Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MRI placenty MUDr. Hana Petrášová Radiologická klinika FN Brno a LF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MRI placenty MUDr. Hana Petrášová Radiologická klinika FN Brno a LF MU."— Transkript prezentace:

1 MRI placenty MUDr. Hana Petrášová Radiologická klinika FN Brno a LF MU

2 Anatomie Zralá placenta (plodové lůžko) – cévnatý orgán diskoidního tvaru o průměru 15–20 cm a tloušťce 2–3 cm. Hmotnost cca 500 g S plodem je spojená pupečníkem (umbilicus)

3 Histologie Pars foetalis placenteae tvořena choriovou plotnou, z níž odstupují choriové klky (villy) Pars materna placenteae derivát sliznice tzv. decidua basalis, která vysílá septa, ta neúplně rozdělují intervilózní prostor - stratum compactum - stratum spongiosum - stratum basalis

4 Patologie placenty Varianty placenty: succenturiata, bipartita, circumvallata, membranacea Placenta praevia Vasa praevia Placenta Accreta, Increta, and Percreta Hematom Abrupce Gestační trofoblastiká nemoc - mola hydatidosa, invazivní mola, choriokarcinom Retinované produkty koncepce Netrofoblastické tumory placenty Metastázy Cystické léze Residua post partum

5 Patologie placenty Varianty placenty: succenturiata, bipartita, circumvallata, membranacea Placenta praevia Vasa praevia Placenta Accreta, Increta, and Percreta Hematom Abrupce Gestační trofoblastiká nemoc - mola hydatidosa, invazivní mola, choriokarcinom Retinované produkty koncepce Netrofoblastické tumory placenty Metastázy Cystické léze Residua post partum

6 Placenta accreta lat. accretus přirostlý Patologický stav klasifikován na základě hloubky invaze: -Placenta accreta vera - klky dosahují až k myometriu -Placenta increta - klky částečně invadují myometrium -Placenta percreta - klky penetrují celou šíří myometria, někdy až přes serózu

7 Placenta accreta PA je jednou z příčin peripartální hemorgaie, což je nejčastější přičina umrtí rodiček ročně 10-15 rodiček v ČR zemře na vykrvácení, 10x víc žen je ohroženo PA je v dnešní době nejčastějším důvodem pro urgentní postpartum hysterektomii. Prevalence stoupá vzhledem k zvyšujícímu se počtu těhotných pacientek, které podstoupili předchozí císařský řez. Placenta praevia a císařský řez v anamnéze jsou dva nejdůležitější známké rizikové faktory pro PA - SC v OA zvyšuje pravděpodobnost PA cca 8.7 krát (Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU. Abnormal placentation: twenty-year analysis. Am J Obstet Gynecol. 2005 May;192(5):1458-61.)

8 Diagnostika Pouze přesná prenatální diagnostika umožňuje optimální management porodu. Ultrasonografie (US) zůstává zlatým standardem,18–22 g.t. Senzitivita US v detekci PA je 50%–80%.

9 Diagnostika V posledních letech se uplatňuje i hodnocení PA pomocí MRI – 25 g.t.! Studie potvrzují, že MR může lépe hodnotit oblasti abnormální placentace, stupeň invaze, změnit chir. přístup a doporučují rutinní používání MRI.(4) Studie o uplatnění MRI při zadním uložení placenty, a při nejasném nálezu na UZ (3). Udávaná sensitivita, specificita, a pozitivní prediktivní hodnota MRI u PA se liší. Warshak a kol. (1) prokázali ve studii 42 pacientek s nekonkluzivním UZ nálezem sensitivitu a specificitu pro gadolinium-enhanced MRI 88% a 100%. Menší studie Lam a kol. (2) prokázala nižší senzitivitu (38%) MRI v detekci PA. 1 WarshakCR, Eskander R, Hull AD, et al. Accuracy of ultrasonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of placenta accreta. Obstet Gynecol2006;108:573-581 2. LamG, Kuller J, McMahon M. Use of magnetic resonance imaging and ultrasound in the antenatal diagnosis of placenta accreta. J Soc Gynecol Investig2002;9:37–40. 3. Hulka CA, Ludmir J, Li W, Edelman RR. Placenta accreta: evaluation with color Doppler US, power Doppler US, and MR imaging. ;:– 776. 4. Palacios Jaraquemada JM, Bruno CH. Magnetic resonance imaging in 300 cases of placenta accreta: surgical correlation of new findings. ;:–724.

10 Protokol Komfort pacienty – volné dýchání, poloha ideálně vleže na zádech, případně na boku, nevyžadujeme náplň moč. měchýře Použití phased-array povrchové cívky - XL torso Žádná premedikace ani kyslíková terapie během vyšetření 1.5 -T Achieva; Philips Medical Systems T2- vážené obrazy s rychlým náběrem dat ve třech základních roviních (SSH axial, sagital, coronal) BFFE axial, sagital, coronal,) axiálně a koronárně T2 SPAIR sekvence (fat-saturated fast spin- echo T2-weighted) a sagitálně T1 sekvence. nativně

11 Gadoliniové k.l. Použití u těhotných pacientek je kontroverzní. K.l. prostupuje placentární bariérou a cirkuluje v amniové tekutině. V některých centrech gadolinium používají pro dynamické postkontrastní zobrazení. Věří, že benefit u pacientek s PA převažuje riziko. Pregnancy Category C Animal reproduction studies have shown an adverse effect on the fetus and there are no adequate and well-controlled studies in humans, but potential benefits may warrant use of the drug in pregnant women despite potential risks

12 Normální MR vzhled placenty a myometria T2W - placenta homogenní středně intenzní signál, T2 hypointenzní linie reprezentují normální septa placenty Normální subplacentární vaskularizace - četné flow voidy hned pod placentou.

13 Normální MR vzhled placenty a myometria Myometrium - 3 vrstvy podle intenzity signálu Děloha tvaru hrušky, fundus a tělo širší než dolní děložní segment. Kontura hladká, plynulá

14 MR známky placenta accreta Recentní studie Laxe a kol. popsala jako nejdůležitější známky: Fokální vyklenování placenty Heterogenní signál placenty T2 hypointenzní pruhy intraplacentárně dále: Fokální přerušení vrstvy myometria Placenta praevia Stanovitý tvar moč. měchýře Vizualizace invaze do pelvických struktur.

15 MR známky placenta accreta uterine bulging - fokální vyklenování zevní kontury změna hruškovitého tvaru dělohy (dolní děložní segment je širší než fundus). heterogenní intenzita signálu placenty (area hemoragie)

16 MR známky placenta accreta Intraplacentární pruhy- nodulární či lineární arey nízkého signálu v T2-w (variabilní tloušťka, náhodná distribuce, depozita fibrinu) S progredujícím těhotenstvím se vrstva myometria ztenčuje, vizualizace obtížná, nicméně fokální přerušení vrstvy myometria můžeme vidět v místě placentární invaze.

17 Shrnutí Prevalence PA stoupá. Placenta praevia a předchozí císařský řez jsou nejdůležitější rizikové faktory pro vznik PA. ( Placenta previa u pacientek s osobní anamnézou dvou předchozích sekcí zvyšuje pravděpodobnost vzniku PA na 40%–60%. ) US zůstává primární screeningovou metodou zobrazení PA, senzitivita 50%– 80%. MRI indikované u nejednoznačných nálezů na US nebo při zadním uložení placenty. Nejspolehlivější známky PA v MR obraze: Vyklenování placenty, heterogenní placenta a placentární pruhy, fokální přerušení hypointenzní hranice myometria.

18 Děkuji za pozornost! W. Christopher Baughman, MD, Jane E. Corteville, MD and Rajiv R. Shah, MD. Placenta Accreta: Spectrum of US and MR Imaging Findings: November 2008 RadioGraphics, 28, 1905-1916.


Stáhnout ppt "MRI placenty MUDr. Hana Petrášová Radiologická klinika FN Brno a LF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google