Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika Mgr. Oldřich Hájek. Obsah přednášky:  Fondy předvstupní pomoci  PHARE  ISPA  SAPPARD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika Mgr. Oldřich Hájek. Obsah přednášky:  Fondy předvstupní pomoci  PHARE  ISPA  SAPPARD."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika Mgr. Oldřich Hájek

2 Obsah přednášky:  Fondy předvstupní pomoci  PHARE  ISPA  SAPPARD

3 Regionální politika  Poland and Hungary Aid for Reconstruction of Economies (PHARE, 1989)  Od 1990 pro ČR  Cíle:  Přijetí acquis communautaire  Integrace ČR s infrastrukturou ostatních států  Posílení ČS hospodářství při přípravě integrace do vnitřního trhu EU  Základní formy programů:  Evropská integrace  právní, finanční a správní agendy  Infrastruktura  dopravní a technická, včetně ŽP  Rozvoj lidských zdrojů  trh práce a vzdělávací systémy  Soukromý sektor  MSP, podpora RR  PHARE CBC  1994

4 Regionální politika  Alokace finančních prostředků PHARE (95-99):  Různé programy v letech  Alokace je určena na celé období programu  Významná je přeshraniční spolupráce  Od roku 1997 posílena Institucionální integrace

5 Regionální politika  PHARE Cross Border Cooperation (CBC)  Nařízení EK č. 1528/94  ČS – NĚM  Od 1995 ČS - RAK  Nařízení EK č.2760/1998  I pro hranici s PL a SR  Podmínky pro přijetí projektů:  Projekt se týká pouze příhraničního regionu  Projekt musí mít pozitivní dopad na území sousedního státu, přednost společné projekty a projekty obcí  Příspěvek z EU zpravidla formou dotace  Na PHARE CBC navázala iniciativa společenství INTERREG III

6 Regionální politika  Od roku 2000 zpracovány Společné programové dokumenty (ČS-NĚM, ČS-PL, ČS-RAK) pro období 2000-2006  2000-2002 tato alokace financí:  Německo: 30 mil. Euro  Rakousko: 12 mil. Euro  Polsko: 15 mil. Euro  Do 1998  Menší projekty do 1 mil. Euro  Od 1999  Min. příspěvek 2 mil. Euro  Spolufinacování  Min. 25 %

7 Regionální politika  ČR – NĚM  Hospodářský rozvoj  Infrastruktura  Rozvoj prostoru a životní prostředí  Lidské zdroje a kooperační sítě  ČR – RAK  Přeshraniční ekonomická kooperace  Dostupnost  Přeshraniční organizační struktury a sítě  Lidské zdroje  Trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí  ČR – POL  Hospodářství  Životní prostředí  Společnost – lidské zdroje  ČR – SR  Rozvoj MSP a zvyšování technologické úrovně  Lidské zdroje a sociálně kulturní rozvoj  Rozvoj venkova a cestovního ruchu  Rozvoj dopravní a technické infrastruktury  Životní prostředí  Druhy projektů v příhraničí:

8 Regionální politika  Pilotní programy typu SF:  Strukturálně postižená oblast – Most, Chomutov, Teplice  NUTS2 Severozápad  Zaostávající venkovská oblast – Jeseník, Bruntál, Šumperk  NUTS2 Ostravsko  Oblast s růstovým potenciálem – Olomouc, Prostějov, Přerov  NUTS2 Střední Morava  Phare2000  Produktivní sféra: Fond pro podporu rozvoje nehmotných faktorů konkurenceschopnosti MSP – Severozápad i Ostravsko  Infrastruktura pro podporu podnikání:  VTP Ostrava  Grantové schéma pro podporu podnikatelské a turistické inf. (Ostravsko)  Grantové schéma pro podporu podnikatelské infrastruktury (Severozápad)  Rozvoj lidských zdrojů:  (Ostravsko i Severozápad)

9 Regionální politika  Phare2000  Byly realizovány také tyto projekty:  Průmyslový park Cheb  Dopravně zbožové centrum Lovosice  Průmyslová zóna Ostrava – Mošnov  Průmyslová zóna Kopřivnice Vlčovice  Phare2001  Pokračování projektů  Podpora průmyslových zón  Regenerace lokalit se starými zátěžemi  Rozvoj podnikatelské infrastruktury  Phare2002  Tyto priority:  Doprava  Vnitřní trh  Zemědělství  Životní prostředí  Justice a vnitro  Zaměstnanost a sociální věci  Administrativní kapacita

10 Regionální politika  SAPARD ( Special Action Programme for Agriculture and Rural Development)  Nařízení Rady č. 1268/1999  Cíle programu:  Zavádění shodných přístupů a pravidel týkajících se SZP  Řešení priorit a místních problémů trvalého přizpůsobování zemědělského sektoru a venkovských oblastí  Financování max. 75% na projekt, technická pomoc až 100%

11 Regionální politika  ISPA (Instrument for structural policies for pre-accession)  Od roku 2000 pro všechny kandidáty asi 1 mld. € ročně, max. podpora 75% (85%) projektu, studie i 100%  HLAVNÍ PRIORITY ISPA  1. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:  DODÁVKY PITNÉ VODY  ÚPRAVA ZNEČIŠTĚNÝCH VOD  LIKVIDACE PEVNÝCH ODPADŮ  ODSTRANĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ  2. OBLAST DOPRAVY:  ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA  SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA  PŘÍSTAVY  LETIŠTĚ


Stáhnout ppt "Regionální politika Mgr. Oldřich Hájek. Obsah přednášky:  Fondy předvstupní pomoci  PHARE  ISPA  SAPPARD."

Podobné prezentace


Reklamy Google