Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Polarizace světla Mgr. Kamil Kučera.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Polarizace světla Mgr. Kamil Kučera."— Transkript prezentace:

1 polarizace světla Mgr. Kamil Kučera

2 ANOTACE Kód EVM: K_INOVACE_1.FY.28
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/ Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník – čtyřleté gymnázium, 8. ročník – osmileté gymnázium (RVP-G), Anotace: Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh Vlnová optika Materiál slouží jako k vysvětlení polarizace světla, jakými způsoby ho můžeme získat a využití polarizovaného světla v praxi. Učivo je ověřeno závěrečným testem. Materiál se využije v průběhu hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule.

3 Polarizace světla - vlastnost světla, která je dána přesně určeným směrem vektorů E a B ve světelné elektromagnetické vlně Světlo je příčné postupné EM vlnění, vektor E je kolmý na směr šíření světla a u nepolarizovaného světla mění nahodile svůj směr. V (lineárně) polarizovaném světle kmitá vektor E stále v jedné rovině kolmé k rovině vektoru B. [2] [1]

4 Polarizace odrazem odrazem pod libovolným se světlo lineárně polarizuje jen částečně vektor E kmitá kolmo na rovinu dopadu úplná lineární polarizace nastává při Brewsterově úhlu, pro který platí (n – index lomu prostředí, na kterém nastává odraz) např. pro sklo [4] [3]

5 Polarizace lomem lomem se světlo lineárně polarizuje jen částečně (ani opakovaným lomem nedosáhneme nikdy úplně polarizovaného světla) vektor E kmitá kolmo na rovinu dopadu vektory E v lomeném a odraženém světle jsou navzájem kolmé [5] [6]

6 Polarizace dvojlomem dvojlom – jev v anizotropním optickém prostředí, při němž světelný paprsek dopadající na krystal v jiném směru než ve směru optické osy se rozpadá na řádný a mimořádný paprsek Světlo obou paprsků je úplně lineárně polarizované a vektory E obou vln kmitají v rovinách navzájem kolmých. např.: islandský vápenec, krystaly křemene [8] [7]

7 Polarizace absorpcí v praxi nejpoužívanější způsob polarizace světla
používají se speciální filtry (polaroidy), které jsou tvořeny dlouhými rovnoběžnými molekulami v průhledné umělé hmotě propouštějící jen mimořádný paprsek dochází k zeslabení světla [10] [9]

8 Využití polarizovaného světla
polarizační filtry - brýle (řidiči automobilů, rybáři) - filtry na objektivech fotoaparátů polarimetrie – zkoumání opticky aktivních látek (roztoky cukrů, bílkovin, olejů) stáčejících rovinu polarizovaného světla fotoelasticimetrie – zkoumání mechanického napětí v modelech různých objektů založená na umělé anizotropii vyvolané vnější deformací [12] [13] [11]

9 Využití polarizovaného světla (vlnění)
zobrazovač LCD – LCD monitory, LCD televize snímač optického záznamu na kompaktním disku rádiové vysílače a přijímače polarizační mikroskop - mineralogie [16] [14] [15]

10 Trocha opakování Vysvětlete rozdíl mezi nepolarizovaným a polarizovaným světlem. Jakými způsoby lze polarizovat světlo? Vysvětlete princip polarimetrie. Popište fotoelasticimetrii. Vysvětlete požití polarizačních filtrů v praxi.

11 Zdroje a použitá literatura
[1] DAVE3457. wikipedia [online].] [cit ] Dostupný na WWW: [2] MELLISH, Bob. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [3] NEZNÁMÝ. polar-peza.euweb.cz [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [4] NEZNÁMÝ. polar-peza.euweb.cz [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [5] MELLISH, Drbob Bob. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [6] MAKSIM. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [7] KELLER, Klaus-Dieter. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [8] HÄGGSTRÖM, Mikael. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [9] NASTY PLUS. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [10] WAUGSBERG. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [11] KAIDOR. wikipedia [online]. [cit ] . Dostupný na WWW: [12] KRUESS. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [13] DILMEN, Nevit. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [14] FLORISLA. wikipedia [online]. [cit ] ]. Dostupný na WWW: [15] ASIM18. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: [16] GUTTE, Bernd. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha: SPN, 1990, ISBN


Stáhnout ppt "Polarizace světla Mgr. Kamil Kučera."

Podobné prezentace


Reklamy Google