Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv

2 [ 2 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SVP v oblasti léčivých přípravků pro moderní terapie (se zaměřením na l.p. pro somatobuněčnou terapii)

3 [ 3 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Léčivé přípravky pro moderní terapii Jsou definovány v Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1394/2007 Jde o léčivé přípravky pro genovou terapii, somatobuněčnou terapii nebo přípravky tkáňového inženýrství V ČR realizují schválení výrobci v současnosti výrobu HLP pro somatobuněčnou terapii (autologní systém)

4 [ 4 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Charakteristika výroby LPMT Odběr vstupního biologického materiálu musí splňovat podmínky dané zákonem č. 296/2008 Sb., zákon o lidských tkáních a buňkách Výrobní postup trvá několik týdnů – po tuto dobu je třeba nepřetržitě udržet aseptické podmínky Velké nároky na praktické dovednosti pracovníků

5 [ 5 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Charakteristika výroby LPMT Prokazování aseptičnosti není omezeno jen na zkoušku sterility finálního produktu – odběr mezioperačních vzorků na sterilitu (např. při výměně kultivačního média) Zpracování vstupního materiálu vyžaduje speciální postupy, např. gradientovou separaci, použití trypsinu a kolagenázy Některé výrobní postupy vyžadují práci s buněčnými bankami

6 [ 6 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Charakteristika výroby LPMT K optimalizaci buněčného růstu je třeba volit přídavek dalších látek jako jsou cytokiny, antibiotika, séra Obvykle je volena alternativní lékopisná metoda zkoušky na sterilitu fin. produktu Charakteristika vlastností buněčných populací vyžaduje použití bioanalytických technik jako je průtoková cytometrie

7 [ 7 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Legislativa vztahující se k LPMT Směrnice č. 2001/83/ES (humánní l.p) Směrnice 2003/94/ES (výroba l.p.) Nařízení ES č. 1394/2007 (moderní t.) Směrnice č. 2009/120/ES (moderní t.) Směrnice 2004/23/ES (LTB) Směrnice 2002/98/ES (zpracování krve) Směrnice 2001/20/ES (KHL)

8 [ 8 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Legislativa Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb., v akt.zn. Vyhláška č. 171/2010, kterou se mění vyhl. č. 228/2008 Sb., o registraci l.p., ve znění vyhl. 13/2010 Sb. Vyhl. č. 229/2008 Sb.,vyhl. o SVP/SDP Vyhl č. 226/2008 Sb., vyhl. o SKP

9 [ 9 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Legislativa Vyhl č. 226/2008 Sb., vyhl. o SKP Zákon č. 296/2008 Sb., zákon o lidských tkáních a buňkách

10 [ 10 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Dokumenty EK a EMA EU Guideline for GMP, Annex 1 (výroba sterilních l.p.) a Annex 2 (výroba l.p. biologického původu - nyní probíhá novelizace) EMEA/CHMP/96268/2005 Guideline on risk management systems for medicinal products for human use EMEA/CHMP/410869/2006 Guideline on human cell-based medicinal product

11 [ 11 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Vývoj produktu Zkušenosti z neklinických studií Studie vedoucí ke stanovení terapeutické dávky (Minimal effective dose, Safe maximal dose) Výběr parametrů kvality a bezpečnost produktu Řízení rizik ve vztahu k produktu - rozsah IPC

12 [ 12 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Vývoj produktu V době, kdy je vyrobena první klinická šarže má být známa síla přípravku „Potency assay“ má být součástí ranných fází vývoje přípravku EMEA/CHMP/410869/2006- in vitro a in vivo testy, použití referenčního přípravku Riziko transformace kultivovaných buněk (testy tumorogenicity, karyotyp)

13 [ 13 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Vývoj produktu Formulační vývoj produktu – základní otázka: jaký vliv má formulace na terapeutické vlastnosti finálního produktu/vlastnosti buněčné populace? Součástí vývoje je stabilitní zkoušení – vedle počtu a životnosti buněk je třeba zahrnout stálost genotypu/fenotypu kultivovaných buněk (testy na povrchové antigeny aj.)

14 [ 14 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Systém sledovatelnosti Spočívá v možnosti sledovat jednotlivý léčivý přípravek a výchozí materiály a suroviny, včetně všech látek přicházejících do styku s buňkami nebo tkáněmi, které může obsahovat, od zdroje, přes výrobu, balení, skladování, přepravu až po dodání přípravku do zdravotnického zařízení, kde je použit

15 [ 15 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Založení buněčné banky Některé LPMT jsou vyrobeny přímo z buněk izolovaných ze vstupního materiálu, jiné jsou vyrobeny za použití buněčné banky Založení a vedení buněčných bank spadá do oblasti SVP Zásady vedení buněčných bank uvádí ČL 2009, čl. 5.2.3 Buněčné substráty pro výrobu humánních vakcín

16 [ 16 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Vstupní biologický materiál Nádorová tkáň (lymfocyty) Leukaferetický produkt (dendritické buňky) Kostní dřeň (mesenchymové buňky) Chrupavka (chondrocyty) Patří sem rovněž nádorové buňky získávané pro nádorový antigen (použitý pro naložení buněčné kultury tímto antigenem)

17 [ 17 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Vstupní biologický materiál Rozsah hodnocení vstupního biologického materiálu musí zohlednit, že výroba produktu většinou nezahrnuje purifikační a inaktivační kroky a ani terminální sterilizaci nebo sterilní filtraci produktu Zvláštní pozornost musí být věnována oddělení/izolování materiálů dárců, u kterých byla prokázána infekce

18 [ 18 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Média, séra, transfúzní p.,roztoky, pufry Příjem položek, analytické certifikáty, propouštěcí listy Doložení růstových vlastností kultivačních médií Zásady aseptické přípravy roztoků Uplatnění sterilní filtrace Monitorování pracovního místa (tř. A/ tř.B)

19 [ 19 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Média, séra, transfúzní p.,roztoky, pufry Nemá docházet k současnému rozplňování/přípravě více roztoků v jednom pracovním místě Systém značení obalových jednotek Záznam o činnosti, dodržení receptur, např. kompletního média U kritických kroků vždy nezávislá kontrola Monitorování podmínek skladování

20 [ 20 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Média, séra, transfúzní p.,roztoky, pufry Doba použitelnosti připravených alikvotů po rekonstituci (např. IL-2) v daném typu kryozkumavky Doložení všech postupů prováděných s transfuzními přípravky pro účely výroby LPMT: tepelná a radiační inaktivace plasmy, ozařování mononukleárů (feeder cells) Doložení výsledků vyšetření dárců na markery chorob přenosných krví

21 [ 21 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní prostory a zařízení Koncept prostor a zařízení používaných pro aseptické postupy (zonální členění, materiálové a personální propusti, možnosti čištění/sanitace/sterilizace zařízení, vhodnost vzorkovacích míst) Pravidelná kvalifikace čistých prostor Syst é m ře š en í odchylek od standardn í ch postupů ( ú čast kl í čových pracovn í ků, včetně kvalifikované osoby)

22 [ 22 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní prostory a zařízení Použ í v á n í pouze takových dezinfekčních prostředků, kter é podl é haj í pravideln é mu monitorov á n í kvality a vyhodnocov á n í rizika kontaminace Vytvořen í programu kontroly mikrobi á ln í kontaminace založen é m na varovných a akčn í ch limitech

23 [ 23 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní prostory a zařízení Vytvořen í a uplatňování vhodných vzorkovac í ch plánů (a jejich př í padná úprava na základě výsledků monitoringu) Trendov é hodnocen í výsledků mikrobiologick é ho a částicov é ho monitoringu

24 [ 24 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní prostory a zařízení Validace jsou v odpovědnosti kl í čových pracovn í ků výrobce l.p. (vedoucí výroby, vedoucí kontroly, kvalifikovaná osoba, osoba odpovědná za jištění jakosti) a tvoř í ned í lnou č á st zabezpečov á n í jakosti, bezpečnosti a ú činnosti vyr á běných l.p. Má být prováděno ověřování účinnosti školen í pracovníků výroby l.p.

25 [ 25 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Příprava odběrové soupravy pro vstupní biologický materiál Transport soupravy do místa odběru Odběr – technika odběru, značení Transport materiálu a jeho příjem

26 [ 26 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Zpracování biologického materiálu (rozvolnění tkáně, izolace buněk, gradientová separace, cytometrie leukaferetického produktu aj.) Splnění/nesplnění kritérií pro další zpracování vstupního materiálu Založení buněčné banky, pokud není nasazována primokultura

27 [ 27 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Příprava médií, roztoků, sér, pufrů Kultivace (oplachy, výměna média, pasážování buněk, centrifugace, odběr vzorků buněk a média, IPC, mikroskopie) Měření expanze/diferenciace/vyzrávání buněk

28 [ 28 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Kultivace nádorových buněk (z WCB), pasážování, sklizeň, příprava nádorového antigenu Ukončení kultivace a sklizeň – kontrola kvality kultivovaných buněk (tvoří léčivou látku, „active substance“) a jejich propuštění k výrobě lékové formy

29 [ 29 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Promývání a centrifugace buněčné suspenze Formulace buněčné suspenze a uzavření do primárního/sekundárního obalu Řízené zamražování/kryokonzervace nebo přímé použití produktu Použití nosiče (tkáňové lepidlo) – pevný sterilní léčivý přípravek (štěp)

30 [ 30 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Propuštění produktu kvalifikovanou osobou výrobce v souladu s Doplňkem 13 k EU SVP (hodnocený l.p.)

31 [ 31 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Kontrola kvality Mikrobiologické zkoušky mají být prováděny u vstupního biologického materiálu, v rámci IPC (např. při výměně média, po aktivaci buněk), jako součást kontroly kvality finálního produktu, jako součást testů buněčných bank Jsou zaměřeny na prokazování nepřítomnosti/přítomnosti bakterií, mykoplasmat, plísní, cizorodých agens

32 [ 32 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Kontrola kvality Alternativní metody zkoušky na sterilitu musí být validovány Vždy vyloučit inhibiční vliv meziproduktu/produktu na výsledek zkoušky na sterilitu (např. residua ATB) Zkouška sterility by měla být provedena před kryokonzervací a také pokud je produkt po rozmražení ještě promýván

33 [ 33 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Kontrola kvality Podmínky pro použití bovinního séra jsou dány v dokumentu CPMP/BWP/1793/02 Využití PCR metody při zkoušce na mykoplasmata Testy buněčných bank na virovou bezpečnost (CMV, EBV, B19) – riziko propagace viru v průběhu expanze

34 [ 34 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Kontrola kvality Způsob zajištění virové bezpečnosti je uveden v pokynu ICH Q5A „ Guideline on quality of biotechnological products: Viral safety evaluation of biotechnology product derived from cell lines of human and animal origin

35 [ 35 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Kontrola kvality Zkoušky na totožnost produktu (obvykle založeny na určení buněčných povrchových markerů) – pracoviště většinou vyrábí více produktů pro somatobuněčnou terapii Čistota produktu – nepřítomnost nežádoucích typů buněk/odumřelých buněk, nepřítomnost endotoxinů, residuí po pulsaci buněk, složek meziproduktu (např. cytokiny, serum)

36 [ 36 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Kontrola kvality Určení síly přípravku Stanovení limitu vialibity buněk (%) má být řešeno v průběhu vývoje přípravku Stanovení počtu buněk

37 [ 37 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Kontrola kvality – hlavní analytické metody Stanovení počtu a životnosti buněk Mikroskopické hodnocení buněk Analýza buněčné suspenze v průtokovém cytometru

38 [ 38 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Kontrola kvality Výsledky IPC tvoří součást kontrolního mechanismu propouštění produktu

39 [ 39 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Specifikace Výrobce použ í v á syst é m kontroly založený na specifikac í ch Specifikace uv á děj í podm í nky, kter é mus í splňovat výchoz í l á tky, obaly, meziprodukty/nerozplněn é produkty a fin á ln í produkty Specifikace patř í mezi ř í zenou dokumentaci

40 [ 40 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Specifikace Specifikace odkazuj í na př í slu š nou podnikovou normu/ČL uv á děj í c í postupy pro jednotliv é zkou š ky Význam specifikace buněčného meziproduktu – hodnocení buněk odebraných v rámci IPC (cíl: zajištění reprodukovatelnosti výrobního postupu a stejnorodosti finálního produktu)

41 [ 41 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Specifikace finálního produktu Definice produktu Vlastnosti Výrobce Parametry kvality a bezpečnosti produktu (buněčnost, vitalita, imunofenotypizace, sterilita, obsah endotoxinů) Specifikace primárního/sekundárního obalu

42 [ 42 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Specifikace finálního produktu Skladovací podmínky Doba použitelnosti Způsob přípravy (rozmražení ) a podání produktu Způsob přepravy Značení produktu

43 [ 43 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Stabilitní zkoušení Technick é zabezpečen í průběhu stabilit Odpovědnosti pracovn í ků Monitorov á n í podm í nek stabilitn í ch zkou š ek Validace syst é mu kontinu á ln í ho z á znamu teploty a vlhkosti

44 [ 44 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Stabilitní zkoušení Evidence položek uložených do stabilitních režimů Kontrola odběru vzorků ze stabilit proti plánu stabilitního zkoušení Uložení primárních dat v rámci analýzy vzorků ze stabilit

45 [ 45 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Stabilitní zkoušení Stabilita produktu v průběhu kryokonzervace

46 [ 46 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Analýza rizik Volba metody (často jde o metodu FMEA) Pravděpodobnost jevu x Závažnost jevu x Detekovatelnost jevu = Míra rizika Kvantifikace míry rizika Zařazení kontrolních kroků Minimalizace rizika, význam monitoringu

47 [ 47 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Analýza rizik – základní hlediska Původu produktu (autologní, alogenní) Schopnosti proliferace/diferenciace buněk Stupeň manipulace (in vitro, aktivace, genetická manipulace) Způsob a doba trvání podání léčiva Zda je produkt kombinací s nebuněčnými složkami

48 [ 48 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Analýza rizik – základní hlediska Finální produkt nesmí být kontaminován (viry, mykoplasmata, bakterie, plísně) 3 zdroje možné kontaminace: vstupní biologický materiál, použité suroviny/látky, kontaminace v průběhu výroby Analýza rizik má být zaměřena na reaktivaci skryté kontaminace

49 [ 49 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Analýza rizik - příklady závažnosti Zkoušení finálního produktu má zahrnout přítomnost/nepřítomnost kontaminace Příprava a značení setu pro odběr vstupního biologického materiálu Odběr – technika provedení, značení Podmínky transportu vstupního materiálu Doba, do kdy musí být materiál zpracován

50 [ 50 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Analýza rizik - příklady závažnosti Všechny asepticky prováděné činnosti Všechna prováděná značení od příjmu materiálu, jeho zpracování, kultivace, centrifugace, odběry vzorků pro kontrolu kvality a finalizace produktu Dodržení receptury kompletního média Dodržení skladovacích podmínek pro kritické suroviny

51 [ 51 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Validace aseptických postupů Součástí validace výrobního postupu je validace aseptického způsobu výroby Má zahrnout celý výrobní postup a používaná zařízení: laminární boxy, inkubátory, centrifugy, má rovněž zahrnout odběr vzorků pro IPC Má prokázat dodržení aseptických podmínek přenášení meziproduktů mezi jednotlivými zónami (např. z laminárního boxu do centrifugy)

52 [ 52 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Validace aseptických postupů Je volena metoda Media fill - 3 po sobě jdoucích šarže růstového média Vytvoření záznamu o výrobě, počet naplněných/inkubovaných jednotek Součástí je mikrobiologický a částicový monitoring, jeho záznam a vyhodnocení (prostředí, pracovníci) Provede se záznam všech odchylek Zaznamenají se výsledky kultivací

53 [ 53 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Validace výrobního postupu Stejnorodost výrobního postupu prokazována na 3 po sobě jdoucích šaržích Těsnot primárního obalu Výtěžky Doba trvání jednotlivých fází kultivace Vyhodnocení parametrů IPC

54 [ 54 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Příklady nedostatků V rámci mikrobiologické části kvalifikace čistých prostor bylo použito pouze objemové vzorkování vzduchu V průběhu kritických výrobních operací není prováděn částicový monitoring Není stanoven režim kontroly/výměny filtru na vstupu CO 2 do inkubačního boxu

55 [ 55 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Příklady nedostatků Nejsou k dispozici primární data měření provedených v rámci kvalifikace u průtokového cytometru Nebylo doloženo ověření účinnosti dezinfekčních prostředků používaných pro sanitaci čistých prostor Není vytvořena specifikace vstupních materiálů a primárního obalu

56 [ 56 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Příklady nedostatků Pracovník ve tř. čistoty B nemá možnost přivolat dalšího pracovníka v případě nouze Lednice pro uložení finálního produktu před propuštěním kvalifikovanou osobou nebyla označena jako karanténní skladový prostor Nejsou zaznamenávány hodnoty přetlaků mezi zónami čistých prostor ze všech měřidel

57 [ 57 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Příklady nedostatků Záznamová výrobní dokumentace neobsahuje některé fáze výroby (např. příjem sterilních pomůcek, médií a primárního obalu do výroby, včetně čísel šarží) Není doložena kvalifikace svářečky pro zatavení sekundárního obalu finálního produktu


Stáhnout ppt "[ 1 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc., Ing.I.Haunerová Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv."

Podobné prezentace


Reklamy Google