Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

26. května 2015, Právnická fakulta MU PROJEKTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A PROJEKTOVÁ PODPORA NA PrF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "26. května 2015, Právnická fakulta MU PROJEKTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A PROJEKTOVÁ PODPORA NA PrF MU."— Transkript prezentace:

1 26. května 2015, Právnická fakulta MU PROJEKTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A PROJEKTOVÁ PODPORA NA PrF MU

2 www.law.muni.cz 26. května 2015, Právnická fakulta MU2 Strukturální fondy 2014-2020 Zahraniční projektové příležitosti Podpora individuálních projektů, normy VaV, cílové odměny Vykazování vědeckých výsledů Hodnocení vědy Základní informace: http://science.law.muni.czhttp://science.law.muni.cz Pravidelný newsletter VaV: http://science.law.muni.cz/dokumenty/30736 http://science.law.muni.cz/dokumenty/30736

3 www.law.muni.cz 26. května 2015, Právnická fakulta MU3 Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu Mgr. Ing. Jiří Jaroš (vedoucí, GAMU, GA ČR, nadace, SOČ, Vědecká rada) Ing. Eva Jarošová (zástupce, OP VK, zahraniční programy, FRMU, rozvojové programy) Mgr. Magdalena Grolichová (interní projekty, OP VK, kvalifikační řízení, nástroje podpory vědy) Mgr. Petr Hudeček (OP VVV, udržitelnost, Science Web, hodnocení VaV, interní projekty)

4 26. května 2015, Právnická fakulta MU4 Strukturální fondy 2014 - 2020

5 www.law.muni.cz 26. května 2015, Právnická fakulta MU5 Strukturální fondy 2014-2020 začátek nového období 1. 1. 2014 10 národních operačních programů (OP) a 10 přeshraničních, mezinárodních a nadnárodních OP schvalování národních OP Evropskou komisí jaro 2015 vyhlášení prvních národních výzev ?léto? 2015 zahájení projektů ?2016? více zde: http://www.strukturalni-fondy.czhttp://www.strukturalni-fondy.cz Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programyhttp://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy

6 www.law.muni.cz OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) navazuje na OP VaVpI a OP VK, spojení „měkkých“ a „tvrdých“ projektů větší zaměření na VŠ nově je zapojena i Praha výstavba (mimo Prahu) jen omezeně tlak na strategické řízení univerzit; větší a komplexnější projekty 1,2 úvazku na pracovníka! spolufinancování, menší alokace oproti dřívějšku v podtextu důraz na přírodovědné a technické obory 26. května 2015, Právnická fakulta MU6

7 www.law.muni.cz OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) „…rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti…“( zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni- programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-%281%29)http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni- programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-%281%29 Orientace na tzv. „tematické cíle“: (1.) investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi; (9.) fungující sociální systém a boj proti chudobě; (10.) zkvalitnění systému vzdělávání 4 prioritní osy (PO): PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2 Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 26. května 2015, Právnická fakulta MU7

8 www.law.muni.cz OP VVV PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum cca 33 mld. Kč (36% alokace na operační program) Strategický cíl (SC) 1 – Zvýšit mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků SC 2 – Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou SC 3 – Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely SC 4 – Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni 26. května 2015, Právnická fakulta MU8

9 www.law.muni.cz OP VVV PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj cca 25 mld. Kč (27% alokace na operační program) SC 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti SC 2 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů SC 3 – Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách 26. května 2015, Právnická fakulta MU9

10 www.law.muni.cz OP VVV PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj SC 4 – Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol SC 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje 26. května 2015, Právnická fakulta MU10

11 www.law.muni.cz Zamýšlené dopady OP VVV kvalita, internacionalizace, inkluze, relevance zvýšení počtu a kvality výsledků (mezinárodně uznávaných bibliografických i aplikovaných) navázání a rozvoj strategických partnerství se světově prestižními vědeckými pracovišti zvýšení účasti v mezinárodních programech (např. H2020) a realizace společných projektů větší otevřenost a dostupnost infrastruktur VaV (tzv. „open access“) posílení interdisciplinarity a vznik mezioborově zaměřených týmů a projektů posílení orientace VaV na společenské výzvy a rozvoj spolupráce s aplikačním sektorem 26. května 2015, Právnická fakulta MU11

12 www.law.muni.cz OP VVV – hlavní plánované výzvy 2015 indikativní plán výzev sestavený na počátku r. 2015 výzvy nabírají již nyní zpoždění 10/2015 - rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů 10/2015 – strategické projekty (alokace 13 mld.), 1 VŠ 2 projekty, ESF a ERDF 12/2015 – mobility (výjezdy a zahraniční pobyty, příjezdy do ČR) 26. května 2015, Právnická fakulta MU12

13 www.law.muni.cz OP VVV a MU snaha o centrální řízení ze strany RMU příprava souběžně s finalizací OP strategické projekty/záměry MU sesbírání námětů a rozpracování projektových fiší napříč celou univerzitou (cca 55 fiší) záměr vedení MU podávat 1 projekt do každé výzvy jmenováni koordinátoři MU pro jednotlivé výzvy 26. května 2015, Právnická fakulta MU13

14 www.law.muni.cz OP VVV a Právnická fakulta MU PrF jako součást celouniverzitních projektů PrF jako partner jiných projektů (jednotlivá pracoviště MU mohou být zapojena v projektech jiných žadatelů) právní aspekty xy právní minimum celoživotní vzdělávání 26. května 2015, Právnická fakulta MU14

15 www.law.muni.cz Další operační programy - národní Integrovaný regionální OP zdravotnictví, doprava, vzdělávání, eGovernment např. eSecurity ve spolupráci s krajem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolupráce s průmyslem a aplikační sférou např. projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví OP Zaměstnanost OP Životní prostředí … 26. května 2015, Právnická fakulta MU15

16 www.law.muni.cz Další OP – přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR PO 1 Využívání inovačního potenciálu (např. celoživotní vzdělávání) OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR PO 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (např. sdílení výzkumných kapacit…) PO 3 Rozvoj lidských zdrojů (např. celoživotní vzdělávání) OP Nadnárodní spolupráce Central Europe 2020 OP Nadnárodní spolupráce Danube 26. května 2015, Právnická fakulta MU16

17 26. května 2015, Právnická fakulta MU17 Zahraniční projektové příležitosti

18 www.law.muni.cz Mezinárodní Visegradský fond Vědecká výměna a výzkum, školství… Malé granty Max. 6 000 Euro, (70 % celkových nákladů) 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince Délka trvání až 6 měsíců Standardní granty 6 001 Euro a výše (70 % celkových nákladů), průměr €10–15,000 15. března, 15. září Délka trvání až 12 měsíců více zde: http://visegradfund.org/grants/http://visegradfund.org/grants/ 26. května 2015, Právnická fakulta MU18

19 www.law.muni.cz Horizon 2020 Společenské výzvy Zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing) Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika Zajištěná, čistá a účinná energie Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů více zde: http://www.h2020.cz/cshttp://www.h2020.cz/cs 26. května 2015, Právnická fakulta MU19

20 www.law.muni.cz Horizon 2020 Vynikající věda Evropská výzkumná rada (ERC) Budoucí a vznikající technologie (FET) Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur) 26. května 2015, Právnická fakulta MU20

21 www.law.muni.cz Akce "Marie Skłodowska-Curie" Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks - ITN) Ph.D. studenti Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships - IF) výzkumní pracovníci formou mezinárodní a mezisektorové mobility již otevřená do 10.9.2015 Výměnné pobyty (Research and Innovation Staff Exchange, RISE) mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty (od začínajících až po zkušené výzkumné pracovníky, případně řídících, administrativních a technických pracovníků) v rámci společného projektu 26. května 2015, Právnická fakulta MU21

22 www.law.muni.cz Akce "Marie Skłodowska-Curie" Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND) individuální vědecko-výzkumné pobyty zkušených výzkumných pracovníků i doktorandů financování jen některých kategorií a do 50% nákladů, možné dofinancovat ze SF) již otevřená do 1.10.2015 Evropská noc vědců více zde: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm 26. května 2015, Právnická fakulta MU22

23 www.law.muni.cz European Commission- (DGs) Justice, home affairs and citizens' rights Citizenship Fight against fraud Home Affairs Justice External relations and foreign affairs Common Foreign Security Policy Development and Cooperation Enlargement Foreign policies Humanitarian aid Economy, finance and tax Competition Economy Fight against fraud Financial services Taxation and custom union více zde: http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm 26. května 2015, Právnická fakulta MU23

24 www.law.muni.cz Zahraniční spolupráce MŠMT MOBILITY MŠMT (Francie, Rakousko, Mongolsko, Lotyšsko, Německo, Slovensko, Tchajwan, Egypt, Argentina, Vietnam) + Česko – Bavorská spolupráce (otevřená do 24.7.2015) KONTAKT II (Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čínská lidová republika, Izrael, Indie, Jižní Korea) INGO (INGO 2 INFRA, INGO - Poplatek) EUPRO (infrastruktura sloužící mezinárodní spolupráci) GESHER/MOST (Aplikovaný výzkum, Izrael) COST (spíše pro technické a přírodovědné obory) EUREKA (European Network for Market-orented, Industrial R&D) - aplikovaný výzkum http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/podpora-mezinarodni-spoluprace-ve- vavai http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/podpora-mezinarodni-spoluprace-ve- vavai 26. května 2015, Právnická fakulta MU24

25 www.law.muni.cz Další možnosti grantů SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) Program švýcarsko-české spolupráce Fulbright Mobility a granty financované soukromým sektorem (AXA foundation and scholarship, Stipendium Loreal, fellowship Canon…) http://www.snf.ch/en/funding/calls-for-proposals/Pages/default.aspx http://www.fulbright.cz/ http://www.swiss-contribution.cz/ 26. května 2015, Právnická fakulta MU25

26 www.law.muni.cz 26. května 2015, Právnická fakulta MU26 Grantová agentura ČR Prestižní vědecké projekty (profilace pro kvalifikační růst) Stále zajímavá výše dotace na projekt Výzvy březen 2016. Na podzim vhodné pomalu začít s přípravou (zvláště u projektů s partnery) Pro PrF relevantní zejména tzv. standardní granty; u juniorských projektů často nemáme splněnu podmínku půlroční stáže v zahraničí URL: www.gacr.czwww.gacr.cz

27 www.law.muni.cz Grantová agentura MU Uvnitř univerzity prestižní projekty Důraz na mezioborovost – zapojení více fakult Každý rok podpořeny 4 projekty, na tři roky, alokace 5 mil. Kč Důležité spojení s nehumanitními obory Projekty relativně snadné na administraci Výzvy budou pravděpodobně od 1. října 2015 S přípravou nutné začít již nyní – témata musí být nosná s pečlivě popsanou spoluprací zapojených HS URL: http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/grantova-agentura-muhttp://vyzkum.rect.muni.cz/cs/grantova-agentura-mu 26. května 2015, Právnická fakulta MU27

28 www.law.muni.cz Fond rozvoje MU Pedagogické projekty Zaměřeno na inovace předmětů či vytvoření předmětů nových Alokace na projekt 50 – 100 tis. Kč na jeden rok Podpořeny nesmí být aktivity zaměřené čistě na vědu Výzva bude vyhlášena zřejmě 1. října 2015 Projekty vhodné začít plánovat po prázdninách URL: http://projekty.rect.muni.cz/cs/fond-rozvoje-muhttp://projekty.rect.muni.cz/cs/fond-rozvoje-mu 26. května 2015, Právnická fakulta MU28

29 www.law.muni.cz Nadace Různé subjekty, např.: Nadace Hugo Grotius (http://www.hugogrotius.cz/); výzvy na jaře; dotace 30 – 500 tis. Kčhttp://www.hugogrotius.cz/ Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" (http://www.hlavkovanadace.cz/); výzvy na jaře; dotace, stipendiahttp://www.hlavkovanadace.cz/ Vzdělávací nadace Jana Husa (http://www.vnjh.cz/); výzvy na jaře; dotace – 180 tis. Kč; stipendiahttp://www.vnjh.cz/ U nadací často omezení věkem – 35 let 26. května 2015, Právnická fakulta MU29

30 26. května 2015, Právnická fakulta MU30 Podpora individuálních projektů, normy VaV, cílové odměny

31 www.law.muni.cz 26. května 2015, Právnická fakulta MU31 Cílové odměny za internacionalizaci v oblasti publikací sdělení děkana č. 2/2015 odměna za publikaci v zahraničí může být udělena akademickým pracovníkům za zahraniční publikaci mimo SR a) v časopise pozitivně bodovaném dle metodiky RIV (SCOPUS, Web of Knowledge – WOS, ERIH) b) v zahran. sborníku z konference (indexován ve Web of Knowledge, SCOPUS) c) ve formě vědecké monografie, příp. pasáže v ní

32 www.law.muni.cz Cílovou odměnu lze získat za podmínek, že dílo: bylo zavedeno do systému IS MUNI v podobě uznatelné pro RIV (výlučně pro fakultu), nebylo vytvořeno s jinou formou podpory fakulty (např. zajištění překladu na přímé náklady PrF MU nebo v rámci projektu specifického výzkumu, čerpání podpory pro výjezdy na konference, podpora v rámci dřívějších sdělení děkana o stanovení cílových odměn za internacionalizaci v oblasti publikací), nebylo zpracováno v rámci vědeckého či obdobného projektu (projektu OPVK, GAČR, TAČR, MŠMT, FRMU, GAMU, katedrového projektu, specifického výzkumu atp.), neobsahuje dedikaci na žádný projekt uvedený ad c). sběr pro publikované položky do 13.11.2015, do 12.2.2016 email: publikace@law.muni.cz 26. května 2015, Právnická fakulta MU32

33 www.law.muni.cz 26. května 2015, Právnická fakulta MU33 Cílové odměny za zpracování grantového projektu sdělení děkana č.1/2015 odměna za zpracování grantového projektu podaného za fakultu (typ projektů TAČR, GAČR, OPVK, GAMU, apod.) netýká se projektů pedagogického typu (FRMU, nadačních projektů směřujících do oblasti pedagogické)

34 www.law.muni.cz Podpora individuálním projektům Opatření děkana č.7/2013 podpora katedrních záměrům v oblasti vědy a výzkumu pro obd. 2014-2015 realizace 20.1.2014 -31.12.2015 kontrola plnění projektu, předložení dílčí zprávy do 10.6.2015 Opatření děkana č. 4/2014 podpora tvorby vědeckých monografií pro období 2014-2015 realizace 1.3.2014-31.12.2015 kontrola plnění projektu, předložení dílčí zprávy do 10.6.2015 26. května 2015, Právnická fakulta MU34

35 www.law.muni.cz Podpora individuálním projektům Opatření děkana č. 4/2014 podpora individuálním projektům v oblasti vědy a výzkumu realizace 1. 7. 2014 - 30. 6. 2016 kontrola plnění projektu, předložení dílčí zprávy do 10. 6. 2015 Podpora mezinárodních projektů, rozvojový program: realizace od 1. 3. 2015 - 31. 12. 2016 26. května 2015, Právnická fakulta MU35

36 www.law.muni.cz Zdroje informací Newsletter VaV Vědecký web PrF MU (http://science.law.muni.cz)http://science.law.muni.cz Individuální konzultace Manuál navrhovatele a řešitele projektů na PrF MU Formulář projektového návrhu URL:http://science.law.muni.cz/content/cs/oddeleni-pro- vav/projektova-podpora/ URL:http://science.law.muni.cz/content/cs/oddeleni-pro- vav/projektova-podpora/ 26. května 2015, Právnická fakulta MU 36

37 www.law.muni.cz Zdroje informací Na projektech se s námi podílí i paní tajemnice, EO, doktorské oddělení (specifický výzkum) atd. Záměr projektu je potřeba dopředu komunikovat – probíhá formální kontrola ze strany oddělení, pak kontrola vedení Není možné podávat projekt zavazující fakultu bez kontroly a podpisů tzv. průvodních listů 26. května 2015, Právnická fakulta MU37

38 www.law.muni.cz VEDAVYZKUM@LAW.MUNI.CZ Děkujeme za pozornost 26. května 2015, Právnická fakulta MU38


Stáhnout ppt "26. května 2015, Právnická fakulta MU PROJEKTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A PROJEKTOVÁ PODPORA NA PrF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google