Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ"— Transkript prezentace:

1 CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ
září 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070101 CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Charakteristika účetnictví
Ucelená soustava záznamů o hospodářských operacích v účetních jednotkách – podnicích. Účetnictví Poctivě a věrně zobrazovat ekonomickou realitu podniku. Poskytovat ekonomické informace svým uživatelům externím a interním. Úkol účetnictví

3 Poskytované informace
Úplné Správné Průkazné

4 Předmět účetnictví: Účetní období:
Zaznamenávat stav a pohyb majetku, závazků a základního kapitálu. Zaznamenávat stav a pohyb nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Předmět účetnictví: 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (kalendářní nebo hospodářský rok). Účetní období:

5 FUNKCE ÚČETNICTVÍ 1. Informační a dokumentační 2. Kontrolní
Obsahuje záznamy o hospodářských operacích. Informuje své uživatele o podnikovém dění a jak je podnik ekonomicky zdatný. Důkazní prostředek při soudních sporech. Poskytuje informace pro vyměření daňových povinností. 1. Informační a dokumentační Účetní záznamy umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření. 2. Kontrolní

6 za splnění určitých podmínek
KDO VEDE ÚČETNICTVÍ? KDO VEDE ÚČETNICTVÍ ? ÚČETNÍ JEDNOTKA Právnická osoba Fyzická osoba za splnění určitých podmínek ?

7 Fyzická osoba se stává účetní jednotkou, jestliže:
je jako podnikatel zapsaná v obchodním rejstříku; je podnikatelem a její obrat dle zákona o dani z přidané hodnoty přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. vede účetnictví dobrovolně; je podnikatelem a je účastníkem sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je právnickou osobou.

8 Fyzické osoby (živnostníci)
Účetní jednotky ÚČETNICTVÍ Fyzické osoby (živnostníci) DAŇOVÁ EVIDENCE

9 Organizace Účetnictví
1. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ 2. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

10 1. Finanční účetnictví Zaměřuje se na vztahy podniku jako celku k vnějšímu okolí. Informace předává externím uživatelům prostřednictví účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy) v peněžních jednotkách. Je právně regulováno. PODNIK Dodavatelé Odběratelé Banky Finanční úřad Český statistický úřad Ostatní externí uživatelé

11 2. Manažerské účetnictví
Zaměřeno na efektivní řízení v rámci daného podniku. Poskytuje podrobnější informace pro vnitřní potřebu podniku. Informace poskytuje v peněžních i hmotných jednotkách. Je plně v kompetenci podniku. PODNIK investice výroba financování zásobování marketing odbyt

12 Složky manažerského účetnictví
1. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ 2. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Vnitropodnikové účetnictví Rozpočetnictví Operativní evidence Kalkulace Vnitropodniková statistika

13 Vnitropodnikové účetnictví Vnitropodniková statistika
Eviduje hospodářskou činnost uvnitř podniku. Poskytuje informace finančnímu účetnictví. Poskytuje informace pro sestavení výsledných kalkulací. Vnitropodnikové účetnictví Rozepisuje úkoly na jednotlivé podnikové útvary na kratší časové období – jsou lépe kontrolovatelné. Rozpočetnictví Zaznamenává hospodářské jevy ihned při jejich vzniku obvykle v hmotných jednotkách. Operativní evidence Vyčíslení nákladů na jednu kalkulační jednici. Cílem je stanovit prodejní cenu výrobku nebo služby. Kalkulace nákladů Zpracovává a vyhodnocuje informace o hromadných jevech. Zjišťuje vzájemné souvislosti a příčiny změn. Vnitropodniková statistika 1. 2. 3. 4. 5.

14 Znaky Účetnictví Podléhá zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českým účetním standardům. Nepřetržitě eviduje stav a pohyb majetku, závazků, základního kapitálu, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. K zaznamenání hospodářských operací používá soustavu účtů, na kterých se účtuje podvojným zápisem (každá změna je zaznamenána na dvou účtech). Účetní zápisy provádí do účetních knih – deníku, hlavní knihy, knih analytických účtů a do knih podrozvahových účtů. Vede se v české měně, ručně nebo na počítači. Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a z přílohy.


Stáhnout ppt "CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google