Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak připravit town- twinningový projekt v rámci programu Evropa pro občany Gabriela Hermannová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak připravit town- twinningový projekt v rámci programu Evropa pro občany Gabriela Hermannová."— Transkript prezentace:

1 Jak připravit town- twinningový projekt v rámci programu Evropa pro občany Gabriela Hermannová

2 2 Podporované aktivity  Setkání občanů  Tématické sítě měst – konference, semináře zaměřené na společná témata, výměna zkušeností  Víceleté projekty sítí partnerských měst

3 3 Obecná pravidla grant může být přidělen pouze právnické osobě neziskovost projektu kofinancování, spoluúčast projekt nesmí být financován z více programů EU grant nesmí být přidělen zpětně grant přidělen na základě rozhodnutí o přidělení grantu (nahrazuje smlouvu) publicita – příjemce grantu je povinen informovat o podpoře EU a výsledcích projektu audit – projekt podléhá možné kontrole do 5 let po jeho skončení

4 4 Setkání občanů - koncept Hlavní znaky  Příspěvek Evropské integraci  Přátelství v Evropě  Aktivní účast občanů v projektu

5 5 Kdo může žádat o grant  obec, město (kde se akce koná)  town-twinningový výbor nebo organizace hostitelského měst  nově: grant může být stejnému žadateli udělen jen jednou v kalendářním roce

6 6 Podmínky při žádosti o grant setkání občanů musí být organizováno v rámci již existujícího partnerství nebo připravovaného partnerství účast měst z nejméně dvou zemí (jedna musí být členem EU) účast nejméně 10 občanů z každé obce u bilaterální setkání účast nejméně 5 občanů z každé obce u multilaterálních setkání vyloučeny projekty, kde více než polovina občanů z hostujícího města tvoří obecní úřadníci a představitelé délka setkání max. 21 dní

7 7 Kvalitativní kritéria Kvalita projektů je posuzována dle následujících kritérií: evropský obsah přiměřenost a přizpůsobení navrhovaných aktivit cílové skupině občanů aktivní účast občanů zviditelnění projektu a jeho výsledků

8 8 Kvantitativní kritéria Budou upřednostněny projekty: které se konají v rámci připravovaného nového partnerství kterých se účastní obce z nejméně 3 zemí které zahrnují obce z „nových“ členských zemí a kandidátských zemí která oslavují výročí partnerství mezi obcemi, oslavují Den Evropy apod. kterých se účastní mládež, znevýhodněné skupiny občanů a rovnovážné zapojení žen a mužů

9 9 Jak připravit dobrý projekt? se zřetelem k cílům a prioritním tématům programu jasný a podrobný program setkání vysvětlit aktivity projektů, jak se účastníci zapojí do aktivit projektu, co se účastníci naučí zdůraznit roli občanů a jejich zapojení vysvětlit, jak místní komunity, organizace jsou zapojeny do projektu popsat bude o projektu a jeho výsledcích informována veřejnost - publicita

10 10 Financování setkání občanů Grant vypočítaný na základě pevných sazeb - na organizační náklady - na cestovní náklady Maximum: 20 000 EUR Minimum: 2 000 EUR Grant proplacen až po předložení zprávy o projektu Výkonné agentuře

11 11 Novinky  od roku 2007 je možné předkládat žádosti o grant v elektronické podobě Žádosti zasílat na adresu Výkonné agentury EACEA

12 12 Termíny k předkládání projektů pro rok 2007 Setkání občanů Etapa 1 pro akce konané v termínu 1.5. – 31.7. 2007 termín k předložení projektů 10. leden 2007 Etapa 2 pro akce konané v termínu 1.8. – 30.9. 2007 termín k předložení projektů 1. duben 2007 Etapa 3 pro akce konané v termínu 1.10. – 31.12. 2007 termín k předložení projektů 1. červen 2007 Etapa 4 pro akce konané v termínu 1.1. – 31.3. 2008 termín k předložení projektů 1. září 2007 Další termíny k předkládání žádostí o grant viz Programový průvodce str. 40

13 13 Tématické sítě partnerských měst Podporované aktivity – tématické konference, semináře Témata: politiky EU realizované na místní úrovni, výměna zkušeností, příkladů dobré praxe

14 14 Tématické sítě partnerských měst Nejméně 3 partnerská města (alespoň 1 město ze země EU), nejméně 20 účastníků Cílová skupina – účastníci, pro které je projednávané téma důležité a odborná veřejnost Program koresponduje s tématickými prioritami Programu Evropa pro občany (např. politiky EU a jejich implementace na místní úrovni) Základ pro budoucí spolupráci partnerských měst v dané oblasti Délka trvání – minimum 1 den, maximum 3 dny

15 15 Kdo může žádat o grant?  Místní nebo regionální orgány  Town-twinnintový výbor/asociace  Asociace reprezentující místní samosprávy

16 16 Příklad projektu Partnerské měst X zorganizuje konferenci na téma zapojení starších lidí do společnosti. Město X pozve svá partnerská měst a partnerská města svých partnerů (nejméně však 3 města). Konference se zúčastní představitelé měst, úředníci sociálních odborů, sociální pracovníci, poskytovatelé sociálních služeb.

17 17 Jak připravit dobrý projekt? jasný a detailní program konference nebo workshopu vysvětlit, jak událost ovlivní budoucí spolupráci mezi městy zapojenými do projektu různé metody realizace programu (přednášky, diskuse, workshopy atd.) důraz na informační a vzdělávací aspekt programu diskuse o Evropských politikách a jejich implementaci na místní úrovni výměna zkušeností mezi účastníky účast odborníků v dané oblasti objasnit, jak bude o události informována odborná veřejnost – publicita, zviditelnění

18 18 Termíny k předkládání projektů 15. březen 2007 - pro akce mezi 1.8. 2007 – 31.3. 2008 Další termíny viz Programový dokument str. 50 - 51

19 19 Financování konferencí, workshopů Bude zveřejněno v prosinci 2006.

20 20 Víceleté projekty sítí partnerských měst -víceleté projekty, které jsou tématicky zaměřené a zahrnují více aktivit (konference, semináře, publikace apod.) - podmínky a více informací budou zveřejněny během roku 2007 - tyto projekty budou financovány od roku 2008


Stáhnout ppt "Jak připravit town- twinningový projekt v rámci programu Evropa pro občany Gabriela Hermannová."

Podobné prezentace


Reklamy Google