Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S NÁMI PRO VÁS ZA JEDEN PROVAZ aneb TOP 10 VE VSETÍNĚ V ROCE 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S NÁMI PRO VÁS ZA JEDEN PROVAZ aneb TOP 10 VE VSETÍNĚ V ROCE 2010."— Transkript prezentace:

1 S NÁMI PRO VÁS ZA JEDEN PROVAZ aneb TOP 10 VE VSETÍNĚ V ROCE 2010

2 ÚVOD K TOP 10  Pro rok 2010 bylo vybráno TOP 10 na veřejném fóru dne 6. 10. 2009.  Rada města Vsetína se seznámila dne 27. 10. 2009 s TOP 10 a návrhem na řešení.  Jak se na zvolených TOP 10 pracovalo za poslední rok?

3 TOP 1 - PARKOVÁNÍ  nová parkovací místa:  ročně průměrně 50 nových míst, rok 2010: 130  nové parkoviště u domů č.p. 1126 a 1147, Trávníky - 21 míst  parkovací místa v sídlišti Rokytnice - 45 míst  parkovací místa ul. Žerotínova, Kobzáňova, Havlíčkova - 62 míst (opravy a nová místa)  realizace - 09-11/2010  rozpočet – více než 6 milionů Kč

4 NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA V ROKYTNICI

5 ZJEDNOSMĚRNĚNÍ ULIC = NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA - UL. VÁCLAVKOVA (5 MÍST) A SVÁROV (14 MÍST)

6 TOP 1 - PARKOVÁNÍ  RM schválila dne 29.10.2009 úpravu parkovacích poplatků – progresivní sazby:  parkoviště Jednota, Žerotínova, Sušilova, Na Příkopě, u Lázní (10 Kč/hodina)  parkoviště na Dolní nám. (20 Kč/hodina)  nesprávnému parkování se věnuje MP Vsetín denně v rámci své běžné činnosti

7  20. 9. 2010 proběhla diskuze se zástupci domovních samospráv ze sídliště Sychrov o možnostech řešení problému parkování TOP 1 - PARKOVÁNÍ

8 TOP 2 KONTROLOVAT PRODEJ ALKOHOLU MLADÝM OSOBÁM  MP společně s Policií ČR provádí pravidelné kontroly pohostinských zařízení, ale i hřišť, parků atd. (45 zjištěných případů, rok 2007: 200)  větší kontrolní akce v průběhu Valašského záření (18 zjištěných případů)  přijata vyhláška o zákazu kouření na dětských hřištích

9 TOP 3 - 4 ZAJISTIT VYŠŠÍ POČET MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY  Diakonie ČCE otevřela na ul. Strmá domov pro seniory s poruchami paměti – kapacita 20 lůžek  Zlínský kraj začal připravovat výstavbu nového domova pro seniory na Jasénce  Diakonie ČCE s podporou města podala žádost o dotaci na rozšíření a rekonstrukci Domova pro seniory na Ohradě – rozšíření o 10 lůžek

10 DOMOV JABLOŇOVÁ PRO OSOBY S PORUCHAMI PAMĚTI A ORIENTACE

11 TOP 3 - 4 REGULOVAT NEGATIVNÍ CHOVÁNÍ OSOB 15 – 21 LET (VANDALISMUS, NARUŠOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU)  nové vyhlášky o zákazu kouření na hřištích a sportovištích a o ochraně nočního klidu  MP Vsetín provádí pravidelnou kontrolní činnost problémových lokalit a problémových skupin  město finančně podporuje sociální práci s mládeží, která se nevěnuje žádné zájmové činnosti

12 TOP 5 PODPOROVAT VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, VČETNĚ DOPRAVY  vybudování fotovoltaické elektrárny na budově ZŠ Rokytnice o výkonu 42 kW (200 článků) a roční výrobou 32 – 39 kWh pro potřeby školy (zbytek prodáván do distribuční sítě ČEZ)

13 FOTOVOLT. ELEKTRÁRNA ZŠ ROKYTNICE

14 TOP 5 - PODPOROVAT VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE  zřízena pozice energetického manažera  získán základní software k monitorování spotřeby energií (zapojeno 16 městských budov, kde byl proveden energetický audit)

15 TOP 6 - 8 REALIZOVAT PROJEKTY PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI  projekty obsahující rekvalifikace a vytvoření nových pracovních míst zpracovány ve spolupráci s partnerskými organizacemi  letos je zatím realizováno 6 velkých projektů s rozpočty cca 40 mil. Kč (podpora až 80 osob, vznik až 40 pracovních míst)  město s ÚP podpoří 6 nových pracovních míst v neziskových organizacích (grant na pracovníka)

16 REKVALIFIKAČNÍ KURZ „POMOCNÉ ÚKLIDOVÉ PRÁCE“ V PROJEKTU „CENTRUM PROFESNÍ KVALIFIKACE“

17 TOP 6 - 8 VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ  město zrealizovalo opravy svých sportovišť za cca 24,5 milionu Kč  město bylo seznámeno se záměry několika investorů o možném vybudování nových sportovišť (např. Ohrada, gymnázium)

18 TOP 6 - 8 SNÍŽIT ZÁTĚŽ Z DOPRAVY  měření rychlosti v Rokytnici na výpadovce na Zlín  příprava výstavby cyklostezky Vsetín - Lhota  dokončena výměna oken u nemovitostí podél výpadovky na Zlín organizací ŘSD  probíhá kompletní přeznačení cyklotras

19 TOP 6 - 8 SNÍŽIT ZÁTĚŽ Z DOPRAVY  rekonstrukce povrchu vozovek (položení povrchů s nižší hlučností) ul. Na Hrázi, Jabloňová a Machalův Dvůr – rozpočet cca 2 miliony Kč (realizace 10/2010)  vybudování nového odpočívadla s přístřeškem a posezením pro cyklisty v Semetíně

20 TOP 9 POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/57  obce Jablůnka a Bystřička zahájily pořízení a zpracování nových územních plánů, ve kterých bude stabilizována trasa silnice I/57  příprava dokumentace pro stavební povolení silnice I/57 - 2. stavba (Jablůnka - Bystřička)  zpracovány dopravní studie přeložek (Valašské Meziříčí - Jarcová - Bystřička)

21 TOP 10 - 11 ZVÝŠIT POČET SOCIÁLNÍCH BYTŮ  dokončena výstavba domu na půl cesty se 7 byty pro mladé lidi opouštějící dětské domovy či pěstounské rodiny  volné startovací byty pro mladé rodiny  příprava projektové dokumentace - půdní vestavba 10 - 12 bytů v DPS Tyršova 1271

22 DŮM NA PŮL CESTY V ROKYTNICI

23 TOP 10 - 11 ZLEPŠOVAT PODMÍNKY PRO AKTIVITY NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ (KULTURA, SPORT)  prostorové zázemí:  sport - zrealizovány opravy sportovišť za cca 25,4 milionu Kč (zimní a fotbalový stadion, sportovní hala Na Lapači, skatepark)  kultura – vynětí zástavy Lidového domu z konkurzní podstaty podniků Wojtoň a Kovex

24 OPRAVENÁ PALUBOVÁ PODLAHA, TRIBUNY A DALŠÍ ZÁZEMÍ VE SPORTOVNÍ HALE

25 TOP 10 - 11 ZLEPŠOVAT PODMÍNKY PRO AKTIVITY NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ (KULTURA, SPORT)  finanční zázemí:  grantový systém v rozsahu minulého roku  vyhlášen rozvojový grant pro sportovní organizace na sportovní vybavení dětí a mládeže do 18 let (300.000 Kč)

26 Děkuji za pozornost a přeji nápaduplné odpoledne JUDr. Lubomír Gajdušek Vsetín, 30. 9. 2010


Stáhnout ppt "S NÁMI PRO VÁS ZA JEDEN PROVAZ aneb TOP 10 VE VSETÍNĚ V ROCE 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google