Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S POR O UNIVERZÁLIE Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_7.SV.05.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S POR O UNIVERZÁLIE Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_7.SV.05."— Transkript prezentace:

1 S POR O UNIVERZÁLIE Mgr. Vladimír Velešík

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_7.SV.05 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: listopad 2012 4.Ročník: Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhÚvod do filosofie a religionistiky Materiál slouží ke všeobecnému seznámení žáků s problematikou sporu o univerzálie, uvádí základní představitele tehdejších dvou filosofických směrů, tj. nominalismu a realismu. Obrazový materiál slouží k dokreslení profilů jednotlivých autorů. Pomůcky: interaktivní tabule, učebnice.

3 „Zatímco si pod hradbami opatství děti hrály na mlýnek, naši mniši se oddávali jiné hře, neméně marné, ale bavil jsem se s nimi … Byla to hra slov, která vyhovovala hrubým i jemným duchům, vyvolávala k životu filosofické školy a vzrušovala veškeré křesťanstvo. Utvořili jsme dvě strany: jedna tvrdila, že než vznikla jablka, existovalo Jablko; že než byli dřevění ptáci-terče, byl Dřevěný pták-terč, že před tím, než byli chlípní a poživační mniši, byli Mnich, Chlípnost a Poživačnost; že před tím, než byly na tomto světě nohy a zadky, sídlil od věčnosti v lůně božím Kopanec do zadku. Druhá strana odpovídala, že naopak jablko dalo člověku pojem jablka, dřevěný pták pojem dřevěného ptáka, mnichové pojem mnicha, poživačnosti a chlípnosti, a že kopanec do zadku existoval teprve potom, když byl náležitě dána a přijat. Hráči se rozpalovali a docházelo ke rvačkám.“ (Anatol France – Vzpoura andělů)

4 Spor o univerzálie univerzálie = obecné pojmy poměr všeobecniny a jednotliviny, ideje a jevu, pojmu a věci spor mezi realisty (univerzálie jsou skutečné) a nominalisty (univerzálie jsou jen jména) konceptualismus = kompromisní stanovisko

5 Realisté „Universalia sunt realia.“ („Obecné pojmy jsou skutečné.“) a, krajní realisté → „Universalia sunt ante res.“ („Obecné pojmy jsou před věcmi.“) b, umírnění realisté → „Universalia sunt in rebus.“ („Obecné pojmy jsou ve věcech.“)

6 Nominalisté „Universalia sunt post res.“ („Obecné pojmy jsou jména.“) obecné pojmy jsou po věcech univerzáliím nepřísluší jakákoli reálná existence, je to jen pojmenování reálně existují pouze jednotlivé věci

7 Roscelinus (Roscelin z Compi è gne) (1050 – 1125) první představitel nominalismu učitel Pierra Abélarda univerzálie jsou pouhým zvukem, vanutím hlasu neexistuje žádná barva mimo jednotlivé barvy, žádná moudrost mimo jednotlivé moudré duše

8 Anselm z Canterbury (1033 – 1109) nazýván „otcem scholastiky“ základní teze – „Věřím, abych rozuměl.“ „Existuje nepochybně něco, nad co nic většího nelze myslit, a to jak v rozumu, tak i ve skutečnosti. A to je Bůh sám.“ → ontologický důkaz boží existence

9 Pierre Ab è lard (1079 – 1142) vztah s dívkou Heloise („Abèlard a Heloise. Dopisy lásky a utrpení“, Vyšehrad 2003) „Poznávám abych věřil.“ představitel tzv. zatímního řešení: univerzálie jsou ve věcech pro Boha, tj. před věcmi (jako předobrazy) pro člověka jsou univerzálie po věcech (pojmy vychází z věcí)

10 Bernard z Clairvaux (1091 – 1153) zakladatel cisterciáckého řádu výrazný realista, odpůrce Ab èlarda „Zkoumat je – toť opovážlivost, věřit mu – toť zbožnost.“ → „ARGUMENTUM BACULINUM“ (důkaz holí) → „Když lidé začnou myslet, je třeba je mlátit klackem.“

11 William Occam (1285 – 1348) nejvýznamnější představitel nominalismu tzv. „stará cesta“ – veškerá dosavadní scholastika; „nová cesta“ – nominalismus (occamismus) pojem je jen znakem, či symbolem pro označování určitého souboru mnoha jednotlivin pojem intence → vyjadřuje zaměřenost mysli k nějakému předmětu Occamova břitva → „ Jsoucna nesmějí být rozmnožována, aniž by to bylo nutné.“ (princip logické úspornosti → „ Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované“.

12 Zpětná vazba Vysvětlete v několika bodech základní rozdíly mezi nominalisty a realisty. Byl problém, který řešil spor o univerzálie již reflektován v předcházejících dějinách filosofie? Pokud ano, tak jak?

13 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Zdroje a použitá literatura 1.Soubor:Anselm of Canterbury.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anselm_of_Canterbury.jpg 2.Soubor:Abelard and Heloise.jpeg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Abelard_and_Heloise.jpeg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Abelard_and_Heloise.jpeg 3.Soubor:Bernhard von Clairvaux (Initiale-B).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012- 11-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bernhard_von_Clairvaux_(Initiale-B).jpg 4.TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. 5. vyd. Praha: Paseka, 2006, 374 s. ISBN 80-718-5819-6. 5.STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie :. 7. přeprac. a rozšíř. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 630 s. ISBN 80-719-2500-4. 6.HEJDUK, Jiří. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2010-2011, 2 sv. (104, 160 s.). ISBN 978-80-7402-087-2. 7.BARTONÍČKOVÁ, Klára. Občanský a společenskovědní základ - přehled středoškolského učiva. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 272 s. Maturity. ISBN 978-80-251-2631-8.


Stáhnout ppt "S POR O UNIVERZÁLIE Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_7.SV.05."

Podobné prezentace


Reklamy Google