Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Popularizační cyklus č. 5

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Popularizační cyklus č. 5"— Transkript prezentace:

1 Popularizační cyklus č. 5
„Dějiny sportu – od kuriozity k vědecké historii“

2 Cesta slova sport do češtiny
deportare (předpona de - „od“, portare = nosit), pozdní latina, „rozptýlit se, bavit se“ disport (sloveso), pozdní 14. století, anglo- francouzsky, „bavit se“ sport (sloveso), kolem roku 1400, anglicky, „bavit se“ sport (podstatné jméno), anglicky, polovina 15. století sport (podstatné jméno), „anglicky vyražení, venkovská zábava. Zvláště nazývají Angličané s[portem] všelikou zábavu, při které se cvičí tělesná obratnost a síla, kupř. jízdy o závod, honbu a pod.“ (Riegrův slovník naučný, díl 8., r. 1870) sportsmen = (sportovník - označení pro ty, kteří se sportu věnují, Ottův slovník naučný, konec 19 . stol.)

3 CESTA SPORTU DO ČESKÝCH ZEMÍ
Rytířské turnaje (přelom 13. a 14. století) Jezuitské školy (kolem roku 1600) Jan Ámos Komenský (1592 – 1670) Tereziánský školní řád (18. století) Filantropisté (18. a počátek 19. stol.) Turnerské hnutí vznik Sokola pražského (1862) Česká obec sokolská (1889) Svaz dělnických tělocvičných jednot (1903) Orel (1908) Český olympijský výbor (1889)

4 Miroslav Tyrš

5 ZAKLÁDÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH SVAZŮ
Česká ústřední jednota velocipédistů (1883) Ústřední jednota veslařů (1884) Klub českých turistů (1888) Česká společnost aeronautická (1891) Atletická unie (1897) Česká obec střelecká (1897) Český svaz footbalový (1901) Svaz lyžařů v království Českém (1903) Klub českých motoristů (1904) Klub českých automobilistů (1904) Česká lawn-tenisová associace (1906) Český svaz hockeyový (1908) Svaz šermířů (1913)

6 Období první Československé republiky (1918 – 1938)
SOKOL členů (1937) OREL členů (1935) SDTJ (FDTJ) členů (1934) KČT členů (1935) SNT (založen v roce 1919) + 40 jednotlivých sportů cca 2 miliony členů, spolků a jednot Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (1918) Poradní sbor pro tělesnou výchovu (1920)

7 Únor 1948 – k moci KSČ 31. března 1948 vyhlášeno sjednocení československé tělesné výchovy do dobrovolné tělovýchovné organizace - SOKOL I. Zákon č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport Zrušení TV a sportovních organizací, zánik pluralitního systému, převedení majetku do SOKOLA „Státní výbor (úřad) pro tělesnou výchovu a sport“ VRCHOLOVÝ SPORT = reprezentace socialistického státu

8 Dobrovolné sportovní organizace (DSO)
Baník: sdružoval příslušníky svazu zaměstnanců v hornictví, hutích a dolech Dynamo: pro členy svazu zaměstnanců v dopravě, energetice, spojích a státních statcích Jiskra: sdružovala příslušníky svazu zaměstnanců textilního, sklářského, keramického a chemického průmyslu Lokomotiva: pro členy svazu zaměstnanců železnic Slávia: pro zaměstnance a studenty vysokých škol a vědeckých ústavů Slavoj: pro členy svazů zaměstnanců potravinářského průmyslu, místního hospodářství, státního obchodu a spotřebních družstev Slovan: sdružoval příslušníky svazu peněžnictví a pojišťovnictví, veřejné správy a justice, zdravotní a sociální služby, tiskárenského a knihařského průmyslu, kulturní a umělecké služby Spartak: pro zaměstnance závodů těžkého strojírenství Tatran: sdružoval členy svazu zaměstnanců v lesnictví, dřevoprůmyslu, papírenském průmyslu a svazu zaměstnanců stavebního průmyslu některé jiné uvažované názvy: Blesk (pošta), Betona (stavby), Grafik (tisk a noviny), Klas (potravinářství), Ocel (hutní průmysl), Olympia (umělecké a kulturní služby), Osvěta (školství a osvěta), Racek (distribuce), Torpedo (strojírenství), Traktor (zemědělství), Turbina (strojírenství), Vpřed (peněžnictví), Život (soc. a zdravotní služby)

9 Ministerstvo mládeže a sportu „Normalizace“ systému tělesné kultury
BŘEZEN VZNIK JEDNOTNÉ TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE: „ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY“ (ČSTV) ROK 1968 – „pražské jaro“: Dočasná transformace na pluralitní systém tělovýchovného a sportovního prostředí Ministerstvo mládeže a sportu „Normalizace“ systému tělesné kultury

10 Rok 1989 - změna politického režimu
Rozpad ČSTV – sjezd zánik ČSTV obnovení činnosti organizací zrušených v roce 1948/1968 (SOKOL, OREL, KČT atd.) osamostatnění Českého olympijského výboru Asociace tělovýchovných jednot (ATJ) vznik „Konfederace sportovních a TV svazů“ Asociace sportu pro všechny zánik SVAZARMU obnovení činnosti – AUTOKLUB ČR, Český střelecký svaz vznik „Sdružení technických sportů a činností“

11


Stáhnout ppt "Popularizační cyklus č. 5"

Podobné prezentace


Reklamy Google