Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obce Rakovnicka 2015 Transformace Svazku měst a obcí Rakovnicka – nástin řešení pro následující období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obce Rakovnicka 2015 Transformace Svazku měst a obcí Rakovnicka – nástin řešení pro následující období."— Transkript prezentace:

1 Obce Rakovnicka 2015 Transformace Svazku měst a obcí Rakovnicka – nástin řešení pro následující období

2 Podpora meziobecní spolupráce: projekt „Obce sobě“ Projekt realizovaný Svazem měst a obcí ČR Území 187 ORP (z 205) Argumenty pro podporu MOS na úrovni státu a případné legislativní změny Analýzy a strategie zapojených území ORP Nastavení nebo transformace meziobecní spolupráce pro jednotlivá území ORP

3 Podpora meziobecní spolupráce: projekt „Obce sobě“ Cíle projektu: Vytvořit či prohloubit podmínky pro meziobecní spolupráci Získat aktuální informace z území pro jednotlivá témata Poznat názory starostů z území - argument pro změny v legislativě Podpora samostatného fungování obcí – argumentace proti jejich násilnému slučování Úspory prostředků pro rozvoj obcí Cílem projektu je odstranění nedůvěry při spolupráci a nasměrování činnosti svazku tak, aby přinášela zkvalitnění/zefektivnění poskytovaných služeb, úsporu finanční i časovou, a umožnila další rozvoj obcím

4 Současná situace a činnost SMOR SPDO Založen 9/2003, členská základna 58 obcí Od roku 2010 odstoupilo 15 obcí (z toho 6 zakladatelů) Činnost Svazku Školení pro zástupce obcí, účetní Účetní služby vybraným obcím, účetní poradenství Podpora cestovního ruchu (Turistické noviny, příspěvek na cyklostezky, údržba, obnova po povodních) Komunitní plánování sociálních služeb (neaktuální) Kulturně-společenské akce (Krakovecký meč, FRMOL) Podpora NNO – příspěvek na aktivitu v regionu, příspěvek na konání hasičských závodů Webové stránky www.rakovnicko.info Služby kanceláře (tisk, lamino, pronájem stánku…) Založen 1995, členská základna 75 obcí Od roku 2010 odstoupilo 1 obcí Činnost Svazku Zajištění dopravní obslužnosti v regionu

5 Analýza území ORP Rakovník z pohledu meziobecní spolupráce Právní tým Svazu měst a obcí ČR Rozbor stávající situace -> východiska pro ustanovení DSO pro celé území ORP Doporučení; 1. Využít stávajících DSO a přetransformovat na multifunkční servisní organizaci pro celé ORP! 2. Rozšířit členskou základnu 3. Vytvořit pozici odborného manažera svazku (možné i jako statutární orgán) 4. Zaměřit činnosti svazku podle potřeb obcí a jejich občanů, vycházet z analýzy regionu

6 Návrh na transformaci svazku pro celé ORP …..sloučením Svazku měst a obcí Rakovnicka se Sdružením měst a obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti. Vytvoření jednotné platformy pro celé území ORP Rakovník sloučením obcí obou svazků. Výsledný počet = 81 obcí.

7 Grafické znázornění členské základny „nového“ svazku 23 6 52 1 1

8 Organizační struktura „nového“ svazku Sněm Rada Svazku 7 - 9 členů dle regionů a měst + 1 člen = předseda výboru/komise Výbor/Komise pro zajištění dopravní obslužnosti 7 členů = předsednictvo SPDO Výbor/ Komise pro … Kontrolní komise 3 členy + 3 náhradníky Komise pro schválení účetní závěrky 3 členy + 3 náhradníky Manažer Svazku, kancelář Svazku

9 Mapa regionů pro volbu zástupců do Rady

10 Návrh rozdělení úrovně členských příspěvků Úroveň I – příspěvek pouze na činnost svazku (servisní činnost, aktivity) = stávající členové SMOR (6) Úroveň II – příspěvek pouze na vybranou aktivitu svazku (dopravní obslužnost) = stávající členové SPDO (23) Úroveň III – příspěvek na činnosti svazku a dopravní obslužnost = členové obou svazků (52)

11 Právní aspekty sloučení svazků Nové Stanovy svazku Nadefinování postupu hlasování dle zájmových skupin (úrovně členství) -> nové jednací řády orgánů Ustanovení o vyrovnání závazků a rozdělení majetku vyplývajících z předchozího období tj. do doby sloučení Schválení nových Stanov nevyšším orgánem Schválení sloučení svazků dle požadavků nadřízených orgánů Předpoklad je minimálně schválení zastupitelstvy přistupujících obcí SPDO (23) Harmonogram fúze DSO Plánováno k 1.7. 2015 6 měsíců na jednotlivé úkony (zastupitelstva, schválení Stanov, zrušení DSO)

12 Zaměření činností „nového“ svazku Obce sobě = servisní činnosti obcím celého regionu Obce lidem = činnost svazku vůči místnímu obyvatelstvu Obce regionu = činnost vedoucí ke zkvalitnění prostředí regionu Informace a propagace regionu a aktivit obcí Rozvoj regionu Rakovnicko Obce regionu Obce lidem Obce sobě Informace a propagace Informace Informace a propagace

13 Personální zajištění činností „nového“ svazku Manažer/ka svazku, 1 úvazek, koordinace a iniciace činností svazku vč. zajištění chodu DSO Pracovníci komisí/výborů dle náročnosti výkonu aktivit v orgánu, DPP, případně vyšší úvazek Servisní pracovník – dotační poradenství, výběrová řízení, zatím na ½ ůvazku Účetnictví Účetnictví – vedení účetnictví, zakázkové účetnictví pro obce, vzdělávání, 1 úvazek + DPP Pracovníci pro region; podle možností a potřeb regionu Pracovník pro KPSS ½ úvazku na 1 rok Pracovník pro POH 1 úvazek Odborní poradci (právní služby) a externí dodavatelé (IT) Manažer/ka 1 Pracovníci komisí/ výborů DPP Účetní kancelář 1 + ? Servisní pracovník 1/2 Pracovníci pro region ?

14 Výhody a nevýhody transformace svazku sloučením SMOR & SPDO + Zvýšení úrovně činnosti svazku pro celé území ORP Lepší pozice při vyjednávání s orgány a úřady (Kraj, Ministerstva atp.) Rozšíření služeb a profesionalizace služeb Snížení nároků na administrativu Snížení nároků na účetnictví Možnost pokračovat v navazujících aktivitách na podporu MOS Svazu měst a obcí ČR - Členitější organizační struktura

15 Děkuji za pozornost Ing Linda Polcarová Manažerka meziobecní spolupráce Svazek měst a obcí Rakovnicka polcarova@rakovnicko.info 602 700 124

16 Návrh na usnesení Sněm SMOR/Valná hromada SPDO…. schvaluje záměr sloučení Svazku měst a obcí Rakovnicka (IČ: 71190350, se sídlem Husovo nám. 255, 269 01 Rakovník) a Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti (IČ: 47020504, se sídlem Husovo nám. 255, 269 01 Rakovník) takovým způsobem, že Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti zanikne a veškerá jeho práva a povinnosti přejdou na Svazek měst a obcí Rakovnicka, a to k rozhodnému dni stanovenému nejvyššími orgány jednotlivých dobrovolných svazků. Členskou základnu Svazku měst a obcí Rakovnicka budou tvořit všechny členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka a Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti. Po sloučení těchto svazků přijme nejvyšší orgán Svazku měst a obcí Rakovnicka příslušnou změnu stanov svazku. Sněm SMOR/Valná hromada SPDO se usnáší na tom, že navrhované sloučení SMOR se SPDO se bude v případě souhlasu nejvyššího orgánu SPDO/SMOR realizovat ke dni…….


Stáhnout ppt "Obce Rakovnicka 2015 Transformace Svazku měst a obcí Rakovnicka – nástin řešení pro následující období."

Podobné prezentace


Reklamy Google