Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OXIDY. Co to jsou oxidy? Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jinými prvky. Dříve se označovaly jako kysličníky V oxidech má kyslík oxidační číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OXIDY. Co to jsou oxidy? Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jinými prvky. Dříve se označovaly jako kysličníky V oxidech má kyslík oxidační číslo."— Transkript prezentace:

1 OXIDY

2 Co to jsou oxidy? Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jinými prvky. Dříve se označovaly jako kysličníky V oxidech má kyslík oxidační číslo vždy –II

3 Oxidační číslo Oxidační číslo je definováno jako náboj, který by byl přítomen na atomu prvku, kdyby elektrony každé vazby, které z něj vychází, byly přiděleny elektronegativnějšímu z obou vazebných partnerů.

4 Oxidační číslo Značí se římskými číslicemi Píše se ke značce prvku vpravo nahoru K I Ca -II Může být kladné, záporné Oxidační číslo atomu v základním stavu je rovno nule

5 Názvosloví oxidů Název oxidů je dvouslovný, tvořený z podstatného a přídavného jména Podstatné jméno určuje typ sloučeniny (oxid) a přídavné jméno udává, od kterého prvku je sloučenina odvozena Přídavné jméno se skládá ze slovního základu názvu prvku a koncovky, která udává oxidační číslo atomu vázaného s kyslíkem

6 Koncovky pro oxidační čísla Oxidační čísloKoncovka I- ný II- natý III- itý IV- ičitý V- ičný, - ečný VI- ový VII- istý VIII- ičelý

7 Psaní vzorců podle názvu 1.Pořadí prvků ve vzorci je opačné než v názvu (elektronegativnější prvek je většinou psán vpravo) 2.Zapíšeme oxidační čísla prvků 3.Použijeme křížové pravidlo 4.Číslo jedna se nesepisuje. Pokud je to možné, získaná čísla vykrátíme

8 Oxid hlinitý 1.Zapsat značky prvků Al O 2. Zapsat oxidační čísla (podle koncovky) Al III O -II 3. Křížové pravidlo Al III O -II = Al 2 O 3 Psaní vzorců podle názvu

9 Zapište vzorcem tyto oxidy Oxid draselný K 2 O Oxid uhelnatý CO Oxid uhličitý CO 2 Oxid sírový SO 3 Oxid vápenatý CaO Oxid fosforečný P 2 O 5

10 Tvorba názvu ze vzorce Fe 2 O 3 1.Ze vzorce je patrné, že se jedná o oxid železa 2.Doplníme oxidační čísla – kyslík má oxidační číslo –II 3.Celá molekula musí být elektroneutrální – proto musí být ox. číslo železa rovno plus třem (2.x + 3.(-II) = 0) 4.Koncovka přídavného jména bude podle ox. čísla – itý 5.Název sloučeniny je oxid železitý

11 Tvorba názvu ze vzorce Mn 2 O 7 1.Ze vzorce je patrné, že se jedná o oxid manganu 2.Doplníme oxidační čísla – kyslík má oxidační číslo –II 3.Celá molekula musí být elektroneutrální – proto musí být ox. číslo manganu rovno plus sedmi (2.x + 7.(-II) = 0) 4.Koncovka přídavného jména bude podle ox. čísla – istý 5.Název sloučeniny je oxid manganistý

12 Zapište názvem tyto oxidy Na 2 O oxid sodný CuO oxid měďnatý NO 2 oxid dusičitý BaO oxid barnatý B 2 O 3 oxid boritý MgO oxid hořečnatý Cl 2 O 7 oxid chloristý

13 Významné oxidy OXID SIŘIČITÝ SO 2 OXID UHLIČITÝ CO 2 OXID UHELNATÝ CO OXID DUSNATÝ NO OXID DUSIČITÝ NO 2 OXID VÁPENATÝ CaO OXID HLINITÝ Al 2 O 3 OXID KŘEMIČITÝ SiO 2

14 OXID SIŘIČITÝ SO 2 VÝSKYT: Sopečné plyny Do ovzduší se dostává při hoření paliv, která obsahují sloučeniny síry (hnědé uhlí, nafta, topné oleje) Spolu s oxidy dusíku je příčinou vzniku kyselých dešťů

15 VLASTNOSTI: Bezbarvý plyn, štiplavého zápachu Jedovatý POUŽITÍ: Desinfekce (síření) sudů, sklepních prostor, včelích úlů Výroba celulózy a papíru ze dřeva Bělení přírodních materiálů – vlny, bavlny, slámy

16 OXID UHLIČITÝ CO 2 VÝSKYT: Je přirozenou součástí vzduchu (0,03% objemu) Vzniká při dýchání organismů a při hoření uhlíkatých látek za dostatečného přístupu kyslíku

17 VLASTNOSTI: Bezbarvý plyn, nedýchatelný, těžší než vzduch Ve větším množství způsobuje v atmosféře spolu s dalšími plyny skleníkový efekt Video: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557- port/michaelovy-experimenty/vyhledavani/vzduch/143-sklenikovy-efekt- snadno-a-rychle/http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557- port/michaelovy-experimenty/vyhledavani/vzduch/143-sklenikovy-efekt- snadno-a-rychle/

18 POUŽITÍ: Nutný pro fotosyntézu rostlin V pevném skupenství jako tzv. „suchý led“ Hasicí přístroje (pěnové) Příprava sodové vody a osvěžujících nápojů

19 OXID UHELNATÝ CO Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch Vzniká hořením uhlíkatých látek při nedostatku kyslíku Značně jedovatý, váže se na krevní barvivo hemoglobin, čímž znemožňuje přenos kyslíku z plic do tkání

20 OXID DUSNATÝ NO Bezbarvý jedovatý, za přítomnosti vlhkosti leptající plyn Výroba kyseliny dusičné Spolupůsobí při vzniku tzv. „kyselých dešťů“

21 OXID DUSIČITÝ NO 2 Červenohnědý, jedovatý, leptavé účinky Výroba kyseliny dusičné Spolupůsobí při vzniku tzv. „kyselých dešťů“ Okysličovadlo v raketových motorech

22 OXID VÁPENATÝ CaO („pálené vápno“) Bílá, pevná látka. Žíravina Vyrábí se ve vápenkách tepelným rozkladem vápence Jeho reakce s vodou se nazývá hašení vápna: CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 V zemědělství a lesnictví snižuje kyselost půdy (vápnění) Výroba hašeného vápna pro stavebnictví

23 OXID HLINITÝ Al 2 O 3 Krystalická látka, obvykle bílé barvy V přírodě se vyskytuje jako velmi tvrdý nerost korund, jeho odrůdy jsou drahé kameny – modrý safír a červený rubín Surovinou pro výrobu je bauxit Používá se při výrobě porcelánu, zubních cementů, barev a k výrobě hliníku

24 OXID KŘEMIČITÝ SiO 2 Pevný, těžko tavitelný, chemicky stálý, odolný vůči kyselinám (ne HF) Využívá se ve stavebnictví – říční písek do malty a betonu a ve sklářství – křemenný písek je základní sklářskou surovinou.

25 Sestavila: Mgr. Jana Vlašínová Pro 8. ročník ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno Použitá literatura: Základy chemie 1. Beneš, P., Pumpr, V., Banýr, J. Fortuna. 2000. ISBN: 80-7168-720-0 Chemie 8, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Škoda, J., Doulík, P. Fraus. 2006. ISBN 80-7238-442-2 Chemie 8, pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Pánek, J., Doulík, P., Škoda, J. Fraus. 2006. ISBN 80-7238-443-0

26 http://www.recordum.com/index.php?gr_id=31&k_id=198 &b_id=1331 http://www.photoearth.cz/clanek-sicilie-a-liparske- ostrovy-prekvapeni-na-jihu-evropy/ http://www.kronikaobcecerna.estranky.cz/fotoalbum/podn iky-a-zavody-v-obci/sodovkarna---pivovar/sireni- sudu.html http://21stoleti.cz/blog/2008/11/07/kysele-deste-nemusi- vzdy-jen-skodit/ http://www.zlatnictvinoemi.cz/prirodni-kameny-26/ Obrázky staženy ke dni 16.6.2012


Stáhnout ppt "OXIDY. Co to jsou oxidy? Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jinými prvky. Dříve se označovaly jako kysličníky V oxidech má kyslík oxidační číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google