Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola hotelnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola hotelnictví."— Transkript prezentace:

1 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ září 2012VY_32_INOVACE_UCE_070101

2 Ucelená soustava záznamů o hospodářských operacích v účetních jednotkách – podnicích. Účetnictví Poctivě a věrně zobrazovat ekonomickou realitu podniku. Poskytovat ekonomické informace svým uživatelům externím a interním. Úkol účetnictví 2

3 Poskytované informace ÚplnéSprávnéPrůkazné 3

4 Zaznamenávat stav a pohyb majetku, závazků a základního kapitálu. Zaznamenávat stav a pohyb nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Předmět účetnictví: 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (kalendářní nebo hospodářský rok). Účetní období: 4

5 Obsahuje záznamy o hospodářských operacích. Informuje své uživatele o podnikovém dění a jak je podnik ekonomicky zdatný. Důkazní prostředek při soudních sporech. Poskytuje informace pro vyměření daňových povinností. 1. Informační a dokumentační Účetní záznamy umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření. 2. Kontrolní 5

6 ÚČETNÍ JEDNOTKA Právnická osoba KDO VEDE ÚČETNICTVÍ? ? 6

7 je jako podnikatel zapsaná v obchodním rejstříku; je podnikatelem a její obrat dle zákona o dani z přidané hodnoty přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25.000.000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. vede účetnictví dobrovolně; je podnikatelem a je účastníkem sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je právnickou osobou. 7

8 8 Účetní jednotky ÚČETNICTVÍ Fyzické osoby (živnostníci) DAŇOVÁ EVIDENCE

9 ÚČETNICTVÍ 1.FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ 2.MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 9

10  Zaměřuje se na vztahy podniku jako celku k vnějšímu okolí.  Informace předává externím uživatelům prostřednictví účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy) v peněžních jednotkách.  Je právně regulováno.  Zaměřuje se na vztahy podniku jako celku k vnějšímu okolí.  Informace předává externím uživatelům prostřednictví účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy) v peněžních jednotkách.  Je právně regulováno. 10

11  Zaměřeno na efektivní řízení v rámci daného podniku.  Poskytuje podrobnější informace pro vnitřní potřebu podniku.  Informace poskytuje v peněžních i hmotných jednotkách.  Je plně v kompetenci podniku.  Zaměřeno na efektivní řízení v rámci daného podniku.  Poskytuje podrobnější informace pro vnitřní potřebu podniku.  Informace poskytuje v peněžních i hmotných jednotkách.  Je plně v kompetenci podniku. zásobování výroba odbyt marketing financování investice 11

12 12 ÚČETNICTVÍ 1. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ 2. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTV Í Vnitropodnikové účetnictví Rozpočetnictví Operativní evidence Kalkulace Vnitropodniková statistika

13 13 Eviduje hospodářskou činnost uvnitř podniku. Poskytuje informace finančnímu účetnictví. Poskytuje informace pro sestavení výsledných kalkulací. Vnitropodnikové účetnictví Rozepisuje úkoly na jednotlivé podnikové útvary na kratší časové období – jsou lépe kontrolovatelné. Rozpočetnictví Zaznamenává hospodářské jevy ihned při jejich vzniku obvykle v hmotných jednotkách. Operativní evidence Vyčíslení nákladů na jednu kalkulační jednici. Cílem je stanovit prodejní cenu výrobku nebo služby. Kalkulace nákladů Zpracovává a vyhodnocuje informace o hromadných jevech. Zjišťuje vzájemné souvislosti a příčiny změn. Vnitropodniková statistika 1. 2. 3. 4. 5.

14  Podléhá zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českým účetním standardům.  Nepřetržitě eviduje stav a pohyb majetku, závazků, základního kapitálu, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření.  K zaznamenání hospodářských operací používá soustavu účtů, na kterých se účtuje podvojným zápisem (každá změna je zaznamenána na dvou účtech).  Účetní zápisy provádí do účetních knih – deníku, hlavní knihy, knih analytických účtů a do knih podrozvahových účtů.  Vede se v české měně, ručně nebo na počítači.  Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a z přílohy. 14


Stáhnout ppt "Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola hotelnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google