Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní konference Pardubice 2013 Pardubice 5.9.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní konference Pardubice 2013 Pardubice 5.9.2013."— Transkript prezentace:

1 Dopravní konference Pardubice 2013 Pardubice 5.9.2013

2 Úvod  2009 – Smlouvy na 10 let o závazku veřejné služby  Za ujeté vlkm poskytnou kraje úhradu ČD  Závazek k otvírání tratí ve vybraných krajích  Závazek ČD investovat do nákupu nových vozidel (není závazkem ve všech smlouvách)  Závazek ČD snižovat provozní náklady  Závazek integrace IDS  Závazek výše tržeb = riziko ČD při snížení tržeb 2 Úhrada kraje = náklady + přiměřený zisk – garantované tržby  Náklady – ovlivnitelné a neovlivnitelné dopravcem:  Neovlivnitelné – elektřina, nafta, užití dopravní cesty  Ovlivnitelné – personální a ostatní náklady  V případě nadinflačního zvýšení možnost jednat o úhradě tohoto rozdílu s kraji  Tržby – fixní (výše z roku 2009 vypočítána na základě roku 2008)  Valorizace úhrady inflací (ČSÚ)

3 52,07% Investice do kolejových vozidel v regionální dopravě 3 1.1.2010201130.6.20122013 8 476 mil. Kč + 7 312 mil. Kč s účastí ROP (z toho 2 534 mil. Kč dotace ROP) 13 254 mil. Kč Celkem investice financované ČD Plán výkonů 2013: 81 915 tis. vlkm (z toho 42 650 tis. vlkm zajištěno novými nebo rekonstruovanými vozidly

4 Vývoj provozních nákladů na regionální dopravu 4 Rokvlkm v tis. 200983 031 201081 753 201181 687 201281 816 Skutečná výše provozních nákladů je výrazně nižší ve srovnání s možností zvyšovat provozní náklady o inflaci. Tím ČD výrazně snižuje potřebu finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty. Rozsah poskytované dopravy zůstává zachován. 840 999 1 022 644 1 168 317 [tis. Kč] Úspora

5 Rozdíl mezi garantovanou výší tržeb z roku 2009 a skutečnou výší tržeb není požadován v úhradě od krajů tj. riziko poklesu garantovaných tržeb musí ČD pokrýt z jiných zdrojů. Pokles tržeb z regionální dopravy od roku 2009 Důvody poklesu:  Integrace IDS – snížení jednotkových výnosů  Paralelní doprava – dálkové vlaky a autobusy  Zpřesnění alokací tržeb od roku 2008 – rozdělení na regionální a nadnárodní 5 344 437 408 161 337 889

6 I přes výrazné úspory provozních nákladů ČD dochází vlivem nadinflačního vývoje neovlivnitelných nákladů k nedofinancování závazku veřejné služby. Za období platnosti dlouhodobých smluv (od 1.1.2010) představuje díky tomuto vlivu nedofinancování 365 534 mil. Kč. Dosavadní nedofinancování 6 524 355 Tržby Garance ČD [tis. Kč] 147 137 63 775 162 981

7 Poplatek za užití dopravní cesty vyhlašuje přídělce kapacity na základě cenového výměru vydávaného MF. Poplatek za obnovitelné zdroje vyhlašuje ERÚ. Cena nafty ovlivněna pohybem ceny na holandské burze. Očekávané nadinflační navýšení neovlivnitelných nákladů v roce 2014 je předpokládáno ve výši 710 mil. Kč. Neovlivnitelné náklady 7 Nadinflační náklady k 2009: Neovlivnitelné náklady (tis. Kč) 20132014 Nafta (ČSÚ)355 687423 500 Obnovitelné zdroje 146 815189 622 Dopravní cesta65 00096 980 Celkem567 502710 102 166,34 Kč/MWh 25,47 Kč/l 28,54 Kč/l + 109,9 mil. Kč + 104,3 mil Kč 32,51 Kč/l 34,78 Kč/l 609,08% 703,41% 1017,29% 370,00 Kč/MWh 583,00 Kč/MWh 740,00 Kč/MWh 1318,17% 318,78% 1300% 1100% 900% 700% 500% 419,22 Kč/MWh 30,38 Kč/l

8 Oblasti k diskusi  Řešení neovlivnitelných nákladů  Memorandum – řešení inflačního navýšení nákladů (včetně roku 2014 chybí inflační navýšení podílu státu ve výši 421,2 mil. Kč)  Snižování rozsahu dopravy u velmi neefektivních spojů (možno až 10% rozsahu)  Řešení paralelní dopravy  zastavování rychlíkové dopravy objednávané MD  koordinace autobusové a vlakové dopravy  Podpora obnovitelných zdrojů ze strany MF 8

9 Infrastruktura ČD v Pardubickém kraji  2008 – vybudování nových WC pro cestující v žst. Chrudim  2009 – 2011 Multifunkční dopravní terminál Česká Třebová  2010 – Zlepšení zázemí pro cestující v žst. Přelouč (vybudování nové čekárny, vybavení novým sedacím nábytkem, vybudování nových WC pro cestující)  2012 – Rozšíření nabídky služeb cestujícím v žst. Parduvice hl.n. (přemístění pracoviště ČD Kurýr z prostor v odbavovací hale, v uvolněných prostorech vybudování bloku tří moderních zařízení pro občerstvení zákazníků)  2012 - Rozšíření nabídky služeb cestujícím v žst. Česká Třebová (přemístění čekárny a dvou pracovišť administrativy dopravce do nových místností, na uvolněném místě vybudování provozovny pekařství) 9 Cílem je zkvalitnění prostředí pro cestující, rozšíření nabídky služeb cestujícím, zlepšení technického stavu budov a prodloužení jejich životnosti

10 Obnova vozidlového parku dopravce České dráhy, a.s.  Do roku 2011 postupné nahrazování výkonů realizovaných motorovými vozy ř. 810 motorovými jednotkami ř. 814 Regionova  Náhrada části výkonů spěšných a osobních vlaků na elektrifikovaných tratích elektrickými jednotkami 471 City Elefant  Do roku 2012 dodáno celkem 7 ks řídících vozů ř. 961 „Sysel“ pro regionální vlaky v Pardubickém kraji 10

11 Pořízení nových vozidel z ROP  5 x třívozová elektrická jednotka ř. 440 RegioPanter pro trať Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř (dvě jednotky nasazeny v roce 2012, jedna nasazena v srpnu 2013, zbývající dvě budou dodány do konce roku 2013)  1 x motorová jednotka ř. 814 Regionova pro trať Česká Třebová – Moravská Třebová (dodána v roce 2011)  1 x motorový vůz ř. 841 RegioSpider pro trať Česká Třebová – Lanškroun (dodána v r. 2012) 11 V současnosti je v Pardubickém kraji provozováno 68% výkonů spojů regionální osobní dopravy novými nebo modernizovanými vozidly, od r. 2014 to bude 75% výkonů.

12 12 RegioShark a RegioPanter

13 13 Regio Shark - PESA

14 14 Regio Panter

15 15 Regio Spider - Stadler

16 16 Regionova

17 17 Regionova

18 18 Sysel

19 19 City Elefant

20


Stáhnout ppt "Dopravní konference Pardubice 2013 Pardubice 5.9.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google