Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_02.02.14 – Podklady pro poskytnutí úvěru Autor Ing. Hana Sůvová Tematická oblast Ekonomika pro 3. ročník OA (Bankovnictví) Ročník Třetí Datum tvorby Březen – srpen 2013 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku bankovnictví včetně zvládnutí výpočtů o úrokování a propočty o valutách a devizách. Metodický pokyn Materiál obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady k procvičování, otázky a úkoly k jednotlivým kapitolám a závěrečný opakovací test.

2 Anotace: Tento materiál uvádí nejdůležitější podklady, které vyžaduje banka při rozhodování o poskytnutí bankovních úvěrů podnikům a občanům.

3 14. Podklady pro poskytnutí úvěru

4 Úvěry pro podnikatelské účely Klient žádá o poskytnutí úvěru písemnou formou a předává bance další podklady: a) podnikatelský záměr, který obsahuje: podrobnou analýzu oboru, ve kterém firma podniká, popř. chce podnikat analýzu odbytového zajištění vyráběných a prodávaných výrobků, popř. poskytovaných služeb analýzu konkurenčního prostředí

5 analýzu výrobních faktorů (zajištění vhodných výrobních, prodejních prostor, vybavení, materiálu, kvalifikovaných pracovníků) vytipování a rozbor vhodných dodavatelů a odběratelů analýzu cen vstupů a prodejních cen výrobků či služeb očekávaný objem prodeje, kalkulace nákladů rizika dané podnikatelské činnosti

6 b ) analýzu současné a předpokládané finanční situace podniku – dokládá účetními výkazy, daňovými přiznáními, finančními plány na dobu trvání úvěrového vztahu, ekonomickými výsledky za určité časové období c) doklad o právní subjektivitě klienta – výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, průkaz totožnosti d) návrh způsobu zajištění požadovaného úvěru a doklady k navrhovanému zajištění úvěru – např. odhad hodnoty zástavy soudním znalcem, výpis z katastru nemovitosti e) další podklady – např. stavební povolení, projektová dokumentace, potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ, ČSSZ a příslušným zdravotním pojišťovnám

7 Banka provádí podrobnou analýzu všech získaných informací. Při rozborech provádí finanční analýzu, která umožní ohodnotit bonitu klienta, a tedy i návratnost úvěru – zkoumá kvalitu a reálnost podnikatelského záměru, finanční a majetkovou situaci podniku v minulosti a současnosti a předpokládanou finanční situace klienta po dobu trvání úvěrového vztahu, navrhovaný způsob zajištění úvěru. Finanční analýza = provádí se např. analýza výnosů, analýza nákladů, analýza hospodářského výsledku, analýza toku peněžních prostředků, výpočet ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti apod.

8 Úvěry občanům Při hodnocení úvěrové způsobilosti klienta banka používá jednodušší postup – podmínky jsou obvykle standardizovány – u jednotlivých druhů úvěrů jsou předem stanoveny úrokové sazby, maximální lhůty splatnosti, účel úvěru, popř. způsob zajištění.

9 Podklady pro posouzení úvěru: doložení finanční situace – potvrzením příjmů od zaměstnavatele, ověřují se záznamy z úvěrových registrů posouzení, zda občan bude schopen úvěr splatit – posuzuje se, zda po srážkách splátek úvěru zůstane občanovi dostatečný příjem na financování životních potřeb, obvykle se požaduje, aby zbylý příjem občana činil určitý násobek životního minima (např. 1,5násobek) zajištění úvěru – obvykle se využívají ručitelé, zástava nemovitého či movitého majetku a pojištění úvěru proti nesplácení

10 Šest C úvěru Při úvěrové analýze musí bankovní pracovník vzít v úvahu: Can we? (můžeme?) Character (charakter zákazníka) Capacity (schopnost zákazníka splatit úvěr) Capital (jmění zákazníka) Conditions (podmínky) Collateral (zajištění úvěru)

11 Otázky a úkoly Jaké jsou rozdíly mezi úvěrem podnikatelům a občanům? Pojištění občana proti nesplácení úvěru – jak funguje?

12 Použité zdroje 1)KIPIELOVÁ, Ivana a kol. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1995. 207 s. ISBN 80-7168-273-X. 2) informační letáčky bank


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google