Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Informační seminář pro Seminář Greenway Jizera 2008 20.11.2007, Mladá Boleslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program NUTS II Severovýchod Informační seminář pro Seminář Greenway Jizera 2008 20.11.2007, Mladá Boleslav."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program NUTS II Severovýchod Informační seminář pro Seminář Greenway Jizera 2008 20.11.2007, Mladá Boleslav

2 20.11.2008, Mladá Boleslav Obsah  Možnosti čerpání prostředků v rámci oblasti podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území  Možnosti čerpání prostředků v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR

3 Přehled možností podpory z ROP SV 20.11.2008, Mladá Boleslav PRIORITNÍ OSA 1 – ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Oblasti podpory:  Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území  Zaměření oblasti podpory:  Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu

4 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 1 – ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: výstavbu a rekonstrukci cyklistických cest (cyklostezek) za účelem zvýšení bezpečnosti a zvýšení atraktivity pro pravidelné dojíždění; budování doprovodné infrastruktury pro cyklistickou dopravu (parkoviště typu B+R, úschovny, odpočívadla aj.); systémy cyklistické dopravy jako součást MHD (systém stojanů – půjčoven jízdních kol aj.); realizaci opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti cyklodopravy ve městech. 20.11.2008, Mladá Boleslav

5 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 1 – ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Oprávnění příjemci:  Kraje  Obce  Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  Dobrovolné svazky obcí  Nestátní neziskové organizace  Provozovatelé drážní dopravy  Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby)  Organizace zřizované nebo zakládané státem 20.11.2008, Mladá Boleslav

6 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 1 – ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Způsobilé výdaje Hlavní způsobilé výdaje nákup služeb - projektová dokumentace max. 5 % CZV u stavebních projektů a 2 % u ostatních projektů, nákup staveb, nákup pozemků (do 10 % CZV), stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby), technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), základní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu), 20.11.2008, Mladá Boleslav

7 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 1 – ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY pořízení strojů a zařízení (vč. výpočetní techniky, informačních a elektronických systémů; vyjma všech kategorií vozidel kromě M2 a M3), nákup dopravních prostředků (vozidla kategorie M2 a M3), dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…), DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, že příjemce plnění nemá nárok na odpočet DPH na vstupu). 20.11.2008, Mladá Boleslav

8 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 1 – ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vedlejší způsobilé výdaje (do 10 % CZV) výdaje na dodržení pravidel publicity, finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené s realizací projektu), nákup služeb - konzultační služby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci výběrových řízení, DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, že příjemce plnění nemá nárok na odpočet DPH na vstupu). 20.11.2008, Mladá Boleslav

9 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 1 – ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 5 milionů Kč. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 16.3.2009 – 12.6.2009 Dosud vyhlášena jedna výzva s alokací ze SF ve výši 537 255 038,- Kč Celková alokace: 82 866 794 EUR 20.11.2008, Mladá Boleslav

10 Přehled možností podpory z ROP SV  Oblasti podpory:  Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR  Zaměření oblasti podpory:  Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch PRIORITNÍ OSA 3 – CESTOVNÍ RUCH 20.11.2008, Mladá Boleslav

11 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 3 – CESTOVNÍ RUCH Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: rozvoj cykloturismu prostřednictvím projektů budování cyklotras a cyklostezek na území regionu, zejména těch úseků, s jejichž pomocí dojde k ucelení a zajištění provázanosti ve vazbě na rozvoj celorepublikové sítě cyklotras 20.11.2008, Mladá Boleslav

12 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 3 – CESTOVNÍ RUCH Oprávnění příjemci:  Kraje  Obce  Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  Dobrovolné svazky obcí  Nestátní neziskové organizace  Zájmová sdružení právnických osob  Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) 20.11.2008, Mladá Boleslav

13 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 3 – CESTOVNÍ RUCH Způsobilé výdaje Hlavní způsobilé výdaje nákup služeb - projektová dokumentace max. 5 % CZV u stavebních projektů a 2 % u ostatních projektů, nákup pozemků a staveb (do 10 % CZV), stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby), technická zařízení (např.vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), základní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu), 20.11.2008, Mladá Boleslav

14 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 3 – CESTOVNÍ RUCH pořízení strojů a zařízení (vč. výpočetní techniky; vyjma vozidel kategorie L,M,N,O a T), dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…), DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, že příjemce plnění nemá nárok na odpočet DPH na vstupu). 20.11.2008, Mladá Boleslav

15 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 3 – CESTOVNÍ RUCH Vedlejší způsobilé výdaje (do 10 % CZV) výdaje na dodržení pravidel publicity, finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené s realizací projektu), nákup služeb - konzultační služby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci výběrových řízení, propagace projektu, pro aktivity zabývající se tvorbou produktů jsou způsobilými výdaji: - osobní náklady, - režijní náklady, - cestovní náhrady, DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, že příjemce plnění nemá nárok na odpočet DPH na vstupu). 20.11.2008, Mladá Boleslav

16 Přehled možností podpory z ROP SV PRIORITNÍ OSA 3 – CESTOVNÍ RUCH Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 5 milionů Kč. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 5.1.2009 – 13.3.2009 Dosud vyhlášena jedna výzva s alokací ze SF ve výši 1 364 237 946,- Kč Celková alokace: 132 867 021 EUR 20.11.2008, Mladá Boleslav

17 Děkuji za pozornost Bořek Machatý ÚRR – Územní odbor realizace programu Liberec Masarykova 542/18 460 01 Liberec Tel.: 488 577 873 Mobil: 774 000 513 E-mail: b.machaty@rada-severovychod.cz 20.11.2008, Mladá Boleslav


Stáhnout ppt "Regionální operační program NUTS II Severovýchod Informační seminář pro Seminář Greenway Jizera 2008 20.11.2007, Mladá Boleslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google