Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TOP 10 problémů města Vsetína z roku 2012 - opatření a řešení Vsetín, 5.6.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TOP 10 problémů města Vsetína z roku 2012 - opatření a řešení Vsetín, 5.6.2013."— Transkript prezentace:

1 TOP 10 problémů města Vsetína z roku 2012 - opatření a řešení Vsetín, 5.6.2013

2 VÝSLEDKY TOP 10P Z ROKU 2012

3 3

4 1. Udržení stávající nabídky sociálních služeb a mateřského centra V roce 2012 i přes omezené dotace ze strany státu bylo zachováno všech 42 sociálních služeb ve městě Vsetín díky úsporným opatřením ze strany poskytovatelů Udržen provoz Rodinného a mateřského centra Vsetín Podpora města 2012 – 6 678 492 Kč Podpora RMC firmou TES Vsetín s.r.o. – 300 000 Kč Rok 2013 – opakované finanční problémy, aktuálně chybí poskytovatelům cca 12 000 000 Kč (z celkových 78 000 000 Kč) Činnost z finančních důvodů ukončil 1 poskytovatel (Modrý kříž – poradenství a následná péče pro osoby se závislostí na alkoholu)

5 2. Koupaliště u průmyslovky Rekonstrukce areálu koupaliště byla zařazena jako prioritní investiční akce pro řešení v roce 2013 a 2014 Zastupitelé vyslovili názor, že podporují záměr rekonstruovat venkovní koupaliště. Ještě v roce 2012 byli také seznámeni s architektonickou studií a do rozpočtu na rok 2013 byla zařazena částka na zpracování projektové dokumentace Zastupitelstvo města Vsetín schválilo pod č. Z/19/8 na svém zasedání dne 11. září 2012 finanční prostředky na pořízení studie „Rekonstrukce sportovně rekreačního areálu ve Vsetíně U průmyslovky“ Podrobné informace jsou předmětem samostatné prezentace místostarosty JUDr. Pavelce

6 3. Stav chodníků Hlavní investiční akce v roce 2013 týkající se chodníků Náklady (celkem v roce 2013 objem 10,2% rozpočtu města) Přístupová komunikace pro pěší a cyklisty, Bobrky ( Hirschmann) 18 000 000 Kč Revitalizace území Rybníky – Pod Žamboškou 8 260 000 Kč Revitalizace území Trávníky – ulice Školní a M. Václavka6 007 000 Kč Úprava náměstí Svobody5 000 000 Kč Ulice Josefa Sousedíka, plochy před domem č.p. 17303 065 000 Kč Rybníky – lokalita Těšíkov1 930 000 Kč Revitalizace veřejného prostranství – Kolonie, PD1 095 000 Kč Propojovací chodník k hypermarketu Albert480 000 Kč Celkem43 837 000 Kč Běžné opravy chodníků realizované TS Vsetín p.o.5 000 000 Kč Chodníky řešené v rámci projektu Čistá řeka Bečva II. Lokality – Centrum Kolonie, Lapač, Horní město, Ohrada, Luh

7 7

8 4. Venkovní prostor vhodný pro kulturní akce Aktivita byla zařazena do Koncepce rozvoje kultury města Vsetína na období let 2011 až 2015 Je vytipováno 12 lokalit, kde by bylo možné z hlediska územního plánu vybudovat amfiteátr - většina míst je mimo centrum města Současně je přehodnocována priorita potřebnosti vybudování nového areálu ve srovnání se stávajícími možnostmi existujících prostor

9 5. Investiční akce města projednávat již ve fázi záměru Veřejná projednávání investičních akcí v r. 2012 a 2013 termín Úpravy Náměstí Svobody14.6.2012, 20.9.2012 Regenerace parku u trati – Trávníky - Rybníky17.7.2012, 4.9.2012 Návrhy úprav lokality Kolonie20.8.2012, 15.1.2013 Systém parkování v centru města13. 9.2012 Setkání s domovníky nad systémem parkování10.10.2012 Domov pro seniory Jasénka7.11.2012 Rekonstrukce komunikace Hanžlov1. A 7.11.2012, 16.1.2013, 20.6.2013 Parkování v lokalitách Rybníky - Benátky a Těšíkov1.a 4.12.2012, 2.a 7.2.2013, 3.4.2013 Parkování Sychrov21.2.2013 Vybudování sportovně rekreačního areálu u SPŠS (koupaliště) 17.12.2012 Oprava místní komunikace a mostu Jasénka2.5.2013

10 10

11 6. Není dořešena cyklistická infrastruktura ve městě Městu chybí celkový generel dopravy, pro cyklistickou dopravu je zpracována z minulosti „Studie cyklotras na území města Vsetína a jeho spádovém území“ Při přípravě revitalizace území se snažíme i řešit dopravní situaci, bohužel šířka ulic je limitující. Investice – letos trasa na Bobrky a v přípravě cyklostezka do Jasenic. Jsou využívány programy SFDI Uskutečnilo se orientační značení cyklostezky Bečva na katastru města Vsetína Rada města dne 7. 5. 2013 schválila podání žádosti o členství města Vsetín ve sdružení Asociace měst pro cyklisty. Cíl - zlepšení podmínek pro cyklodopravu,informace na webu: www.cyklomesta.czwww.cyklomesta.cz Mikroprojekt „ Z cyklostezky na průlezky“ – ve schvalovacím procesu

12 Rekonstrukce Domova pro seniory na Ohradě Realizátor – Diakonie ČCE Vsetín Navýšení kapacity o 10 lůžek – na 42 lůžek Zlepšení komfortu pro stávající uživatele – vybudování chybějícího výtahu, rozšíření hygienického zázemí pro uživatele, vybudování společenské místnosti a vznik „kavárničky“ Zkvalitnění života seniorů v Domově za pomoci nových aktivit Financování z Projektu Švýcarsko-české spolupráce – 31 mil. Kč Zahájení rekonstrukce – konec letošního roku Dokončení – konec roku 2014 – počátek roku 2015 7. Rozšíření kapacit rezidenčních služeb pro seniory

13 Vizualizace Domova Harmonie

14 Výstavba Domova pro seniory – Jasénka Realizátor – Zlínský kraj Výstavbu připravuje Zlínský kraj jako náhradu kapacity Domova pro seniory v Podlesí Plánovaná kapacita – 51 míst pro seniory Zastupitelstvo města Vsetína schválilo bezúplatný převod pozemků potřebných pro výstavbu domova Záměr projednán s občany Jasénky dne 7.11.2012 V současné době probíhá stavební řízení

15 15

16 8. Zlepšit obecnou propagaci města Komunikační strategie Městského úřadu Vsetín zvyšování povědomí o aktivitách radnice na veřejnosti zvyšování důvěryhodnosti radnice odbourávání bariér mezi radnicí a veřejností posilování identifikace obyvatel s městem Vsetín poskytování přístupu k informacím o městě Vsetín a o jeho institucích vytváření podmínek pro uplatňování nápadů a připomínek občanů Vsetín plus Turistické noviny – nový produkt v cestovním ruchu Vsetínské noviny – změna grafiky - nově barevná první a poslední strana

17 VSETÍN PLUS – město otevřené k občanům, k podnikatelům, ke VŠEM Nový komunikační kanál, miniweb (mikrostránka, microsite), který informuje občany a podnikatele o tom, co se děje, jaké jsou změny a co dělá současné vedení pro obyvatele města jinak – průhledněji a transparentněji. Adresa mikrostránky :www.vsetinplus.cz a její odkaz je také umístěný na webu města www.mestovsetin.cz.www.vsetinplus.cz www.mestovsetin.cz Strukturu informací mikrostránky Vsetín PLUS dělíme do třech základních kategorií: - Vsetín PLUS pro občany - Vsetín PLUS pro podnikatele - Vsetín PLUS pro všechny 17

18 9. Podpora sociálního podnikání Navázání spolupráce s ambasadorkou sociálního podnikání pro oblast Střední Moravy Zvýšení informovanosti neziskových organizací a podnikatelských subjektů – seminář pořádaný městem Vsetín dne 3.6.2013 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska bude konzultačním místem pro zájemce o sociální podnikání 2 neziskové organizace připravují záměry pro sociální podnikání

19 10. Chybí „zóny 30“ v obytných zónách Každý návrh, který je doručen, je konzultován s odborníky na dopravu a je přihlíženo ke stanovisku Policie ČR Zóny budou v návaznosti na dopravní řešení v dané lokalitě tam, kde bude vydáno souhlasné stanovisko příslušných dotčených orgánům

20 Děkuji za pozornost za kolektiv autorů Zdravého města Vsetína Mgr. Květoslava Othová I.místostarostka, politik ZM a MA 21 Vsetín tel.: 571 491 518 e-mail: kvetoslava.othova@mestovsetin.czkvetoslava.othova@mestovsetin.cz web: www.mestovsetin.czwww.mestovsetin.cz


Stáhnout ppt "TOP 10 problémů města Vsetína z roku 2012 - opatření a řešení Vsetín, 5.6.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google