Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické učební materiály – II. stupeň Finanční gramotnost Autor: Mgr. Roman Havlíček 1.1 Smlouvy Podepisoval jsi někdy nějakou smlouvu?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické učební materiály – II. stupeň Finanční gramotnost Autor: Mgr. Roman Havlíček 1.1 Smlouvy Podepisoval jsi někdy nějakou smlouvu?"— Transkript prezentace:

1 Elektronické učební materiály – II. stupeň Finanční gramotnost Autor: Mgr. Roman Havlíček 1.1 Smlouvy Podepisoval jsi někdy nějakou smlouvu?

2 Elektronické učební materiály - II. stupeň Finanční gramotnost 1.2 Co už víme? Smlouvou rozumíme dohodu dvou stran o podmínkách, na kterých se vzájemně shodly. Smlouva může mít podobu ústní nebo písemnou. Některá finanční rozhodnutí vyžadují uzavření písemné smlouvy. Souhlas s jejím obsahem stvrzujeme vlastnoručním podpisem. Jaké smlouvy znáš?

3 Elektronické učební materiály - II. stupeň Finanční gramotnost 1.3 Co si řekneme nového? Jaké jsou typy smluv Jaké jsou náležitosti konkrétních smluv Jaká mohou nastat rizika u smluv

4 Elektronické učební materiály - II. stupeň Finanční gramotnost 1.4 Ústní a písemná dohoda ÚSTNÍ SMLOUVY PÍSEMNÉ SMLOUVY JSOU DODNES JEDNOU ZE ZÁKONEM UZNÁVANÝCH FOREM DOHODY A MAJÍ TEDY SVOU PLATNOST. ZAJIŠTUJÍ ÚČASTNÍKŮM PRÁVO NA VYMÁHÁNÍ SJEDNANÉ ÚMLUVY. SOUHLAS SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI SE POTVRZJE PODPISEM SMLOUVY, KTEROU OBDRŽÍ VE STEJNÉM ZNĚNÍ VŠICHNI SMLUVNÍ ÚČASTNÍCI.

5 Elektronické učební materiály - II. stupeň Finanční gramotnost 1.5 TYPY SMLUV Občanský zákoník upravuje vztahy týkající se soukromého majetku ve všech jeho formách – dědictví, koupě věci, prodej věci, ochrana spotřebitele, zástavní právo, společné jmění manželů aj. Kupní smlouva Kupní smlouva – prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu věc, za kterou kupující zaplatí dohodnutou cenu Nájemní smlouva Nájemní smlouva – pronajímatel přenechává za úplatu a na dohodnutou dobu k užívání např. byt, nájemce za to platí dohodnutý nájem Darovací smlouva Darovací smlouva – dárce něco bezúplatně přenechává nebo slibuje přenechat, obdarovaný tento dar nebo slib přijímá Smlouva o půjčce Smlouva o půjčce – věřitel přenechává za úplatu nebo bezúplatně dlužníkovi věci (zejména peníze), dlužník se zavazuje je po uplynutí dohodnuté doby vrátit a zaplatit úroky Cestovní smlouva Cestovní smlouva – provozovatel cestovní kanceláře se zavazuje zajistit za smluvních podmínek služby spojené s cestováním Pracovní smlouva Pracovní smlouva – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, na jejímž základě vzniká pracovní poměr 1)OBČANSKO-PRÁVNÍ – řídí se občanským zákoníkem 2)OBCHODNÍ – řídí se obchodním zákoníkem 3)PRACOVNÍ – řídí se zákoníkem práce

6 Elektronické učební materiály - II. stupeň Finanční gramotnost 1.6 Pracovní smlouva Způsobilost k podepsání právoplatné pracovní smlouvy získává osoba, která dosáhne 15 let a má ukončenou povinnou školní docházku. Pracovní smlouva musí obsahovat: 1)druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat 2)místo výkonu práce 3)den nástupu do práce Nevýhody práce „na černo“ ilegální ilegální hrozí pokuta hrozí pokuta zaměstnanec není pojištěný zaměstnanec není pojištěný žádný starobní důchod žádný starobní důchod zneužívání soc. dávek zneužívání soc. dávek

7 Elektronické učební materiály - II. stupeň Finanční gramotnost 1.7 CLIL smlouva – contract smlouva – contract kupní smlouva – contract of sale kupní smlouva – contract of sale pracovní smlouva - employment contract pracovní smlouva - employment contract zaměstnanec – employee zaměstnanec – employee zaměstnavatel - employer zaměstnavatel - employer

8 Elektronické učební materiály - II. stupeň Finanční gramotnost 1.8 Smlouvy 1)Ve skupině se rozdělte na dvojice. Jedna dvojice má za úkol navrhnout osnovu povinných informací ve smlouvě: a)kupní (ojeté auto) b)darovací (byt) c)úvěrová smlouva (peníze) 2) Druhá dvojice má za úkol vypracovat stejnou osnovu na základě vzoru na internetu nebo znění občanského zákoníku. 3) Společně porovnejte a zjistěte rozdíly. Připravte si prezentaci pro ostatní skupiny.

9 Elektronické učební materiály - II. stupeň Finanční gramotnost 1.9 Zdroje Mgr. JITKA KAŠOVÁ, Mgr. LUKÁŠ ISTENČIN, Výchova k finanční gramotnosti, FRAUS 2012, ISBN 978-80-7238-107-4. Mgr. JITKA KAŠOVÁ, Mgr. LUKÁŠ ISTENČIN, Výchova k finanční gramotnosti, FRAUS 2012, ISBN 978-80-7238-107-4. http://slovnik.seznam.cz/cz- en/word/?q=zam%C4%9Bstnavatel&id=KCQd4UMTk8M http://slovnik.seznam.cz/cz- en/word/?q=zam%C4%9Bstnavatel&id=KCQd4UMTk8M http://www.obrazky.cz/detail?q=smlouvy&offset=1&limit=20&bUrlPar=fi lter%3D1&resNum=9&ref=http%3A//search.seznam.cz/% http://www.obrazky.cz/detail?q=smlouvy&offset=1&limit=20&bUrlPar=fi lter%3D1&resNum=9&ref=http%3A//search.seznam.cz/%


Stáhnout ppt "Elektronické učební materiály – II. stupeň Finanční gramotnost Autor: Mgr. Roman Havlíček 1.1 Smlouvy Podepisoval jsi někdy nějakou smlouvu?"

Podobné prezentace


Reklamy Google