Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzájemné vztahy mezi člověkem a ŽP. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzájemné vztahy mezi člověkem a ŽP. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola."— Transkript prezentace:

1 Vzájemné vztahy mezi člověkem a ŽP

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy biologie a ekologie - ekologie

3 Obsah Vztah člověka a ŽP1 Historie vztahu člověka a ŽP2 3 4 5 Vývoj vztahu člověka k přírodě6 Člověk jako lovec a sběrač7 Člověk jako pastevec a zemědělec8 Člověk jako řemeslník a trhovec9 Člověk jako výrobce a spotřebitel10

4 Obsah Vliv člověka na krajinu11 Název stránky 1212 Název stránky 1313 Název stránky 1414 Název stránky 1515 Název stránky 1616 Název stránky 1717 Název stránky 1818 Název stránky 1919 Název stránky 2020

5 Co je to vztah člověka a ŽP?? Jaký může být?? Tvůj vlastní vztah. Historické souvislosti a milníky. Co všechno spolu souvisí?? Vztah člověka a ŽP 1

6 Historie vztahu člověka a ŽP Pravěk lidská populace je málo početná žije jen ve vhodných podmínkách živí se lovem a sběrem přírodu ovlivňuje jen minimálně Starověk dochází k rozvoji zemědělství, pastevectví, těžbě a zpracování kovů, těžba dřeva na stavby dochází k odlesnění a následné erozi půdy, změně vodního režimu a vzniku prvních pouští 2

7 Historie vztahu člověka a ŽP 3

8 Středověk další rozvoj zemědělství a řemesel výstavba sídel těžba různých surovin ovlivnění přírody jen lokálně Novověk nástup průmyslové revoluce rozšíření měst a stavba komunikací zvýšení těžby surovin rozvoj obchodu objevují se automobily 4 Rozvoj lidské společnosti = poškození přírody – kácení a vypalování lesů, vysoušení mokřadů, eroze, vyhubení druhů a ohrožení jiných druhů změnou jejich přírodního prostředí

9 Historie vztahu člověka a ŽP 5

10 vztah člověka k přírodě se během existence lidstva vyvíjel na základě určitých vlivů vzniklo tak několik zásadních modelů soužití člověka a přírody, ve kterých se odrážely proměny vnímání hodnoty přírody člověkem Vývoj vztahu člověka k přírodě 6

11 tento vztah je charakteristický pro dobu započatou před čtyřiceti až padesáti tisíci lety naprostá závislostí na přírodních zdrojích život člověka se bez výjimky řídí jejími cykly a prostředím, ve kterém žije 1) Člověk jako lovec a sběrač 7

12 člověk zůstává na přírodě závislý, není zde již v roli pasivního příjemce vztah se upravuje do podoby partnerské; člověk zůstává součástí přírodního řádu, který jej dalece přesahuje, podílí se však již aktivně na jeho naplňování počátky tohoto období bývají kladeny do doby přibližně před 12 tisíci lety, často označováno jako neolitická nebo zemědělská revoluce 2) Člověka jako pastevec a zemědělec 8

13 období od 13. do 18. století v Evropě - obdobím urbanizace vystupuje člověk vůči přírodě v roli řemeslníka – trhovce období, pro které je charakteristický rozvoj měst a specializace povolání, se ve vztahu k přírodě vyznačuje sníženou intenzitou každodenního styku s přírodou a poklesem pocitu partnerství a závislosti na ní 3) Člověk jako řemeslník a trhovec 9

14 jedná se pravděpodobně o nejvýraznější civilizační změnu, pro kterou se vžilo označení průmyslová revoluce hlavním hybatelem bylo vedle přechodu od řemeslné k manufakturní výrobě především využití fosilních paliv, tedy neobnovitelných energetických zdrojů došlo k výraznému hospodářskému a materiálnímu růstu a k rozvoji vědy a techniky nárůst počtu obyvatel, nárůst odpadků, apod. (Dochází k narušování a poškozování nejen jednotlivých ekosystémů, ale celých biomů … ) 4) Člověk jako výrobce a spotřebitel 10

15 PŘÍRODNÍ KRAJINA BEZ HOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ – oblasti nevhodné pro život, minimální vliv člověka (polární oblasti) PŘÍRODNÍ KRAJINA S HOSPODÁŘSKÝM VYUŽITÍ – pastva, lov, sběr, kácení lesů, obyvatelé žijí v souladu s přírodou KULTURNĚ OBHOSPODAŘOVANÁ KRAJINA – přetvořená člověkem k určitému účelu – využívaná k zemědělství, lesnictví, rekreaci KULTURNĚ NARUŠENÁ KRAJINA – husté osídlení, průmyslové objekty, lomy, doly, komunikace, intenzivní zemědělství KULTURNĚ ZPŮSTOŠENÁ KRAJINA – Intenzivní přeměna urbanizací a průmyslem Vliv člověka na krajinu 11

16 Materiály získané při specializačním studiu pro Koordinátory EVVO organizované organizací SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Diplomová práce, Brno 2006, Autor práce: Bc. Petr Blažek, Sociálně pedagogická intervence v procesu utváření vztahu člověka k přírodě, KOHÁK, E. Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky. 2. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 2000. 204 s. ISBN 80-85850-86-9. Materiály získané při specializačním studiu pro Koordinátory EVVO organizované organizací SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Použité zdroje


Stáhnout ppt "Vzájemné vztahy mezi člověkem a ŽP. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google