Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj placenty a plodových obalů. Plodové obaly Amnion – vz. přiložením vrstvy primárního mezodermu k ektodermu amnia, ohraničuje dutinu amniového váčku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj placenty a plodových obalů. Plodové obaly Amnion – vz. přiložením vrstvy primárního mezodermu k ektodermu amnia, ohraničuje dutinu amniového váčku."— Transkript prezentace:

1 Vývoj placenty a plodových obalů

2 Plodové obaly Amnion – vz. přiložením vrstvy primárního mezodermu k ektodermu amnia, ohraničuje dutinu amniového váčku Chorion – vz. přiložením extraembryonálního mezodermu k trofoblastu -spojeny zárodečným stvolem; na ventrální ploše zárodku je žloutkový váček, spojený pomocí ductus omphaloentericus se středním úsekem střevní trubice -Chorion kryt choriovými klky – mizí v oblasti decidua -rozrůstají se v oblasti decidua basalis capsularis – chorion laeve Chorion frondosum

3

4 Vývoj pupečníku vzniká z ductus omphaloentericus a zárodečného stvolu na povrchu pokryt ektodermem amnia (amniový epitel) obsahuje alantois, ductus omphaloentericus a vasa omphaloenterica – později zanikají vyplněn extraembryonálním mezodermem-obsahuje pupeční cévy (aa. umbilicales et v. umbilicalis)

5 Vývoj placenty Vzniká spojením: 1)chorion frondosum – tvoří pars fetalis placentae 2) decidua basalis – tvoří pars materna placentae -tvořena choriovou ploténkou, choriovými klky a bazální ploténkou -Vznik choriových klků: A)primární: vz. 2. týden po implantaci syncytiotrofoblastu -B) sekundární: vz. prorůstáním extraembryonálního mezodermu -C) terciární: obsahují krevní kapiláry fetálního oběhu

6

7 Placenta od 4. měsíce Pars materna je tvořena bazální ploténkou Bazální ploténka je složena z deciduálních buněk, okrsky cytotrofoblastu a masami fibrinoidu Deciduální buňky: - nepravidelně ovoidní tvar - obsahují četné enzymy: hl. nespecifickou esterázu a kyselou fosfatázu Fibrinoid: hyalinní degenerací zaniklé buňky placentárních sept, povrchových vrstev bazální ploténky a plazmoditrofoblastu Tvoří se již v 1. měsíci gravidity Podle lokalizace rozeznáváme: 1) Nitabuchův- na povrchu bazální ploténky 2) Rohrův – na choriových klcích v intervilozních prostorech 3) Langhansův – na spodní ploše choriové membrány

8 Pars fetalis: je tvořena choriovou ploténkou a placentárními klky Choriová ploténka: - povrch kryt amniovým epitelem, vnitřní plocha syncytiotrofoblastem - tvořena řídkým rosolovitým vazivem, v němž probíhají větve pupečních cév - na amniové straně se upíná pupečník, uprostřed – insertio centralis n. excentricky – insertio marginalis Mezi bazální a choriovou ploténkou se nachází intervilózní prostor, do kterého vybíhají choriové klky a v kterém cirkuluje mateřská krev Choriové klky volné – vznášejí se v intervilózních prostorech úponové – zakotvené v bazální ploténce

9 Funkce placenty: Zajišťuje látkovou výměnu a výživu plodu Produkce proteohormonů a steroidních hormonů Proteohormony: choriový gonadotropin (HCG), lidský placentární laktogen (HPL), choriový thyreotropin HCG – rozvoj žlutého tělíska, vývoj gonád a zevního genitálu plodu, nadledvin HPL – vylučován do krve matky a ovlivňuje metabolismus dusíku, draslíku, lipidů a glycidů, využití k posouzení funkce placenty Steroidní hormony: progesteron a estrogeny

10 Placentární bariéra: Selektivně propustná (procházejí sedativa, psychofarmaka, barbituráty, rezerpin a meprobamát) Propouští řadu virů – př. spalničky, zarděnky, plané neštovice, HIV Průchod infekčních agens (Treponema pallidum) Průchod mateřských protilátek (IgG) pasivní imunizace Průchod erytrocytů a lymfocytů mateřského i fetálního původu možnost vzniku fetální erytroblastózy

11 Anomálie placenty a pupečníku Placenta praevia – zčásti nebo úplně přerůstá přes děložní hrdlo Placenta duplex – dvojitá až mnohotná placenta Placenta acreta – choriové klky prorostou až k myometriu Placenta increta – vrostou mezi svalové snopce myometria Úpon pupečníku mimo střed – insertio marginalis Úpon mimo vlastní placentu – insertio velamentosa

12

13 Základy cévního systému v raných stádiích zajištuje výživu syncytiotrofoblast po vzniku primárního mezodermu a extraembryonálního célomu vzniká krevní oběh (4. týden vývoje zárodku) 18.den vývoje–vz. krevních ostrůvků angioblasty –b. endotelové hemoblasty – primitivní embryonální krvinky proliferace endotelu krevních ostrůvků – vytvoření kapilární sítě – vz. primitivního krevního oběhu primitivní krevní oběh se skládá z primitivního oběhu embryonálního, 2 oběhů extraembryonálních, žloutkového a pupečního

14 Intraembryonální oběh - Tvořen dorzálními a ventrálními aortami - Žilní část je tvořena párovými vv. cardinales anteriores et posteriores – spojení v ductus Cuvieri Extraembryonální oběh - tvořen cévami omphalomesenterickými (a. et v. omphalomesenterica) a cévami umbilikálními (aa. et vv. umbilicales)


Stáhnout ppt "Vývoj placenty a plodových obalů. Plodové obaly Amnion – vz. přiložením vrstvy primárního mezodermu k ektodermu amnia, ohraničuje dutinu amniového váčku."

Podobné prezentace


Reklamy Google