Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členství ČR v EU II. Pozice ČR v regionální politice EU (do roku 2006) 9. března 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členství ČR v EU II. Pozice ČR v regionální politice EU (do roku 2006) 9. března 2009."— Transkript prezentace:

1 Členství ČR v EU II. Pozice ČR v regionální politice EU (do roku 2006) 9. března 2009

2 Regionální politika v ČR dilema mezi strategickou a pojišťovací verzí regionální politiky

3 komunistické praktiky- snaha o nivelizaci po pádu komunismu období nadšení opadnutí zájmu v letech pravicové vlády –částečná pomoc SME (měkké úvěry) –aktivní politika zaměstnanosti následná situace –rozvoj po roce 1996 ekonomická recese, rozdíly v regionální nezaměstnanosti, příprava na vstup do EU –vznik Ministerstva pro místní rozvoj, Centra pro regionální rozvoj, Regionální rozvojové agentury –příslušná legislativa přijata (hlavně z.č. 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje) Regionální politika v ČR

4 proč snaha pomáhat postkomunistickým zemím? –morální odpovědnost –vlastní zájmy –náhražka členství důležitý prvek vstupní strategie program Phare –založen již 1989 –projekty vybírány Komisí, ta odpovídala i za administrativu –v prvním období hlavním cílem snaha o demokratizaci a podporu tržního hospodářství –druhá fáze- příprava na vstup cílem napomoci přijetí acquis posílení právního státu, lidských práv, soudnictví a vnitro, reforma veřejné správy, ale i hard projekty –Phare CBC, twinning –příprava na čerpání pomoci ze strukturálních fondů –celkem dostala ČR zhruba 1 milardu eur Předvstupní pomoc EU

5 Pomoc ve fondu Phare 1990-2000

6 program SAPARD –hlavně pro přípravu na SZP –podpora strukturálních změn v zemědělství, rozvoj venkova (2:1 prostředky) –programový přístup (odpovědnost na Agentuře SAPARD) –od roku 2000, celkem kolem 60 milionů eur program ISPA –plnění standardů životního prostředí a zlepšení infrastruktury –hlavně velké projekty (nad 5 milonů eur) –využití od roku 2000, celkem získáno kolem 400 milionů eur v roce 2002 mimořádný příspěvek v rámci Kohezního fondu na úhradu škod způsobených záplavami (129 milionů eur) půjčky Evropské investiční banky projekty již ukončeny Předvstupní pomoc EU

7 Propojení předvstupních a strukturálních fondů

8 situace v přistupujících státech následky pro regionální politiku EU historie přípravy plné zapojení do strukturální politiky konečné podmínky pro období 2004-6 dojednány na summitu v Kodani (prosinec 2002) Nové členské státy a regionální politika EU

9 Kohezní státy v EU (2004-2006)

10 CountryObj 1Obj 2Obj 3InterregEqual Cohesion Fun d Total Czech Rep 1454.2771.3058.7968.6832.10936.052621.19 Cyprus0.0028.0221.954.301.8153.94113.44 Estonia371.360.00 10.604.07309.03695.06 Hungary1995.720.00 68.6830.291112.673207.36 Latvia625.570.00 15.268.03515.431164.29 Lithuania895.170.00 22.4911.87608.171537.70 Malta63.190.00 2.371.2421.9488.74 Poland8275.810.00 221.36133.934178.6012809.70 Slovenia237.510.00 23.656.44188.71456.31 Slovakia1041.0437.1744.9441.4722.27570.501757.39 Total14959.64136.49125.68478.86252.058495.0424451.18 Celkový objem pomoci v letech 2004-6

11 Celkový objem pomoci v milionech eur

12 Srovnání pomoci na obyvatele (eur/rok)

13 ČR a strukturální politika EU- NUTS II/III

14 ČR a strukturální politika EU- podle cílů

15 ČR = 100 % (2000) EU-15 = 100 %(%, 1997 - 1999) EU-25 = 100 %(%, 1997 - 1999) Praha211122134 Střední Čechy 844954 Jihozápad935662 Severozápad825257 Severových od 865257 Jihovýchod885358 Střední Morava 815055 Moravsko- slezsko 845460 Česká republika 1006066

16 ČR a strukturální politika EU Celkem200420052006 Fond soudržnosti průměr945,3316,9266,1362,3 Strukturální fondy1584,4381,5528,9674,0 Cíl 11454,3339,0485,5629,8 Cíl 271,323,323,824,2 Cíl 358,819,219,620,0 Iniciativy Společenství100,828,632,140,1 INTERREG68,721,021,426,3 EQUAL32,17,610,713,8 Strukturální operace celkem2630,5727,0827,11076,3

17 postup dle zásady programování podpora jen v rámci rozvojových programů, priorit a opatření postup (partnerství) –první krok Rada na návrh Komise (pravidla pro strukturální fondy) –členské státy vypracují základní programové dokumenty- Komise schválí –detaily zajišťuje členský stát (Komise informována) –teprve po chválení všech dokumentů se začne s realizací projektů v každé zemi jiné administrativní rozdělení vícero možností programování –zjednodušený systém: Jednotný programový dokument –vícestupňový systém: Národní rozvojový plán Rámec podpory Společenství Operační programy Příprava ČR na využití prostředků ze strukturálních fondů

18 Národní rozvojový plán ČR pro léta 2004-6 –základní strategický dokument ČR pro získání podpory ze strukturálních fondů i Kohezního fondu –schváleno vládou v roce 2002 (příprava již od roku 1999), Komise schválila 2003 obsah NRP –popis současné situace (všeobecná charakteristika ČR) silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti (SWOT) –definice další strategie rozvoje, výběr priorit –zaměření jednotlivých operačních programů, finanční rámec podpory (ohodnocení spolufinancování) –přítomno i hodnocení NRP na životní prostředí a vliv na budoucí vývoj ČR Příprava ČR na využití prostředků ze strukturálních fondů

19 cíle NRP –globální: udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti (vyrovnávat životní úroveň EU) –specifické cíle: vytvoření podmínek pro růst ekonomiky zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti pracovní síly (+ vyrovnávat špatnou situaci znevýhodněných skupin) přiblížit se standardům EU v oblasti životního prostředí vyvážený rozvoj regionů jak cílů dosáhnout? –pomocí základních oblastí rozvoje, tzv. prioritních os posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb rozvoj dopravní infrastruktury rozvoj lidských zdrojů ochrana a zkvalitňování životního prostředí rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství rozvoj cestovního ruchu –první a třetí osa hlavní (nejvíce přispěji k dosažení globálního cíle), ostatní sekundární Příprava ČR na využití prostředků ze strukturálních fondů

20

21 Rámec podpory Společenství –připravuje Komise na základě priorit NRP a vzájemných konzultací –stanovení možných cílů a jejich kvantifikace –navázání priorit do operačních programů –orientační finanční plány pro jednotlivé OP –opatření pro realizaci (administrativní zajištění, řídící orgány, monitoring) –odsouhlasené předběžné financování –určení řídícího orgánu (nese celkovou zodpovědnost) stává se jím MMR, zajišťuje i komunikaci s Komisí Jednotný programový dokument –pro Prahu v rámci Cílů 2 a 3 Kohezní fond –strategie pro něj schválena v roce 2004 podobné i pro Iniciativy Společenství Příprava ČR na využití prostředků ze strukturálních fondů

22 OP Infrastruktura OP Průmysl a podnikání OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství OP Rozvoj lidských zdrojů Společný regionální operační program Přehled operačních programů

23 Operační programy/ Specifické cíle Vytvoření podmínek pro růst ekonomiky posilováním vnitřních faktorů Zvýšení kvalifikační úrovně, konkurenceschopnosti a mobility pracovní síly při současném vyrovnávání dopadů růstu ekonomiky na znevýhodněné skupiny obyvatel Přiblížení se standardů m EU v oblasti životního prostředí Vyvážený rozvoj regionů OP Průmysl a podnikání XXXXXXX OP Infrastruktura XXXXXXXX OP Rozvoj lidských zdrojů XXX XXX OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství XX Společný regionální operační program XX XXX

24

25 nejprve dost problémů –nepřipravenost žadatelů i administrativy –vysoká očekávání Zhodnocení úspěšnosti období 2004-2006 v čase zlepšení –hlavně průmysl, infrastruktura –naopak OP RLZ pozadu

26 Stav čerpání prostředků k lednu 2009


Stáhnout ppt "Členství ČR v EU II. Pozice ČR v regionální politice EU (do roku 2006) 9. března 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google