finanční záruka 5) Zajišťovací převod práva 6) Srážky ze mzdy Smluvní pokuta Uznání dluhu

10 ZÁNIK ZÁVAZKŮ ZÁNIK splněníodstoupení Započtení pohledávek VýpověďDohodaSmrt Uplynutí doby a prekluze Nemožnost plnění splynutípoukázka

11 SPOJTE Příklad Důvod zániku  1)Nájem bytu na 3 roky skončil, protože tako doba již uplynula.  2) Věřitel a dlužník splynou v jednu osobu (př. postoupení pohledávky)  3) Věřitel a dlužník se dohodnou na zrušení závazku.  4) Věřitel má právo na výživné, ale zemřel.  5) Věřitel a dlužník si odečtou vzájemné pohledávky.  6) Kupující zaplatí za rohlíky. SPLNĚNÍ SPLYNUTÍ UPLYNUTÍ DOBY ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK DOHODA SMRT VĚŘITELE

12 Zdroje  DVOŘÁK, Jan, a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0  AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 25.1.2014]. Dostupný na WWW:http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=smlouva&ex=1&origin=EC010141330#ai:M C900435997|  AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 25.1.2014]. Dostupný na WWW:http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=soud&ex=1&origin=EC010141330#ai:MC9 00434879|


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google