Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání ZO č. 9/2011. konané dne 30.9.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, J.Bednář a P.Procházka. Omluveni: J.Kudrna. Na 9. zasedání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání ZO č. 9/2011. konané dne 30.9.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, J.Bednář a P.Procházka. Omluveni: J.Kudrna. Na 9. zasedání."— Transkript prezentace:

1 Zasedání ZO č. 9/2011. konané dne 30.9.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, J.Bednář a P.Procházka. Omluveni: J.Kudrna. Na 9. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo smlouvu s E.ON Distribuce, Č. Budějovice o zřízení věcného břemene na skupinu pozemků dotčených stavbou „Zátiší – rekonstrukce vedení NN“. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou částku ve výši 500 Kč.. 3) ZO odložilo schválení smluv o dílo (Projekt žádosti o dotaci a provozovatel vodovodu) na další zasedání ZO. Nejsou připraveny všechny náležitosti smluv.. 4) ZO se odmítlo zabývat uplatňováním finanční náhrady firmě Kolací za část nabídnutých předmětů k odprodeji. Vše se bude řešit po obdržení kompletního seznamu předmětného vybavení.. 5) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9/ZO/2011a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8/S/2011.. Vilická polnice číslo 06/2011 2.10.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, léto i prázdniny skončily, ačkoliv počasí posledních dnů tomu nenasvědčuje. Akce pořádané převážně venku, těm je mimochodem věnováno fotografické ohlédnutí v tomto čísle, nahradí aktivity pod střechou. V rychlém sledu proběhne v galerii několik výstav a 16.10. začne zkoušení pro divadelní vystoupení běleckého divadelního spolku. V této souvislosti musím zmínit stálé omezení provozu tanečního sálu, které platí i nadále a nepovoluje pořádání akcí v zimních měsících. Z tohoto důvodu bude i nastávající plesová sezóna zrušena a patrně i několik dalších. Vše se bude odvíjet od výsledků každoročních statických posudků, v případě že se střecha sálu nebude v dohledné době opravovat, nebo od doby její výměny. V tomto měsíci bude zpracován projekt k žádosti o dotaci na výše zmíněnou výměnu, ale jelikož je to poslední výzva z programu PRV na období let 2007 – 2013, bude očekáván velký přetlak žádostí a tudíž uspokojeno malé procento žadatelů. Dotační politika na příští roky je víceméně nejasná a musíme být proto připraveni i na situaci, že již žádné finanční prostředky většího rozsahu neobdržíme. Tudíž si budeme muset poradit sami. Každopádně taneční sál zatím v provozu je a proto maximálně využívejte jeho služeb. Zároveň si Vás dovoluji pozvat i na všechny akce pořádané ve výstavní galerii ve Vilicích, ať je účast místních hojnější nežli při jejím otevření. M.Břenda Fotoohlédnutí za letními akcemi. Několika obrázky si připomeňme letní společenský život. Akcí bylo pochopitelně více nežli je možné zde prezentovat, tak snad příště… Z kamberských „Her bez hranic“, kde družstvo Vilic obsadilo 3. místo Z tenisového turnaje ve čtyřhře, který vyhrálo duo Vlček - Melichar Z cyklistického výletu do Malé Fatry na Slovensku

2 Odpady v obci. Vyzýváme tímto občany obce, aby více dbali na ukládání separovaného a směsného odpadu do velkoobjemových popelnic. V poslední době se totiž vyskytl nešvar v podobě povalujících se PET lahví kolem plných kontejnerů (speciálně u bytovky ve Vilicích). Kontejnery jsou sice pravidelně vyváženy, ale někdy dojde k situaci, že je popelnice plná. To ale vůbec nebrání tomu, aby všichni dále recyklovali. Je však potřeba, pokud při této bohulibé činnosti zjistíte, že je kontejner plný, daný odpad uložit ke kontejneru v zavázaném igelitovém pytli apod., který bude samozřejmě také odvezen. Jinak se totiž zmíněné PET lahve povalují po okolí a věřte, že to není zrovna hezký pohled. Někteří všímaví občané sice lahve seberou, ale bylo by lepší udělat něco pro to, aby k tomu vůbec nedocházelo. Další problém je v přeplňování velkooobjemových popelnic na směsný odpad. Tyto popelnice jsou primárně určeny na běžný domovní odpad, který vyprodukují jednotlivé domácnosti. Neslouží ale k tomu, aby se do nich ukládali předměty, které nejen že popelnice okamžitě zaplní a ostatní občané je už nemohou využít, ale které také patří správně do velkého kontejneru, který je jednou za čas do obce přistaven právě pro tyto účely. Závěrem bych rád poděkoval všem obyvatelům obce, kteří poctivě odpad třídí a tím pomáhají vytvářet lepší podmínky pro život a to nejen v obci. (J.Kudrna ml.) Dne 7.srpna 2011 oslavil pan Igor Černý z Vilic 65. výročí svého narození a dne 24.září oslavila paní Anna Šmídová z Vilic 65. výročí svého narození. Oběma jubilantům blahopřejeme (pozn. red.) – K výše uvedenému článku nutno podotknout, že nekázeň občanů, co se týče separace, je daleko větší na úložišti kovového odpadu ve Vilicích v jehož sousedství je shromažďován i odpad stavební se zahradním. Neustále je zde vyvážen odpad, který zde nemá co dělat, dokonce i odpad nebezpečný. Situace se bude nadále řešit a v krajním případě bude toto úložiště zrušeno... Provoz galerie ve Vilicích. Jak již bylo zmíněno v úvodníku, v nejbližší době proběhne v galerii několik kulturních akcí, na které jsou všichni co nejsrdečněji zváni.. Sobota 8.10. od 19.00 hod. se uskuteční beseda s promítáním na téma: Slovinsko. Přednášející – Jiří Kudrna ml... Sobota 15.10. od 17.00 hod. se uskuteční kurz rukodělných prací (vhodný zejména pro ženy) na téma: Užitkové a dekorační předměty z krouceného papíru. Kurz bude spojen s prodejní výstavou. Lektorka a autor výstavy – Jitka Vávrová. Čtvrtek 3.11. od 17.00 hod. bude vernisáží zahájena výstava výtvarné tvorby žáků ZŠ z Mladé Vožice. Garanti výstavy – Marie Kudrnová a Drahuše Svobodová... Očkování psů. Očkování psů je v naší obci objednáno na sobotu 5.11.2011 a to: ve Vilicích od 13.00 hod., v Zátiší od 13.30 hod. a v Hrnčířích od 14.00 hod. Cena očkování za psa staršího 3 měsíců je stejná jako v letech minulých a to 70 Kč. Očkování proti chřipce. Ordinace MUDr.Rozkydala nabízí všem svým pacientům každoroční očkování proti chřipce. Očkování se doporučuje hlavně:. 1) osobám starším 65 let. 2) osobám se závažným chronickým onemocněním srdce a plic. 3) diabetikům. Výše uvedení pacienti mají vakcínu hrazenu zdravotní pojišťovnou, zaplatí pouze aplikaci vakcíny, ostatní za poplatek (250 Kč). Pokud máte o očkování zájem, doporučuji předem zavolat (381 215 184) a domluvit se na konkrétním termínu. (M.Petříková) Ukázka části papírových výrobků


Stáhnout ppt "Zasedání ZO č. 9/2011. konané dne 30.9.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, J.Bednář a P.Procházka. Omluveni: J.Kudrna. Na 9. zasedání."

Podobné prezentace


Reklamy Google