Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém DVPP Národní institut pro další vzdělávání Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém DVPP Národní institut pro další vzdělávání Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil."— Transkript prezentace:

1 Systém DVPP Národní institut pro další vzdělávání Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil

2 Základní údaje o projektu Typ projektu: Individuální národní Období:2008 – 2012 Garant projektu: MŠMT Realizátor: NIDV a partneři Rozpočet: 50 mil. Kč

3 Vazby projektu na OP VK Prioritní osa 4 –Systémový rámec celoživotního učení Oblast podpory 4.1 –Systémový rámec počátečního vzdělávání Podporovaná aktivita –Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a rozvoj kompetencí pedagogů s důrazem na realizaci kurikulární reformy, moderní pedagogické metody, systematické zvyšování kvality a efektivity vzdělávání

4 Projektové zkušenosti NIDV Národní projekty OP RLZ –Koordinátor Podpořeno: 8 500 pedagogů Rozpočet: 55 mil. Kč –Brána jazyků Podpořeno: 7 000 pedagogů Rozpočet:70 mil. Kč –Úspěšný ředitel Podpořeno:4 500 pedagogů Rozpočet:47 mil. Kč

5 Z čeho můžeme vycházet Strategie celoživotního učení ČR Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 Národní strategický referenční rámec ČR 2007 - 2013 Zlepšování kvality vzdělávání učitelů v Evropě (dokument Evropské komise) Memorandum o celoživotním učení

6 Na jaké projekty navazujeme Kvalita v dalším profesním vzdělávání - Projekt NVF v rámci OP RLZ Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení - Projekt NÚOV v rámci OP RLZ

7 Na čem můžeme stavět Rozsáhlá nabídka DVPP Různorodá nabídka vzdělávacích témat Široká lektorská základna Zájem části pedagogů o další vzdělávání Legislativní ukotvení DVPP Možnost financování DVPP z prostředků ESF

8 Co bychom rádi změnili Absence komplexních dat z oblasti DVPP Nepřehledná nabídka vzdělávacích akcí Neexistující nástroje pro zajištění kvality Nedostatečná evaluace DVPP Minimální dopad DVPP na kariérní růst Plošné financování bez vazby na priority DVPP Nedostatečná vazba mezi potřebou rozvoje školy a profesním růstem pedagogického pracovníka

9 Hlavní cíl projektu Navrhnout motivující systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a systém podpůrných nástrojů zajišťujících jeho kvalitu a dostupnost

10 Na koho je podpora zaměřena Pedagogičtí pracovníci jako nositelé změn v rámci kurikulární reformy Instituce poskytující DVPP Lektoři DVPP Zřizovatelé škol a školských zařízení

11 Dílčí cíle projektu Analýzy a monitoring DVPP –Analýzy vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků –Analýzy plánů DVPP ve školách –Statistická šetření realizovaných programů –Témata vládních priorit

12 Dílčí cíle projektu Informační podpora DVPP –Portál DVPP –Akreditované vzdělávací programy –Nabídka programů DVPP –Nabídka studijních cyklů v rámci DVPP –Přehled o certifikovaných lektorech –Databáze certifikovaných organizací poskytujících DVPP

13 Dílčí cíle projektu Kvalita DVPP –Tvorba standardů vzdělávacích programů a studijních cyklů –Doporučení pro akreditaci nových forem dalšího vzdělávání –Návrh a pilotáž systému certifikace vzdělávacích institucí poskytujících DVPP –Návrh a pilotáž systému certifikace lektorů DVPP

14 Dílčí cíle projektu Cílené vzdělávání pedagogů –Definování priorit DVPP –Účelné financování –Kategorizace programů DVPP –Tvorba gradujících vzdělávacích modulů s ohledem na funkce a role ve škole –Zřetel k různým profesním potřebám pedagogů

15 Dílčí cíle projektu Evaluace DVPP –Vytvoření nástrojů k vyhodnocování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků –Definování indikátorů kvality –Monitoring realizovaných certifikovaných programů

16 Dílčí cíle projektu Metodická podpora –Metodická pomoc pro ředitele škol –Poradenství pro pedagogické pracovníky –Provázanost plánu rozvoje školy s plánem DVPP –Manuál certifikovaných programů

17 Dílčí cíle projektu Návrh kariérního řádu –Koncepční materiál –Návrh několika variant včetně finančních dopadů –Návrh nutných legislativních úprav –Vydefinování postupů k uznávání předchozích účastí v DVPP a dílčích kvalifikací

18 Model řízení DVPP

19 Přidaná hodnota projektu Garance kvality v oblasti DVPP Motivace poskytovatelů DVPP ke zvyšování kvality nabízených vzdělávacích programů Informační a metodická podpora DVPP Motivace pedagogů ke zvýšení účasti na DVPP Kompatibilita DVPP se celoživotním vzděláváním dospělých

20 Vazba na jiné projekty Autoevaluace Podpora učitele Personální řízení Školský portál

21 Tým expertů RNDr. František BartákÚIV PhDr. Jan Beran, Ph.D.FF MU Brno Mgr. Jaroslav BorskýVZSK Nymburk RNDr. Jiří CaisKCVJS Plzeň RNDr. Robert GambaOŠ KÚ Liberec PaedDr. Petr HabrnálKVIC Nový Jičín PhDr. Jana Kohnová Ph.D.UK Praha Ing. Jan Kovařovic, CSc. UK Praha PaedDr. Jaroslav MüllnerČŠI RNDr. Pavla Polechová, CSc.MŠMT Doc. PhDr. Milan Pol, CSc.FF MU Brno Mgr. Jaroslava SimonováSKAV Mgr. Roman ŠvaříčekFF MU Brno PaedDr. Karel TomekVÚP Praha Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.UK Praha Mgr. Richard VeletaNÚOV

22 Děkujeme za pozornost www.nidv.cz Mgr. Jiří Nekola e-mail: nekola@nidv.cznekola@nidv.cz mobil: 776 222 888 Mgr. Miloslav Vyskočil e-mail: vyskocil@nidv.czvyskocil@nidv.cz mobil: 775 571 666


Stáhnout ppt "Systém DVPP Národní institut pro další vzdělávání Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil."

Podobné prezentace


Reklamy Google