Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Urbanová Lucie Chvojková Martina Kakáčková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Urbanová Lucie Chvojková Martina Kakáčková"— Transkript prezentace:

1 Jana Urbanová Lucie Chvojková Martina Kakáčková
Dohoda o náhradě škody Jana Urbanová Lucie Chvojková Martina Kakáčková

2 Odpovědnost za škodu Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Míry zavinění úmyslná nedbalostní

3 Když již škoda vznikla Zaměstnavatel musí prokázat vinu
Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu. (maximálně čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku) Pokud jde o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat i náhradu ušlého zisku. Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen poměrnou část škody podle míry zavinění.

4 Dohoda o náhradě škody Měla by obsahovat: jaká škoda se hradí
částka náhrady škody případné další nároky

5 Dohoda o hmotné odpovědnosti
= odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách hodnoty: hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty - Od 18-ti let věku - Písemně

6 Možnosti zproštění se odpovědnosti o hmotné odpovědnosti
Zaměstnanec musí prokázat že: - schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění - že mu bylo zejména zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat

7 Možnosti odstoupení od smlouvy o hmotné zodpovědnosti
vykonává-li jinou práci je-li převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště je-li překládán pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může zaměstnanec také odstoupit: je-li na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce

8 Předpoklad uzavření dohody
= řádná inventarizace musí být provedena při: - uzavření dohody o odpovědnosti - jejím zániku - výkonu jiné práce - převedení zaměstnance na jinou práci/pracoviště - přeložení - skončení pracovního poměru.

9 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
zaměstnanec odpovídá za: ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Tyto předměty, jejichž cena převyšuje Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny jen na základě zvlášť uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů Od 18-ti let Písemně

10 Částečná dohoda Mezi poškozeným a škůdcem může dojít jen k částečné dohodě. Je například možné a) že škůdce sice připustí svou odpovědnost za způsobenou škodu, ale z různých důvodů nesouhlasí s výší náhrady škody tak, jak ji vůči němu uplatnil poškozený b) škůdce připouští zcela svou odpovědnost za způsobení škody, ale rozhodně popírá, že by výše škody dosahovala výše požadovaném poškozeným. Není-li možné ani takto vzájemné rozpory překonat, nezbývá poškozenému než se obrátit na soud s příslušnou žalobou o náhradu škody.

11 Dohoda o uznání závazku k náhradě škody
Dnešního dne uzavřeli Alfa s.r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ IČO , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634, jednající Antonínem Marcipánem (dále jen „Zaměstnavatel“) a Petr Mlynář bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ , r.č /8961 (dále jen „Zaměstnanec“) Tuto dohodu o uznání závazku k náhradě škody v souladu s § 185 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění 1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ 1.1 Zaměstnanec je v pracovním poměru u Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy ze dne Zaměstnanec hodlá uznat, že Zaměstnavateli nahradí závazek ve výši ,- Kč z titulu náhrady škody (dále jen „Závazek“) za podmínek stanovených v této smlouvě. 2. PŘEDMĚT ZÁVAZKU 2.1 Zaměstnanec uznává, že Zaměstnavateli nahradí Závazek v 15-ti měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč, splatných vždy k 20. dni příslušného měsíce. 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 3.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. V Praze dne                                                                   V Praze dne Zaměstnavatel                                                                                 Zaměstnanec __________                                                                                    __________ Alfa s.r.o.                                                                                    Petr Mlynář jednající Antonínem Marcipánem jednatelem

12 Zdroje: Zákoník práce www.ceskenoviny.cz

13 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Jana Urbanová Lucie Chvojková Martina Kakáčková"

Podobné prezentace


Reklamy Google