Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. IT Project Governance 2. Rozvoj metodik 3. Cloud computing 4. Automatizované nástroje 5. (Využívání mobilních zařízení, sociálních sítí)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. IT Project Governance 2. Rozvoj metodik 3. Cloud computing 4. Automatizované nástroje 5. (Využívání mobilních zařízení, sociálních sítí)"— Transkript prezentace:

1

2 1. IT Project Governance 2. Rozvoj metodik 3. Cloud computing 4. Automatizované nástroje 5. (Využívání mobilních zařízení, sociálních sítí)

3  Problémy v globální integrované ekonomice  Krachy velkých firem  Potřeba nové koncepce vztahu vlastník - management  Corporate Governance  Enterprise Governance  IT Governance  Project Governance  SOA Governance, Security governance, …..  Potřeba nové koncepce vztahu business IT

4  Corporate Governance - principy Otevřenosti: uveřejňování i-cí je základ důvěry (mezi podnikateli a těmi, kteří se na jejich úspěchu podílejí (akcionáři, banky, investoři) Poctivosti: přímé jednání a pravdivý charakter všech finančních/účetních zpráv umožňující vyvážený pohled na společnost. Odpovědnosti: nezávislé ověřování poskytovaných informací a stanovení odpovědnosti za jejich případnou nepravdivost a nesoulad se zákony  Enterprise Governance - principy Shody („conformace“) s principy CC Výkonu („performance“) tvorba strategie a hodnot

5  Vytvoření logického rámce (politiky, regulace,role, procesy, nástroje) pro podporu řízení kapitálových investic s cílem dosažení očekávaných hodnot od těchto investic  Organizace tak může uplatňovat strukturovaný přístup k řízení nejen opakujících se business aktivit (Corporate Governance, Enterprise Governance, IT Governance), ale také k řízení jednorázových změn formou projektů  Hlavní cíle:  Vazba strategií: zavedení řízení portfolia projektů/aplikací, business case  Měření průběhu: sledování celkové výkonnosti projektu (výběr, realizace, údržba)  Řízení zdrojů: operativní řízení a přísné sledování čerpání zdrojů a dopadů změn projektů  Řízení rizik: operativní řízení rizik projektů IT  Dosažení očekávaných hodnot: nastavení metrik pro hodnocení přínosů projektu, monitoring změn

6  Portfolio je souhrn projektů, programů, které jsou sdruženy s cílem jejich efektivního řízení vedoucího ke splnění strategického cíle organizace  Příklad??  Strategický cíl – Snížit náklady výroby  Portfolio – Inovace výrobních zařízení, Zavedení procesního řízení, Integrace finančních a výrobních oblastí řízení  Program – integrace finančních a obchodních oblastí řízení  Projekt – implementace ERP systému  Řízení portfolia je centralizované řízení jednoho nebo více portfolií, které zahrnuje identifikaci, stanovení priorit, přiřazování odpovědností, řízení a kontrolu projektů, programů a dalších činností s cílem dosáhnout strategického cíle

7  2.1 Předmět metodiky (obecné projekty– IT)  2.2 Míra účasti zákazníka: klasické - agilní  2.3 Škálování metodik rozvoje (nová implementace, upgrade, …)

8 A. Metodiky pro řízení portfolia projektů - PPM (Val IT) B. Obecné metodiky řízení projektů (příklad PMI – PMBOK, PRINCE2) – nejen IT C. Obecné metodiky pro řízení IT projektů (ISO/ICT normy) D. Speciální metodiky vázané na produkty (např. ASAP pro SAP)

9  Klasické:  Fixní funkcionalita – pevná specifikace na začátku, která se musí dodržet, jinak překročení času, zdrojů  Agilní:  Fixní čas a zdroje – funkcionalita proměnná /zákazník dostane včas a za stanovenou cenu produkt, který nemusí úplně plnit všechny jeho požadavky, ale je možné je snadno doplnit

10  Iterativní a inkrementální vývoj s krátkými iteracemi  Vývoj probíhá v krátkých fázích, takže celková funkcionalita je dodávána po částech  Zákazník tak má možnost průběžně sledovat vývoj, může se k němu vyjádřit a oponovat změny  Na konci má jistotu, že nedostane něco, co neočekával.  Komunikace mezi zákazníkem a vývojovým týmem  V ideálním případě je zákazník přímo součástí vývojového týmu, má možnost okamžitě vidět průběžné výsledky a reagovat na ně  Účastní se sestavování návrhu, spolurozhoduje o testech a poskytuje zpětnou vazbu pro vývojáře.  Průběžné automatizované testování  Díky krátkým iteracím se aplikace mění velice rychle, proto je nutné pro zajištění co nejvyšší kvality ověřovat její funkčnost průběžně.  Testy by měly být automatizované, předem sestavené a měly by být napsány ještě před samotnou implementací testované části  Při každé změně musí být aplikována kompletní sada testů, aby nebyla porušena integrace jednotlivých částí.

11  Možnosti implementace ERP systémů:  Klasický vodopádový model (stále převažuje)  Kombinace klasického a agilního modelu

12

13 Sprint jen první typ iterace, která trvá asi jeden měsíc, počet sprintů se podle projektu různí (3 – 8): Začátek: plánovací schůzka, vybírá se množina, která se bude implementovat Konec: schůzka celého týmu- jaké požadavky se splnily, jaké jsou nové požadavky Backlog seznam veškeré funkcionality požadované od výsledné aplikace. Vlastník produktu tento seznam uspořádá podle priorit a logických souvislostí a tým pak z něj vybere část, kterou přesune do Sprint Backlogů. Sprint Backlog je seznam funkcionality pro Sprint. Evidence Backlogů se provádí pomocí tzv. uživatelských scénářů známých z Extrémního programování. Seznam se často udržuje formou tabulky (např. v Excelu)

14

15

16

17

18  Odlehčená řešení zavedení ERP systémů (Lite ERP)  určena pro segment malých a začínajících firem – omezené investice  rychlá implementace a přímé zavedení do provozu s omezeními (nabízená funkcionalita, počet současně přihlášených uživatelů (obecně je to kolem 10 uživatelů), dostupnosti dalšího rozšíření nebo možnosti nadstavby pomocí modulů)  nepotřebují typické etapy jako například příprava projektu nebo vytváření cílového konceptu systému (business blueprint)  Nízká cena a rychlé zavedení  projekty implementace odlehčených ERP systémů - komodita, tzn. zboží standardních cen a vlastností

19  Druhy metodik projektů (Microsoft Dynamics)  The Rapid project type  The Standard project type  The Enterprise project type  The Upgrade project type  Rapid project type  Implementace standardního řešení –minimální počtem customizací  Omezený počet činností  25 uživatelů, malé a střední podniky  Důležitá předimplementační Diagnostik phase – 90% souhlas

20  Standard project type  Nejčastější  Aktivity všech cross phase procesů  Střední a velké organizace, max 250 uživatelů  70 – 80% souhlas  Enterprise project type  Více než 250 uživatelů  Více řešení ve více lokalitách  Pro každou,lokalitu podrobné postupy  Klíčoví uživatelé – koncoví uživatelé  Upgrade project type  Upgrady nejsou automatické – důvod customizace stávající verze  Typické činnosti:  1. přenesení úprav stávajících objektů do nových (merge objektů),  2. vytvoření nové databáze v poslední verzi NAV,  3. obnova původní databáze do nové,  4. upgrade dat,  5. import upravených objektů do systému  Pozn.:  NAV 2013 je objektově orientovaným systémem složeným ze sedmi různých typů objektů (př. Tabulka)  Možná pouze úprava či tvorba nových objektů, ne však vytváření nových typů objektů

21

22  SaaS –možný jak pro projektové řízení, tak pro ERP systémy (méně časté)  SaaS: charakteristika poskytovatelů služeb projektového řízení  Obecně jde o SME, rostoucí  Poskytují služby PPM v cloudu  75% a více jejich služeb se provozuje na platformách specifických pro cloud nebo optimalizovaných pro cloud  Poskytují nákladově efektivní funkcionalitu PPM se zabezpečením kontinuity služeb  Prodávají především 12 měsíční kontrakty

23

24  Genius Project nabízí obojí řešení  Konzultační společnost 50 zaměstnanců  5 stakeholder licencí (5 projektů současně)  10 licencí pro projektového manažera (plus vedení společnosti)  35 licencí pro členy projektového týmu

25 TCO on-premise

26 TCO SaaS

27

28  Klasický SW pro řízení projektů (desktop Microsoft Project)  Project a portfolio management  GRC software/platformy  BTO (Business Technology Optimization) software (HP BTO dříve Mercury, Clarity)

29  Vyjmenujte trendy v oblasti řízení projektů; dva si vyberte a podrobněji popište  Jakým způsobem se kombinují klasické a agilní metodiky řízení projektů? Uveďte konkrétní příklady.  Jakým způsobem ovlivňuje cloud computing řízení projektů?


Stáhnout ppt "1. IT Project Governance 2. Rozvoj metodik 3. Cloud computing 4. Automatizované nástroje 5. (Využívání mobilních zařízení, sociálních sítí)"

Podobné prezentace


Reklamy Google