Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní plánování sociálních služeb Zahájení implementace Komunitního plánu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní plánování sociálních služeb Zahájení implementace Komunitního plánu."— Transkript prezentace:

1 Komunitní plánování sociálních služeb Zahájení implementace Komunitního plánu

2 Program: Informace o uskutečněných aktivitách od schválení Komunitního plánu Informace o připravovaném projektu (operační program lidské zdroje a zaměstnanost), Dr. Zdena Baranniková Pozvánka na nultý ročník „Týdne neziskového sektoru“, Mgr. Jiří Kopica Představení „Mateřského centra v Žatci“, Michaela Hradcová Představení projektu o.s. Roztančená kolečka, Jaroslava Panská Informace o Dnu SPCCH, Stanislava Žitníková

3 Proces „implementace“ -Další schůzky a jednání pracovních skupin -Cílem je: průběžně sledovat naplňování cílů KP, přispívat k realizaci opatření, jednat s potenciálními realizátory -Harmonogram: -První schůzky pracovních skupin – říjen 2008 -Poté periodicky cca. 4x ročně, popř. dle potřeby

4 Revize cílů a opatření KP Pokud se ukáže potřeba doplnit, změnit cíle a opatření KP v době jeho platnosti Příklady Potřeba nového typu soc. služby významná legislativní změna Metoda: Podobným způsobem jako při tvorbě KP – pracovní skupiny – návrhy – řídící skupina – schválení v RM a ZM

5 „Co bychom chtěli stihnout v roce 2008“ titulek z prezentace z května 2008 Připravit Dotační pravidla pro sociální oblast na rok 2009 Vydat aktualizovaný adresář sociálních a souvisejících služeb pro občany Žatce, aktualizovat údaje na webu, začít s vydáváním „seriálu o soc. službách v Žatci“ Tyto body by měly být projednány na nejbližších jednáních pracovních skupin KP

6 Realizovat „příměstský tábor“ Tábor realizován ve dnech 13. až 17. 8. 2008 v Českém Jiřetíně, chata Barbora, ve spolupráci Městské policie a Obdoru sociálních věcí – účastnilo se ho 25 dětí

7 Víkendový pobyt s dětmi, 19. až 21. 9. 2008, Sklárna, Žihle

8 Zprovoznit Denní stacionář v Libočanech (zde také odlehčovací služby) Podporované bydlení (dva byty Města)

9

10

11 Dětská hřiště (realizátor Město)

12 Uvést do provozu azylový dům pro muže (1.1.09) registrace na KÚ již proběhla, výběrové řízení na soc. pracovníka, spuštění od 1.1.09 zajištěno, smlouva s Městem Podpora vzniku Nízkoprahového zařízení pro mládež (IP Kraje, místo: Jitřenka) Podpora vzniku programů pro rodiny a občanské poradny (na „scénu“ vstoupilo o.s. Mosty – Alternativní program na podporu rodiny)

13 Další příklady „dobré praxe“ Vznik Mateřského centra Sedmikráska Žatec Slavnostní otevření 1.10.2008 MC vzniklo za podpory města (prostory, dotace), návazně na KP

14 Fotky z webové stránky MC Sedmikráska Žatec

15 Odstraňování bariér ve městě, spolupráce paní Jaroslavy Panské a p. místostarosty Aleše Kassala

16 Bezbariérové lokality (příklady): cesta k Tescu, chodník u „Sokolovny“, chodník podél Moskvy…

17 Realizace záměru „výstavba domova se zvláštním režimem“ v Žatci, Město Žatec podalo žádost o dotaci na MPSV, zakoupena budova sousedící s DpS

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Komunitní plánování sociálních služeb Zahájení implementace Komunitního plánu."

Podobné prezentace


Reklamy Google