Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference č. 1 Léčivé přípravky – Reklama zaměřená na odborníky Sponzoring - Setkávání odborníků Dr. Pavel Kovář Medical Director Pfizer spol. s r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference č. 1 Léčivé přípravky – Reklama zaměřená na odborníky Sponzoring - Setkávání odborníků Dr. Pavel Kovář Medical Director Pfizer spol. s r.o."— Transkript prezentace:

1 Konference č. 1 Léčivé přípravky – Reklama zaměřená na odborníky Sponzoring - Setkávání odborníků Dr. Pavel Kovář Medical Director Pfizer spol. s r.o. 10.2.2011

2 Reklama – právní normy 1/12 Základní principy regulující reklamu humánních léčivých přípravků jsou stanoveny v: Zák. č. 40/1995 Sb. o reklamě Zák. č. 79/1997 Sb. o léčivech Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Kompatibilita s Evropskou směrnicí 2001/83/ES

3 Reklama – co je reklama? 2/12 Zákon o reklamě stanoví obecná pravidla reklamy a také zvláštní ustanovení o reklamě na různé komodity „Reklamou“ se rozumí jakékoliv oznámení, předvedení či jinou prezentaci šířenou zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, především spotřeby či prodeje zboží, výstavby či nájmu nemovitostí, prodeje či užívání práv nebo závazků, poskytování služeb nebo propagace ochranné známky

4 Reklama na léčivé přípravky 3/12 Reklama na humánní léčivé přípravky znamená, vedle činností uvedených v definici reklamy, také všechny informace, přesvědčování nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje či konzumace humánních léčivých přípravků, a to ve formě, zejména: návštěv obchodních zástupců dodávání vzorků léčivých přípravků daru, spotřebitelské soutěže a nabídky nebo příslibu jakéhokoliv prospěchu nebo finanční či věcné odměny sponzorování propagačních setkání navštěvovaných odborníky a sponzorování vědeckých kongresů s účastí odborníků

5 Sponzorování odborníků – UST 16 SÚKL 4/12 Sponzorování setkání konaných za účelem podpory předepisování, prodeje…. a navštěvovaných odborníky Sponzorování vědeckého kongresu s účastí odborníků (setkání odborníků konané za odborným nebo vědeckým účelem), bez reklamních aktivit Úhrada nákladů na cestovné a ubytování související s účastí odborníků na vědeckém kongresu

6 Sponzorování odborníků – UST 16 SÚKL 5/12 Vědecké kongresy (scientific congresses) Lze uhradit účastnický poplatek, cestovné, ubytování Přiměřené pohoštění v nezbytně nutném rozsahu Reklamní setkání (promotional meetings) Lze uhradit přiměřené pohoštění a ubytování Sponsoring nelze rozšířit na rodinné příslušníky a nesmí být nad rámec přiměřenosti vzhledem k rozsahu a účelu setkání (fakultativní výlety, kulturní akce apod.) Považováno za „jiný prospěch“…

7 Sponzorování odborníků – UST 16 SÚKL 6/12 Otázka – existuje možnost, aby setkání navštěvované odborníky, organizované farmaceutickou společností bylo považováno za vědecký kongres?

8 Sponzorování odborníků – UST 16 SÚKL 7/12

9 Sponzorování odborníků – UST 16 SÚKL 8/12 Otázka – existuje možnost, aby setkání navštěvované odborníky, organizované farmaceutickou společností bylo považováno za vědecký kongres? Vědecký kongres = cílem je zejména poskytování odborných informací a odborné vzdělávání účastníků, aniž by byl sledován cíl podpory předepisování a prodeje = a jako takový není považován za reklamu dle zákona Ale: „Reklamou“ se rozumí jakékoliv oznámení, předvedení či jinou prezentaci šířenou zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, především spotřeby či prodeje zboží, ……

10 Sponzorování odborníků – UST 16 SÚKL 9/12 Vědecké kongresy (scientific congresses) Lze uhradit účastnický poplatek, cestovné, ubytování Přiměřené pohoštění v nezbytně nutném rozsahu Reklamní setkání (promotional meetings) Lze uhradit přiměřené pohoštění a ubytování

11 10/12 Sponzorování může být realizováno ve dvou podobách: Úhrada nákladů konkrétního odborníka (odborníků) při účasti na akci konané třetí stranou; nebo Organizace a úhrada nákladů na vlastní odbornou akci sponzora Sponzorství může zahrnovat pouze náklady na dopravu, ubytování a registrační poplatek účastnících se odborníků Prostředky sponzora nesmějí být využity pro sponzorování nákladů na organizaci volného času (jako je sport, kultura, turistika či jiné podobné aktivity) odborníků během akce Sponzorství nemůže být rozšířeno na rodinu či jiné spolucestující osoby. Sponzorování odborníků – Etické principy AIFP

12 11/12 V souvislosti s účastí na akci může sponzor poskytovat účastníkům pohoštění, které musí být v přiměřené míře, musí být omezeno výlučně na hlavní účel akce a musí být v poměru ke konané akci vedlejší Sponzorovat lze odborníka pouze při účasti na akci, která má přímou souvislost s polem jeho působnosti/specializace Sponzorství nesmí být jakkoli závislé či související s předepisováním, doporučováním, prodejem či výdejem léčivých přípravků sponzora Sponzorovaní odborníci mohou přijet na místo konání akce nejdříve 24 hodin před jejím zahájením a odjed nejpozději 24 hodin po jejím skončení Sponzorování odborníků – Etické principy AIFP

13 12/12 Ohledně akcí organizovaných sponzorem platí navíc k výše uvedeným principům i následující pravidla: –Tuzemské akce nesmějí trvat déle než 3 dny včetně cesty a zahraniční akce 4 dny včetně cesty; –Nejméně 75% obvyklé pracovní doby musí být každý den konání akce věnováno odbornému programu; –Akce by se neměla konat v místech známých pro trávení volného času (tj. letní či zimní turistická střediska apod.); –Na akci mohou být propagovány pouze registrované léčivé přípravky a nesmí docházet k reklamě off-label (tj. nad rámec schváleného SPC); –Sponzor může organizovat/sponzorovat konání akce mimo území České republiky pouze pokud se akce koná ve významném firemním sídle, místě výroby nebo výzkumu sponzorské společnosti v Evropě Sponzorování odborníků – Etické principy AIFP


Stáhnout ppt "Konference č. 1 Léčivé přípravky – Reklama zaměřená na odborníky Sponzoring - Setkávání odborníků Dr. Pavel Kovář Medical Director Pfizer spol. s r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google