Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápatí prezentace HORIZON 2020. www.law.muni.cz Zápatí prezentace2 Nová koncepce evropského výzkumu 2014 – 2020 Jednotný strategický rámec pro výzkum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápatí prezentace HORIZON 2020. www.law.muni.cz Zápatí prezentace2 Nová koncepce evropského výzkumu 2014 – 2020 Jednotný strategický rámec pro výzkum."— Transkript prezentace:

1 Zápatí prezentace HORIZON 2020

2 www.law.muni.cz Zápatí prezentace2 Nová koncepce evropského výzkumu 2014 – 2020 Jednotný strategický rámec pro výzkum a inovace, v němž jsou plně integrovány všechny dosavadní aktivity. Tři hlavní priority: I. Vynikající věda. II. Vedoucí postavení průmyslu – priorita malých a středních podniků, zavádění nových technologií, spojení výzkumu s průmyslem. III. Společenské výzvy – např. zdraví, demograf. změny, bezpečná a čistá energie, ekologická a integrovaná doprava, inkluzivní a bezpečná společnost.

3 www.law.muni.cz Vynikající věda Okruhy / sekce / aktivity: I. Evropská výzkumná rada (ERC) ERC bude udělovat vlastní podporu na základě vyhlášení svých výzev, grantů,… Excelence návrhu projektu a žadatele zůstane i nadále jediným kritériem hodnocení. Zvláštní důraz je kladen na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření či konsolidace vlastních výzkumných týmů nebo programů. Zápatí prezentace3

4 www.law.muni.cz II. Akce Marie Skłodowska-Curie Posílením mobility, vzdělávání a profesního růstu výzkumných pracovníků. Větší důraz bude kladen na profesní dovednosti pro inovace, na mezinárodní a interdisciplinární aspekty projektů a na posílení mezisektorové mobility, tj. mobility mezi průmyslovou a akademickou sférou. Zaměření na PhD studenty a mladé vědce. Zápatí prezentace4

5 www.law.muni.cz Společenské výzvy okruh „Inkluzívní, inovativní a bezpečná společnost“ Témata budou vyžadovat především účast ekonomických a sociálních věd, odborníků na zahraniční politiku a na bezpečnostní otázky. Významná část řešených otázek se týká také integrace vědy do společnosti a řešení citlivých otázek vznesených novými technologiemi, jako je například ochrana soukromí na internetu. Pro ČR je velmi zajímavá také oblast zaměřená na překonávání regionálních rozdílů v Evropě a na rozvíjení excelence. Zápatí prezentace5

6 www.law.muni.cz Strukturální a finanční změny Silně patrné navázání na trh, podnikání a ekonomické aspekty. Jediný soubor pravidel pro účast. Změny se týkají i ochrany výsledků. Nově je výslovně uvedena povinnost zajistit výsledkům projektu adekvátní územní i časovou ochranu. Využití a šíření výsledků: H2020 klade větší důraz na otevřený přístup (open access) k publikacím o realizovaném výzkumu a otevírá možnost otevřeného přístupu i k dalším výsledkům. V nových pravidlech účasti v projektech je na rozdíl od 7. RP zakotvena povinnost šířit výsledky právě prostřednictvím otevřeného přístupu. Výsledky projektů financovaných EU tak budou dostupné bez poplatků.(Povinnost podávat EK zprávy o užívání a šíření výsledků). Zápatí prezentace6

7 www.law.muni.cz Nová část o přístupových právech institucí EU a členských států. Tyto instituce budou moci získat přístupová práva k výsledkům bezplatně, ovšem při za splnění stanovených podmínek, mezi něž patří i to, že půjde o nekomerční využití, příp. využití, které nezajišťuje instituci konkurenční výhody. Z toho vyplývá, že v určitých situacích by výsledky projektů mohly být využívány i jinými než smluvními stranami. Zápatí prezentace7

8 www.law.muni.cz Vyšší míra akceptace finančních a administrativních principů, které jednotliví účastníci běžně používají v praxi. Jedná se především o pravidla pro přímé náklady. Jednotné procentní sazby pro úhradu celkových uznatelných nákladů (až do celkové výše 100%), jednotná sazba pro nepřímé náklady ve výši 20 %. Vykazování osobních nákladů: zaměstnanec pracující plně na projektu nebude muset vést časové výkazy (timesheets). Nejdůležitější dokument – vyjednaná grantová dohoda. Zápatí prezentace8

9 www.law.muni.cz Aktuálně Experts for Horizon 2020 Advisory Groups: Call for expressions of interest Příprava prvních Calls for Proposal Deadline pro první skupiny - 6. března 2012 (další přihlášení pro pozdější obměny). tématické okruhy: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020- experts http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020- experts Zápatí prezentace9

10 10 LLP – Jean Monnet

11 www.law.muni.cz Zápatí prezentace11 Celkem 3 klíčové aktivity, pro PrF vhodná pouze č. 1: Podpora výuky a reflexe evropské integrace ve vysokoškolských institucích Jednostranné projekty (JM Chair, Centra excelence, Výukové moduly, Informační a výzkumné činnosti na podporu diskuse o procesu integrace). Multilaterální projekty a sítě – projekty náročnější a velkého rozsahu. EVROPSKÁ INTEGRACE

12 www.law.muni.cz Zapojení zemí mimo EU. Max. grant EU vždy ve výši 75% celkové částky. Bez podmínky „udržitelnosti“, bez podmínky min. počtu podpořených studentů. Kritéria pro posuzování: CV akademiků a kvalita instituce. Kvalitní a detailní plán aktivity (jasné výstupy, metodologie, rozvrhnutí plnění). Multidisciplinarita, otevřenost občan. společnosti, academic added value, inovativnost (nová témata, metody, přístup k výuce). Vliv aktivity na vzdělávání, trénink, výzkum na evropské úrovni. Výzva – podzim, deadline - únor Zápatí prezentace12

13 www.law.muni.cz Zápatí prezentace13

14 www.law.muni.cz Děkuji za pozornost Zápatí prezentace14


Stáhnout ppt "Zápatí prezentace HORIZON 2020. www.law.muni.cz Zápatí prezentace2 Nová koncepce evropského výzkumu 2014 – 2020 Jednotný strategický rámec pro výzkum."

Podobné prezentace


Reklamy Google