Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.9.2016 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. ZÁVAZKOVÉ PRÁVO – ZMĚNA ZÁVAZKŮ Katedra práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.9.2016 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. ZÁVAZKOVÉ PRÁVO – ZMĚNA ZÁVAZKŮ Katedra práva."— Transkript prezentace:

1 27.9.2016 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. ZÁVAZKOVÉ PRÁVO – ZMĚNA ZÁVAZKŮ Katedra práva

2 www.econ.muni.cz Změna závazků Změny závazků = § 1879 až § 1907 NOZ)§ 1879 až § 1907 NOZ) 1. Změnu v subjektu závazku: Změnu v osobě věřitele Změnu v osobě dlužníka 2. Změnu v obsahu závazku: novace narovnání 2

3 www.econ.muni.cz 1. Změna v osobě Věřitele Postoupení pohledávky Postoupení smlouvy Dlužníka Převzetí dluhu Přistoupení k dluhu Převzetí majetku Postoupení smlouvy

4 www.econ.muni.cz Postoupení pohledávky (cese) Celková x částečná x globální cese Bez souhlasu D (!!!) Lze vyloučit již ve smlouvě (dohoda s dlužníkem) Postupitel – postupník – dlužník Postupitelnost pohledávky Zcizitelná pohledávka (nikoliv plnění osobní povahy) Nevylučuje-li to smlouva

5 www.econ.muni.cz Postoupení pohledávky (cese) Zásady: Zachování námitek dlužníka proti postupníkovi existujících v době postoupení Oznamovací princip Cese je vůči dlužníkovi účinná až po:  Vyrozumění  Dostatečné prokázání cese Bezúplatné x úplatné postoupení

6 www.econ.muni.cz Postoupení pohledávky (cese) Úplatná cese Odpovědnost postupitele až do výše přijaté úplaty s úroky Existence pohledávky (i promlčené) Dobytnost pohledávky  Výjimka: pohledávka se stala nedobytnou až po postoupení náhodou či nedopatřením postupníka Je omezena vědomím postupníka, že pohledávka je Budoucí (tzn. nedospělá) Nejistá Nedobytná

7 www.econ.muni.cz Změna v osobě dlužníka a) Převzetí dluhu (privativní intercese - § 1888 a násl. NOZ)§ 1888 a násl. NOZ na místo původního dlužníka nastoupí nový dlužník. nutný souhlas věřitele. b) Přistoupení k dluhu (kumulativní intercese - § 1892 NOZ)§ 1892 NOZ osoba se zaváže věřiteli bez souhlasu dlužníka, že za něho splní jeho dluh. zavázána společně a nerozdílně. c) Převzetí majetku (§ 1893 NOZ)(§ 1893 NOZ) nabyvatel převezme od zcizitele veškerý majetek nebo jeho poměrně určenou část, čímž se s ním stává společně a nerozdílně dlužníkem z dluhů není povinen plnit více, než kolik činí hodnota majetku, jehož takto nabyl. d) Postoupení smlouvy (cese smlouvy – § 1895 a násl. NOZ)§ 1895 a násl. NOZ nevylučuje-li to povaha smlouvy, může kterákoli strana převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě. postoupení smlouvy je vůči postoupené straně účinné od jejího souhlasu. 7

8 www.econ.muni.cz 2. Změnu v obsahu závazku: Novace a narovnání Novace = strany si sjednají nová práva a povinnosti v rámci již existujícího právního vztahu. Novace: a) kumulativní (původní závazek trvá vedle nové dohody) b) privativní (původní závazek je zrušen a nahrazen novým). X Narovnání spočívá v nahrazení dosavadního závazku novým prostřednictvím ujednání stran o úpravě mezi nimi doposud sporných nebo pochybných práv a povinností. Jak ujednání o novaci, tak i o narovnání vyžadují písemnou formu, pokud byla stanovena i pro původní závazek, nebo činí-li se o již promlčeném právu. Zajištění práv, která jsou předmětem novace nebo narovnání, se vztahuje i na práva, která z nich vznikají. 8


Stáhnout ppt "27.9.2016 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. ZÁVAZKOVÉ PRÁVO – ZMĚNA ZÁVAZKŮ Katedra práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google