Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co vám nabízíme v oblasti partnerské spolupráce měst a obcí Praha, 19. června 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co vám nabízíme v oblasti partnerské spolupráce měst a obcí Praha, 19. června 2012."— Transkript prezentace:

1 Co vám nabízíme v oblasti partnerské spolupráce měst a obcí Praha, 19. června 2012

2 2 Twinning - nové služby pro obce www.partnerskamesta.cz -registrace uživatelů v rubrice „Moje partnerství“: -odebírat elektronický zpravodaj -spravovat partnerství svého města přímo on-line na webových stránkách -interaktivní mapa partnerské spolupráce českých obcí na základě aktualizovaná databáze -poradenství v oblasti partnerské a mezinárodní spolupráce měst -vyhledání partnera v zahraničí Projekt je realizovaný s podporou z programu E Ú “ Eur ó pa pre občanov 2007-2013 “, k ó d projektu 2010 – 2826 / 001 - 001

3 www.partnerskamesta.cz

4 Publikace

5 5 Možnosti podpory projektů partnerské a mezinárodní spolupráce měst Komunitární programy EU (např. Evropa pro občany, Kultura 2007, Mládež v akci, Progress, Partnerství Comenius Regio apod.) Programy přeshraniční spolupráce (podpora cestovního ruchu, ochrana životního prostředí, kulturní projekty apod) Operační program Nadnárodní spolupráce (Central Europe) Program Švýcarsko-české spolupráce Mezinárodní visegrádský fond – Malé projekty

6 Financování projektů partnerské a mezinárodní spolupráce měst Mládež v akci (Youth in Action) www.mladezvakci.cz Určený pro: mladí lidé od 13 – 28 (30) let, pracovníci s mládeží, organizacím pracujícím s mládeží, samosprávám, institucím zaměřeným na oblasti mimoškolního vzdělávání Program celoživotního učení (Lifelong Learning) www.naep.cz Comenius – předškolní a školní vzdělávání Program je určen žákům, studentům, učitelům a pedagogickým pracovníkům, projekty partnerství škol Partnerství Comenius Regio předávání zkušeností a spolupráci na úrovni obcí a regionů v oblasti vzdělávání 6

7 Program Evropa pro občany -Zaměření, cíle a priority -Podpora evropského občanství a demokratických hodnot -Prohloubení porozumění mezi různými kulturami -Porozumění Evropské unii, jejich hodnot a jejího vlivu na běžný život -Motivace občanů k větší angažovanosti ve veřejném životě Priority na r. 2013: - zvyšování povědomí o hodnotách a právech občanů EU a o příležitostech, které EU nabízí - podpora zapojení občanů do demokratického života EU. Rok 2013 – Rok evropského občanství 7

8 Oprávněné zúčastněné země Členské země EU Chorvatsko Makedonie Albánie Bosna a Hercegovina Černá Hora Srbsko 8

9 Projekty na podporu partnerské spolupráce měst Programu Evropa pro občany 2007 - 2014 Akce 1 Aktivní občané pro Evropu Opatření 1.1 Setkání občanů -jednorázové projekty partnerských měst -výše grantu: min. 5 tis. EUR, max. 25 tis. EUR - minimálně 2 partneři z oprávněných zemí, min. 25 pozvaných účastníků -max. délka aktivity: 21 dnů 9

10 Projekty na podporu partnerské spolupráce měst Programu Evropa pro občany 2007 - 2014 Akce 1 Aktivní občané pro Evropu Opatření 1.2 Sítě partnerských měst -délka projektu max. 24 měsíců -min. 4 projektoví partneři ze 4 oprávněných zemí -Počet zapojených účastníků do projektu min. 30 -Výše grantu: min. 10 tis. EUR, max. 150 tis. EUR 10

11 Projekty občanské společnosti Akce 1, Opatření 2.1 Projekty občanů Cíl: Podporovat zapojení občanů na místní úrovni, stimulovat dialog mezi evropskými občany a evropskými institucemi, povzbuzovat aktivní účast občanů na evropské úrovni -výše grantu: min. 100 tis. EUR, max. 250 tis. EUR -min. 5 zúčastněných zemí -min. 200 zapojených účastníků 11

12 Projekty občanské společnosti Akce 2 – Aktivní občanská společnost v Evropě -projekty evropských občanských organizací, sítí občanských organizací, think-tanků apod. -Projekty zaměřené na témata obecného evropského zájmu a dopadu evropských politik -Konference, semináře, diskuse, průzkumy veřejného mínění, analýzy apod. 12

13 Připomenutí obětí nacismu a stalinismu Akce 4 Aktivní evropká paměť Podporované projekty: -Ochrana hlavních míst a památníků spojených s masovými deportacemi, bývalými koncentračními tábory a jinými dějišti nacistického masového mučení a vyhlazování, archívů dokumentující tyto akce a udržovaní památky obětí -Výše grantu: min. 10 tis. EUR, max. 55 tis. EUR -Délka trvání projektu max. 12 měsíců 13

14 Očekávané výzvy Akce 1 Aktivní občané pro Evropu Opatření 1.1 Setkání občanů partnerských měst 1.únor, 1 červen, 1. září 2013 Opatření 1.2 Sítě partnerských měst 1.únor, 1 září 2013 Akce 2. Opatření 2.1 – Projekty občanů 1. června 2013 Akce 4 – Aktivní evropská paměť 1.červen 2013 14

15 Kontaktní místa programu Evropa pro občany Český národní kontaktní bod Kateřina Hamplová 725 755 503 Hamplova.katerina@vlada.cz Odbor informování o evropských záležitostech úřadu vlády Svaz měst a obcí ČR Gabriela Hůlková 234 709 724 hulkova@smocr.cz 15

16 Podpora spolupráce ČR - SRN Podpora projektů s německými partnery: Česko-německý fond budoucnosti www.fondbudoucnosti.cz Programy organizace TANDEM www.tandem.adam.cz Program „Odmalička“ – Společný program česko- německých setkávání pro děti - spolupráce českých a německých mateřských škol Program „Rozjeď to s Tandemem“ podporuje mimoškolní projekty mládeže, výměny mládeže 16

17 17 Kontakty Kancelář Svazu Oddělení vnějších vztahů Gabriela Hůlková E-mail: hulkova@smocr.cz Telefon: 234 709 724 www.smocr.cz


Stáhnout ppt "Co vám nabízíme v oblasti partnerské spolupráce měst a obcí Praha, 19. června 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google