Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO Právní odvětví Ing. Lenka Dobešová- Právní nauka, Právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO Právní odvětví Ing. Lenka Dobešová- Právní nauka, Právo."— Transkript prezentace:

1

2 PRÁVO Právní odvětví Ing. Lenka Dobešová- Právní nauka, Právo

3 Název školy:SŠ DOS Moravský Krumlov Autor:Ing. Lenka Dobešová Název a číslo projektu:Zlepšení podmínek výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0661 Název učebního materiálupp prezentace- Právní odvětví Datum vytvoření:15.8.2012 Anotace:Materiál seznamuje žáky s právními odvětvími vnitrostátního práva, vede žáky k aktivitě, motivuje je při studiu práva Metodický pokyn:Interaktivní tabule,diaprojektor, psací potřeby Cílová skupina, ověřeno:4. ročník EaP- Právní nauka Ověřeno ve výuce: 2. říjen 2012 VY-52-DS-04 Použité zdroje:Viz níže

4 SYSTÉM PRÁVA – PRÁVNÍ ODVĚTVÍ:  PRÁVO V ČR- vnitrostátní a) veřejné ústavní právo správní právo trestní právo /hm., proc./ finanční právo živnostenské právo b) soukromé občanské právo rodinné právo pracovní právo pracovní právo obchodní právo obchodní právo

5 PRÁVNÍ ODVĚTVÍ   = když je převaha norem soustředěna do jednoho zákona, nazývá se právo kodifikované.   Takový zákon nazýváme zákoníkem či kodexem.   Úkol: Uveď jaké kodifikované právní odvětví znáš.

6 PRÁVO VEŘEJNÉ -nadřazenost státu nad občany a ostatními subjekty práva -nadřazenost státu nad občany a ostatními subjekty práva

7 ÚSTAVNÍ PRÁVO -soubor právních norem upravujících právní vztahy ve státě : -Uspořádání státu -Rozdělení a výkon státní moci -Základní práva a svobody občanů Tvoří ústavní pořádek v ČR, prameny : Ústava a ústavní zákony / zákon č.1/1993 Sb./ Listina základních práv a svobod a další zákony/ mezinárodní smlouvy/

8 SPRÁVNÍ PRÁVO  -souhrn právních norem, které upravují společenské vztahy při výkonu veřejné správy.  VEŘEJNÁ SPRÁVA = správa veřejných záležitostí / zdravotnictví, ochrana ŽP, finance, clo, katastr nemovitostí…../  ČLENĚNÍ veřejné správy :  A/ STÁTNÍ SPRÁVA / ministerstva, FÚ, KÚ../  B/ SAMOSPRÁVA - OBCE,KRAJE, myslivecká a rybářská stráž, advokátní komora…/  - Správní právo není kodifikováno

9 TRESTNÍ PRÁVO  Pramenem hmotného práva trestního –  trestní zákon  Pramenem procesního práva trestního – trestní řád  - souhrn právních předpisů o trestání FO za trestné činy.  Trestný čin x přestupek  Pachatel TČ  Trestní odpovědnost  Trest  Trestní řízení

10 FINANČNÍ PRÁVO  - souhrn norem,které upravují finanční činnost státu  - není kodifikováno  Subjekty finančních vztahů  Členění fin.práva  Finanční orgány  Daně……

11 ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO -pramen: Živnostenský zákon - souhrn norem o živnostenském podnikání Živnosti řemeslné, vázané, volné Odpovědný zástupce Provozovna Povinnosti podnikatele Živnostenský úřad……

12 PRÁVO SOUKROMÉ -nadřazenost jednotlivce,rovnost jedinců, slouží člověku

13 OBČANSKÉ PRÁVO  Pramen: Občanský zákoník  - soubor norem, které upravují vztahy mezi občany, majetkové vztahy FO a PO / chrání nedotknutelnost vlastnictví/  Práva věcná / vlastnictví/  Právo dědické  Práva závazková  http://obcansky-zakonik.eu/obecna-ustanoveni/

14 RODINNÉ PRÁVO -pramen: Zákon o rodině -souhrn právních předpisů, které upravují manželství, vztahy v rodině a při náhradní rodinné výchově -Příbuzenství -Manželství -Rodina -Určování otcovství -Náhradní rodinná výchova

15 PRACOVNÍ PRÁVO  Pramen: Zákoník práce  - souhrn norem o zaměstnání, zaměstnanosti  Zaměstnanec x zaměstnavatel  Mzda x plat  Nemocenské x sociální pojištění  Pracovní smlouva  Úřady práce  Životní minimum  Minimální mzda….

16 OBCHODNÍ PRÁVO  Pramen: Obchodní zákoník  - souhrn norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní vztahy a další vztahy související s podnikáním  Podnikatel,podnikání,obch.jméno…  Hospodářská soutěž  Obchodní závazkové vztahy /smlouvy/  Podnikání zahraničních osob v ČR…..

17 MEZINÁRODNÍ PRÁVO  = upravuje vztahy mezi státy  =nadřazenost mezinárodního práva nad národním / vnitrostátním/  Např. ČR jako člen EU musí přijmout do svého právního řádu právní normy EU  Orgány - donucení:  Rada bezpečnosti OSN  Mezinárodní soudní dvůr  Mezinárodní trestní soud /Haag/  EVROPSKÉ PRÁVO / nadnárodní/

18 Rozhodni, do kterého odvětví práva patří:   1. Volby do Senátu ČR   2. Adopce dítěte   3. Propuštění z práce   4. Založení obchodní společnosti   5. Platba daní   6. Ublížení na zdraví   7. Sepsání závěti   8. Vlastnictví nemovitosti   9. Neoprávněné podnikání   10. Rozvod manželství   11. Vyloučení ze studia   12. Krádež mobilu v ceně 5 000,- Kč

19 Použitá literatura a odkazy:  http://www.pravnik.cz/ http://www.pravnik.cz/  http://www.univerzita-online.cz/  http://ius.tulacek.eu/  http://business.center.cz/business http://business.center.cz/business  http://wwwinfo.mfcr.cz/ http://wwwinfo.mfcr.cz/  http://www.statnisprava.cz/ http://www.statnisprava.cz/  Odmaturuj ze ZSV  Společenské vědy v kostce  Katalog požadavků ke státní zkoušce ze ZSV  Benátčanová, Jahelka : Neznalost zákona neomlouvá 1.-3. díl


Stáhnout ppt "PRÁVO Právní odvětví Ing. Lenka Dobešová- Právní nauka, Právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google