Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace tělesné výchovy a sportu v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace tělesné výchovy a sportu v ČR"— Transkript prezentace:

1 Organizace tělesné výchovy a sportu v ČR
Přednáška na FTVS UK Praha 4. října 2007, Praha Doc.PhDr. František DVOŘÁK, CSc. - místopředseda ČOV pro sport

2 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

3 POZNÁNÍ : Historické prameny a tradice spolkové tělovýchovy a sportu
Vliv státu na sportovní prostředí v čase (legislativa,organizace, finance) Současná organizační struktura sportovního prostředí v ČR

4 KLÍČOVÉ POJMY SPORT SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ Evropská charta sportu (1992)
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (Definice sportu)

5 TĚLESNÁ KULTURA Tělesná výchova Sport Pohybová rekreace

6

7 Sportovní prostředí - stát

8 KINANTROPOLOGIE KIN = pohyb ANTROPOS = člověk LOGOS = věda
Vědní obor pro oblast sportu

9 I. ETAPA Počátky organizované spolkové činnosti v českých zemích až do vzniku Československé republiky v roce 1918

10 Pluralitní, demokratické sportovní prostředí v českých zemích (1862 – 1918)
DTJ SLČR SOKOL OREL KČT

11 Založení tělovýchovných sdružení a sportovních svazů
SOKOL (1862) Cyklistika (1883), Veslování (1884), Atletika (1897) Fotbal (1901), Tenis (1906), Hokej (1908) Klub českých turistů (1888) Český olympijský výbor (1899) Svaz lyžařů v království Českém (1903) Sdružení dělnických tělocvičných jednot (1903) OREL (1908) Český vysokoškolský sport (1910)

12 II. ETAPA Období tzv. první Československé republiky, demokratického a pluralitního tělovýchovného a sportovního prostředí (1918 – 1948)

13 1918 - vznik Československé republiky
Nárůst členstva : SOKOL členů (1937) OREL členů (1935) SD TJ členů (1934) KČT členů (1935) + 40 sportů cca 2 miliony členů, spolků a jednot

14 Československá republika 1918 - 1948
Péče státu : Ministerstvo pro správu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy Ministerstvo školství, obrany, vnitra, zahraničí MINISTERSKÁ RADA (koordinace) „Ústřední úřad pro tělesnou výchovu“

15 Okupace Československa (1939 – 1945)
Protektorát Čechy a Morava 1941–1942 zakázány tělovýchovné organizace „Kuratorium pro výchovu české mládeže“ (pronacistická organizace)

16 1945 osvobození Československa
Tendence vytvořit jednotnou tělovýchovnou organizaci jako federaci samostatných subjektů 1946 – „Československý tělovýchovný svaz“

17 III. ETAPA Období totalitního režimu KSČ, direktivního řízení tělovýchovy a sportu a monopolní jednotné tělovýchovné a sportovní organizace (1948 – 1989)

18 Únor 1948 – k moci KSČ 31. března 1948 vyhlášeno sjednocení československé tělesné výchovy do dobrovolné tělovýchovné organizace SOKOL I. Zákon č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport Zrušení TV a sportovních organizací, zánik pluralitního systému, převedení majetku do SOKOLA „Státní výbor (úřad) pro tělesnou výchovu a sport“

19 Utužení centrálního řízení státem
II. Zákon č. 71/1952 Sb., o organizaci tělesné výchovy a sportu Zánik SOKOLA „Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport“

20 6 složek - tělovýchovných úseků
Ministerstvo školství, věd a umění (povinná TV na školách) Ministerstvo pracovních záloh (učňovské školství) Ministerstvo národní obrany (TV a sport v armádě – DUKLA) Ministerstvo národní bezpečnosti (TV a sport sboru národní bezpečnosti a Pohraniční stráže – RUDÁ HVĚZDA) Revoluční odborové hnutí /ROH/ - (dobrovolná TV a sport podle pracoviště), 9 sportovních organizací : BANÍK, DYNAMO, JISKRA, LOKOMOTIVA, SLÁVIE, SLAVOJ, SLOVAN, SPARTAK, TATRAN SOKOL – tělesná výchova a sport na vesnici

21 VRCHOLOVÝ SPORT (reprezentace socialistického státu)
Věda a výzkum ve sportu (trénink, technika, plánování, metodika) Institut tělesné výchovy a sportu Praha Výzkumný ústav tělovýchovný Vědecká rada Státního výboru TV a sportu Státní muzeum tělesné výchovy a sportu Sportovní a tělovýchovné nakladatelství Katedry tělesné výchovy při vysokých školách

22 III. Zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy
Březen 1957 vznik jednotné tělovýchovné organizace „Československý svaz tělesné výchovy“ (ČSTV) „Svaz pro spolupráci s armádou“ (SVAZARM)

23 ROK 1968 – „pražské jaro“ Dočasná transformace na pluralitní systém tělovýchovného a sportovního prostředí Okupace států Varšavské smlouvy Normalizace, utužení totality KSČ

24 IV. ETAPA Transformace tělesné výchovy a sportu po změně politického režimu v pluralitní a demokratické společnosti (1989 – 1993/2001)

25 1989 - změna politického režimu („ sametová revoluce“)
Rozpad ČSTV – sjezd zánik ČSTV Obnovení činnosti organizací zrušených v roce 1948/1968 (SOKOL, OREL, KČT atd.) Osamostatnění Českého olympijského výboru Asociace TV jednot (ATJ) Vznik „Konfederace sportovních a TV svazů“ Asociace sportu pro všechny Zánik SVAZARMU Obnovení činnosti – AUTOKLUB ČR, Český střelecký svaz Vznik „Sdružení technických sportů a činností“

26 STÁT – státní správa po 1989 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy náměstek ministra pro tělesnou výchovu a sport - odbor tělesné výchovy a sportu MŠMT

27 1. leden 1993 – rozdělení Československa
Vznik České republiky a Slovenské republiky Transformace federálních sdružení a svazů na národní organizace Rozdělení sportovní reprezentace Rozdělení finančních prostředků, podniku SAZKA, společného majetku sportovních zařízení Obnovení Českého olympijského výboru, návaznost na původní ČOV z roku 1899

28 České sportovní prostředí ČR
Obnovení pluralitního systému sportovního prostředí – sdružení, jednot, klubů „Všesportovní kolegium“

29 Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik Usnesení vlády ČR ze dne č. 673 „Směry státní politiky ve sportu na léta 2004 až 2006“

30 V. ETAPA Současná stabilizovaná organizační struktura sportovního prostředí v ČR (2001 ……)

31

32

33

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Organizace tělesné výchovy a sportu v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google