Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TV jako součást výchovných systémů v historii  Antika – Atény vers. Sparta  Středověk – pokles zájmu o TK, především šlechta: 7 rytířských ctností –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TV jako součást výchovných systémů v historii  Antika – Atény vers. Sparta  Středověk – pokles zájmu o TK, především šlechta: 7 rytířských ctností –"— Transkript prezentace:

1 TV jako součást výchovných systémů v historii  Antika – Atény vers. Sparta  Středověk – pokles zájmu o TK, především šlechta: 7 rytířských ctností – kůň, plavání, lukostřelba, šerm, lov, šachy, veršování  Renesance – nové humanistické impulsy, zavedení TV na N univerzitách  L.Vives – Jak vyučovat),  M. Luther, E. Roterdamský, U. Zwingli – církevní reformátoři poukazovali na význam TV ve výchově  J.A. Komenský – zdůrazňoval přirozenou potřebu pohybu, vytvořil základy moderní didaktiky Informatorium školy mateřské, Didaktika magna

2 TV jako součást výchovných systémů v historii  Ranně industriální společnost – vyšší požadavky na výchovu a vzdělávání – i na TV J. Locke – Několik myšlenek o výchově J.J. Rousseau – Emil čili o výchově (výchova v souladu s přírodou)  Filantropismus – 2.pol. 18.stol.- výchovný směr hlásající lidskost, výchovu v souladu s příroidou, radostně Bassedow : filantropium v Dessau (povinná TV), Guts-Muths : „Gymnastik für die Jugend“ = první metodika (2.úkoly Tv : zdravotní a výchovný)  Herbartismus - krok zpět, TV nepovinná  TV směry v 19.stol. – německý turnérský systém (Jahn, Eiselen), švédský systém (otec a syn Lingové), anglický systém (vznik sportu)

3 Tv na školách v Českých zemích  Rakousko –Uhersko : školská reforma Marie Terezie : 1869 – zavedení povinné TV do škol, 2 vyučovací jednotky týdně, první osnovy „Spiess-Maulovy“ obsahovaly mnoho „metodických řad“, průpravná a pořadová cvičení, cvičení na nářadí  Dr. Miroslav Tyrš – Tv i pro dívky : „Tělocvičný spolek dívek a paní pražských“ (1869), ale 1883 povinná TV pro dívky zrušena  Vznik TV hnutí – Orel, Sokol, DTJ a OH (sport) – vznik nových osnov 1911 (sportovní orientace)  TV po vzniku ČR – Tyršova národní soustava – 1924 Tyršovy osnovy školní TV (cvičení pořadová, prostná, nářaďová, lehkoatletická, hry, sezónní činnosti)  Novorakouská přirozená metoda – osnovy z r. 1934, důraz na tzv. přirozená cvičení, zdůrazněn zdravotní význam, potlačeno sportovní zaměření

4 Vývoj školní TV po 2.světové válce  „lidově demokratická škola“ – odklon od novorakouského pojetí – tendence ke sportovnímui a brannému pojetí (1948)  „normativní osnovy“ 1954 – vliv SSSR – výkonnostní cíle (limity, kontrolní cviky,..)  Jednotné osnovy pro chlapce a dívky od 6 do 19 let (1960) – učivo děleno do 3 stupňů : základní (školy), rozšiřující (školy a TJ – ČSTV), výkonnostní sport mládeže  Osnovy školní TV (1987) – odklon od sportovního pojetí (kluby, zájmové útvary), soustředění na „prožitek“ z pohybu, stimulace pohybových schopností, socializace)  Základní škola (1997) – osnovy TV odrážejí společenské změny – liberalizace školství, utváření pozitivního postoje k TV,… Učivo rozděleno na základní, rozšiřující a výběrové  „Bíla kniha“ – přijata v roce 1999, změna strategie vzdělávání, sjednocení s EU, přijat NVP, od roku 2007 vyučování podle RVP, ŠVP


Stáhnout ppt "TV jako součást výchovných systémů v historii  Antika – Atény vers. Sparta  Středověk – pokles zájmu o TK, především šlechta: 7 rytířských ctností –"

Podobné prezentace


Reklamy Google