Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě Přednáška Czechtrade, Praha 12.března 2008 Petr Rožek, ASL Dachser CZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě Přednáška Czechtrade, Praha 12.března 2008 Petr Rožek, ASL Dachser CZ."— Transkript prezentace:

1 1 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě Přednáška Czechtrade, Praha 12.března 2008 Petr Rožek, ASL Dachser CZ

2 2 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě 1. ÚVOD Doprava je již od nepaměti základním předpokladem pro úspěšné dovršení procesů výrobní specializace a směny. Bez efektivní, spolehlivé a bezpečné dopravy zboží si nelze představit budoucí rozvoj společnosti, a to od místní, komunální úrovně přes úroveň kontinentální – Evropskou až po globální objemy. V této úloze se však skrývá největší nebezpečí jak pro rozvoj dopravy, tak i pro dopady tohoto rozvoje na další růst světové ekonomiky. Na jedné straně stojí dopravně-technologická omezení; tato se však postupně učíme řešit. S nimi jsou však spojena dříve opomíjená hlediska ekologická, a to jak na makroúrovni (např. podstatný vliv dopravy na znečistění životního prostředí zplodinami), tak i na mikro-, obecní úrovni (hluk, střetávání dopravy se zájmy zklidňování obydlených míst).

3 3 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě I tyto aspekty již dopravní systémy, a to především v Evropě, začínají intenzivně řešit. Některá tato řešení však mohou zvnějšku zákazníkem – přepravcem chápána jako omezení jeho zájmů a očekávání a mohou ve svém důsledku způsobovat (a způsobují) negativní emoce a reakce. Považujeme proto za důležité, aby při nutnosti hledat více než jen základní dopravně-přepravní řešení docházelo k vyšší úrovni spolupráce mezi dopravcem a jeho zákazníkem, k lepší kvalitě pochopení možností dopravních systémů na jedné straně, a nároků a očekávání objednavatelů přepravy na straně druhé. Některými z těchto aspektů – a to především v úhlu nazírání zástupce dopravní veřejnosti – se bude zabývat tento příspěvek. Příklad eko-nároku fy TCHIBO (zpomalení lodí) vs. obecná poptávka po rychlosti dopravy

4 4 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě 2. Volba partnera Přijměme za svou základní definici dopravy jako přemisťování zboží v daném čase a prostoru. Existuje tedy jistá masa hmotného zboží (abstrahujeme od přepravy informací), jistá vzdálenost a jistý očekávaný (povolený) čas. My si však dovolíme do této definice dovolíme ještě dosadit další prvek – a tím bude „při jistém smluvním uspořádání mezi vykonatelem dopravy a objednatelem této služby“ Definice rozdílu pojmů DOPRAVCE a PŘEPRAVCE Z našeho pohledu a zkušenosti totiž má v mnoha případech volba poskytovatele dopravy (dopravce) a výsledného smluvního uspořádání pro výsledek celé služby naprosto zásadní význam. Vztah volby dopravce a splnění očekávání má jednoznačnou povahu:

5 5 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě -Schopnost příslušného dopravce (dopravního módu) přepravit uvažovaný objem zboží -Schopnost příslušného dopravce (dopravního módu) přepravit zboží v uvažované relaci -Schopnost příslušného dopravce (dopravního módu) přepravit zboží v požadovaném čase. Definovat vliv smluvního uspořádání na úspěšnost aktu přepravy je již obtížnější. Je nutno dobře definovat -Přesný cíl smlouvy -Přesné zahájení a ukončení předmětu smlouvy – služby -V neposlední řadě i vlastní smluvní strany, s případnými subdodavateli či subodběrateli -A samozřejmě odpovědnost dopravce za škody způsobené při přepravě na svěřených hodnotách Odpovědnost dle CMR vs. Obchodní zákoník, dle IATA, dle CIM

6 6 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě 3. Volba dopravního prostředku A. V návaznosti na geografická omezení Tento moment vypadá na první pohled jako jednoznačně určený. Nelze očekávat velkou propustnost na horních tocích řek, na směrech překračujících vysoká horstva, oblasti pusté a takto s nerozvitou infrastrukturou. Logická omezení též samozřejmě způsobují překážky v podobě moří, a to i v Evropě. Při správné volbě dopravního prostředku, resp. kombinace dvou či více druhů dopravy lze tyto překážky překonat. Příklady: Labe / Odra – Alpy – východní Evropa – přechody do UK, Irska a další ostrovy

7 7 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě 3. Volba dopravního prostředku B. V návaznosti na požadovanou rychlost doručení Čas je v souvislosti s dopravou velmi často považován za prvotní určení její kvality. Je však nutno vždy mít na zřeteli, že čas přepravy nelze kalkulovat jednoduchým vzorcem vzdálenost / rychlost. Na čas přepravy mají podstatný vliv jak rostoucí doby prostojů a čekání (ať již z důvodu nedostatečné přípravy či zasycenosti dopravních proudů) tak i stále se zpřísňující společenská omezení mající na zřeteli především zvýšení bezpečnosti, ale i omezení nežádoucích vlivů dopravy na okolní prostředí. Příklady: koordinace nakládkových a překládkových operací – kongesce v silniční a vodní dopravě – zákazy jízd, omezení rychlosti, pravidla AETR

8 8 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě 3. Volba dopravního prostředku C. V návaznosti na velikost zásilky Velikost zásilky, její povaha, balení a případné zvláštní fyzikální vlastnosti jsou pro dopravu logickým omezením a základním momentem pro rozhodování o příslušném dopravním prostředku. Moderním trendem multimodality jsou však tyto překážky stírány a výsledný efekt je v mnoha případech úspěšnější než u klasické jednodruhové přepravy. Příklady: výměnné nástavby – kontejnerizace v železniční a kabotážní přepravě – plovoucí kontejnery – RoLa – železniční trajekty – jumbo-soupravy

9 9 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě 3. Volba dopravního prostředku D. Multimodální řešení přepravy v zahuštěném evropském prostoru Vzhledem k nevyrovnanému růstu rychlosti objemu poptávané přepravní služby a disponibilních kapacit dochází již po několik let k chronickému kongestivními stavu v mnoha evropských uzlech. Jednostranný převod / návrat části objemu ze silnice na železnici, po kterém je (často módně) voláno, také není dlouhodobým řešení (viz využití přepravní kapacity DB, přírůstek objemu na železnici při převodu 10% ze silnice) Navíc se tímto vracejí základní nedostatky jednotlivých klasických módů přepravy. Řešením je maximální multimodalita dopravy. Viz Bílá kniha dopravy EU 2000-2008, projekty Marco Polo a podobné

10 10 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě 4. Cenové aspekty volby dopravního prostředku -démonizace cenových nákladů jako prvotního hlediska při objednávce přepravy -„Lidl-syndrom“ v mezinárodní přepravě -konstrukce ceny v evropských systémech přepravy; mandatorní výdaje, tarify a pevné vstupy -možnosti řešení: sdružování zásilek do větších kompletů – pravidelné opakování stejných přeprav – hledání nového přepravního routingu – vyšší formy spolupráce dopravce/přepravce

11 11 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě 5. Závěr Jak již bylo zdůrazněno v úvodu této teze, základním předpokladem pro úspěšnost dalšího rozvoje dopravního systému je neustálé vzájemné poznávání a slaďování možností na straně jedné a potřeb a očekávání na straně druhé. V oblasti přepravních služeb (především v Evropě jako sjednocujícím se dopravním prostoru) by již nemělo být možné vystačit s pouhou prostou objednávkou dle základní definice, neboť taková objednávka v okamžiku sebemenší (vysoce pravděpodobné) překážky může mít destruktivní následky v podobě vážného narušení supply-chain řetězce. A proto základním předpokladem pro budoucno bude ještě jeden aspekt = sdílení informací, vyšší úroveň spolupráce a koordinace dopravce a přepravce.

12 12 Děkujeme a těšíme se na spolupráci ! S případnými konkrétními dotazy se obracejte na naše obchodníky: Jaroslav.Zoubek@Dachser.com Tel. +420 312 291 811, +420 312 291 888 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě


Stáhnout ppt "1 Vybrané problémy při přepravě zboží v Evropě Přednáška Czechtrade, Praha 12.března 2008 Petr Rožek, ASL Dachser CZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google