Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Václav Albert 28. 04. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Václav Albert 28. 04. 2010."— Transkript prezentace:

1 1 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Václav Albert 28. 04. 2010

2 2 Obsah  Předmět pojištění  Pojištěný  Rozsah náhrady škody, limity plnění  Výluky  Obecné příklady škod, příklady uplatňovaných škod  Pojistná smlouva – DP hl. m. Prahy, a.s.  Porovnání ročního pojistného, plnění, spoluúčasti (smlouva DP x standardní smlouva)  Škodní průběh pojistné smlouvy (2007-2009)

3 3 Předmět pojištění 1/2  odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli vyplývá z:  zákoníku práce § 250 a násl.

4 4 Předmět pojištění 2/2 škoda způsobená zaměstnavateli  při plnění pracovních úkolů  plnění pracovních povinností; jiná činnost na příkaz zaměstnavatele nebo v jeho zájmu (není-li konána proti zákazu zaměstnavatele), činnost, která je předmětem pracovní cesty  v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů  úkony potřebné k výkonu práce, obvyklé během práce, před jejím započetím nebo po jejím skončení… (příprava pracoviště, převlékání, fasování pracovních pomůcek…)

5 5 Pojištěný  zaměstnanec v pracovněprávním vztahu  pracovní poměr  dohoda o pracovní činnosti Pojištění se nevztahuje na :  ! NE dohody o provedení práce (výluka)  ! NE členy statutárních a dozorčích orgánů (jiné pojištění)

6 6 Rozsah náhrady škody, limit plnění  limit náhrady škody: (způsobené z nedbalosti)  = 4,5 násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku  hradí se skutečná škoda, ne ušlý zisk  limit pojistného plnění – měl by odpovídat 4,5 násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku  „roční limit“ (ze všech PU v průběhu 1 pojistného roku) = limit pojistného plnění z 1 PU

7 7 Výluky  úmysl  opilost, vliv jiných návykových látek  schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat („manko“)  ztráta věci (= nevrácení, vč. odcizení! – pokud je zaměstnanec svou nedbalostí umožnil)  týká se jakékoli věci (nejen svěřené)  vyrobením zmetku + vadnou manuální prací při montážích, úpravách, opravách, stavebních pracích  na pneumatikách, discích kol a přepravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě šetřené policií

8 8 Obecné příklady škod  zaměstnanec poškodí služební vozidlo při dopravní nehodě, kterou zavinil (rozsah pojištění vč. řízení dopravního prostředku)  zaměstnanec poškodí služební vozidlo v garáži, např. nacouvá do jiného vozidla zaměstnavatele, (rozsah pojištění vč. řízení dopravního prostředku)  zaměstnanec z neopatrnosti vylije vodu do klávesnice  chybou zaměstnance je do tiskárny odeslán nesprávný vzor tiskopisů - škoda v podobě nákladů na nové vytištění  účetní neodešle včas pojistné na zdravotní pojištění části zaměstnanců, zaměstnavateli je vyměřeno penále, které „regresuje“ po své zaměstnankyni  zaměstnanec zapomene vypnout vařič - dojde k požáru, při kterém vznikne škoda  dispečer špatně určí adresu nakládky zboží  vícenáklady

9 9 Pojistná smlouva – DP hl. m. Prahy  Pojištěné profese Řidiči MHD – autobusy Řidiči MHD – tramvaje Řidiči MHD – strojvedoucí metra Řidiči – nákladní doprava Řidiči – osobních a dodávkových vozů Řidiči manipulační Řidiči – referentské řízení  Limit pojistného plnění činí 100.000 Kč z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí za rok  Plnění pojistitele 90%, spoluúčast pojištěného 10%

10 10 Porovnání ročního pojistného, plnění, spoluúčasti (smlouva DP hl.m.Prahy x standardní smlouva) standardní pojištěnípojištění DP limit plnění100 000 Kč pojistné (v Kč/os.)2 020 Kč300 Kč plnění70%90% spoluúčast zaměstnance30%10% územní rozsahEvropa

11 11 Příklady uplatňovaných škod 1/5  Řidič BUS neodhadl průjezdní profil při zajíždění do odstavné haly a levou stranou BUSu narazil do bočního sloupu při vjezdu do haly.  V čem spočívá škoda? Poškozené levé okno s ventilací, levé boční okno bez ventilace, levý boční krycí plast, levý plastový blatníček, odřená levá zadní část BUSu, zadní nárazník. celková výše způsobené skutečné škody – 98.282 Kč DP spatřuje zavinění - § 11 – směr a způsob jízdy Pojišťovna vyplatila škodu po odečtení spoluúčasti pojištěného ve výši 10% z předepsané částky ve výši 88.454 Kč, rozdíl je povinen pojištěný uhradit zaměstnavateli (v případě nároku zaměstnavatele)

12 12 Příklady uplatňovaných škod 2/5  Řidič BUS při zajíždění do haly neodhadl dostatečně výšku vrat a narazil horní částí BUSu do spodních dvou lamel sekvenčních vrat.  V čem spočívá škoda? Poškozená střecha autobusu a poškození vrat.  celková výše způsobené skutečné škody – 42.014 Kč, DP spatřuje zavinění - § 11 – směr a způsob jízdy Pojišťovna vyplatila škodu po odečtení spoluúčasti pojištěného ve výši 10% z předepsané částky ve výši 37.813 Kč, rozdíl je povinen pojištěný uhradit zaměstnavateli (v případě nároku zaměstnavatele).

13 13 Příklady uplatňovaných škod 3/5  Škoda nelikvidní - zanedbání předepsané obsluhy  V prostoru čerpací stanice řidič nezajistil BUS parkovací brzdou a během čerpání pohonných hmot došlo k samovolnému rozjezdu BUSu směrem vzad a nárazu pravé zadní části BUSu do pravé boční části stojícího BUSu  V čem spočívá škoda? Zadní část vozu, promáčklý lem PP kola, promáčklá pravá boční část za první nápravou  celková výše způsobené skutečné škody – 43.820 Kč, DP spatřuje zavinění - § 6 – povinnosti řidiče motorového vozidla Pojišťovna škodu zamítla z důvodu zanedbání předepsané obsluhy, pojištěný je povinen uhradit celou výši škody zaměstnavateli (v případě nároku zaměstnavatele).

14 14 Příklady uplatňovaných škod 4/5  Řidič tram neodhadl průjezdní profil a narazil do vrat depa, tram vyrazila vrata před halu depa  V čem spočívá škoda? Rozbité čelní a pravé přední okno, deformovaná lišta okna a pravý stěrač, odřený přední nárazník, poškozený lak nad a pod čelním oknem, poškozená pravá přední laminátová špička, deformované vrata 13. kolej, poškozené vodící lišty, poškozené obložení vrat, 3 hod. práce pohotovostního vozu KGX  celková výše způsobené skutečné škody – 197.144 Kč, DP spatřuje zavinění – § 11 – směr a způsob jízdy Pojišťovna vyplatila škodu do výše sjednaného limitu plnění 100.000 Kč (škoda 177.430 Kč), rozdíl je povinen pojištěný uhradit zaměstnavateli (v případě nároku zaměstnavatele).

15 15 Příklady uplatňovaných škod 5/5  Řidič TRAM neodhadl vzdálenost vozidla a narazil přední částí 1. vozu do zadní části osobního automobilu, který spolu s ostatními OA objížděl jinou DN na vozovce, z tohoto důvodu najížděla na zvýšený tramvajový pás  V čem spočívá škoda? Poškozené přední čelo, PP směrové a poziční světlo, PP špička, toulec, aretace spřáhla, naražené přední spřáhlo  celková výše způsobené skutečné škody – 64.947 Kč, DP spatřuje zavinění – § 11 – směr a způsob jízdy  Pojišťovna vyplatila škodu po odečtení spoluúčasti pojištěného ve výši 10% z předepsané částky ve výši 58.452 Kč, rozdíl je povinen pojištěný uhradit zaměstnavateli (v případě nároku zaměstnavatele).

16 16 Škodní průběh pojistné smlouvy (2007-2009) obdobípočet škodrezerva (Kč)vyplaceno (Kč)škodní průběh (%) 20076780 Kč5 388 172 Kč144,2 20087590 Kč6 361 238 Kč370,5 2009617280 289 Kč4 099 654 Kč220,5 Celkem2 054280 289 Kč15 849 064 Kč

17 17 Škodní průběh pojistné smlouvy (2007-2009)

18 18 Škodní průběh pojistné smlouvy (2007-2009)

19 19 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Václav Albert 28. 04. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google